Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2006 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Opatówmiasto i gminaUch.R.XXXVII/265/0530.11.2005stwierdzenie nieważności w części
2.StarchowicemiastoUch.R.XIII/9/0528.11.2005stwierdzenie nieważności w całości
3.StarchowicemiastoUch.R.XIII/10/0528.11.2005wskazanie naruszenia prawa
4.Słupia KoneckagminaUch.R.XVI/118/0530.12.2005stwierdzenie nieważności w części
5.Słupia KoneckagminaUch.R.XVI/119/0530.12.2005stwierdzenie nieważności w części
6.Kazimierza Wielkamiasto i gminaZarz.B. 117/200512.12.2005wskazanie naruszenia prawa
7.ZM "Ponidzie" w KielcachzwiązekUch.Zarz. X/200522.12.2005wskazanie naruszenia prawa
8.ŁącznagminaUch.R. 62/XI/200529.12.2005wskazanie naruszenia prawa
9.ŁącznagminaUch.R. 64/XI/200529.12.2005wskazanie naruszenia prawa
10.KlimontówgminaUch.R. XXVII/266/0529.12.2005wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
11.PierzchnicagminaUch.R. XXXIII/75/0528.12.2005wskazanie naruszenia prawa
12.ŚwiętokrzyskiewojewództwoUch.Zarz. 1323/0530.12.2005wskazanie naruszenia prawa
13.MZWiK w KielcachzwiązekUch.Zgr. 20/200529.12.2005wskazanie naruszenia prawa
14.BałtówgminaUch.R. XXXIII/202/200530.12.2005wskazanie naruszenia prawa
15.Skarżysko-KamiennamiastoUch.R. XXXIV/10/200602.02.2006stwierdzenie nieważności w całości
16.PierzchnicagminaZarz.Wójta 372/0529.12.2005wskazanie naruszenia prawa
17.Skarżysko-KamiennapowiatUch.R. 250/XXXVII/200616.02.2006wskazanie naruszenia prawa
18.Chmielnikmiasto i gminaUch.R. XXVI/333/200627.03.2006stwierdzenie nieważności w całości
19.PawłówgminaUch.R. XXVIII/243/200631.03.2006stwierdzenie nieważności w całości
20.Skarżysko-KamiennamiastoZarz. Prezydenta 33/200609.02.2006stwierdzenie nieważności w części
21.Końskiemiasto i gminaUch.R. XXXIII/310/200627.04.2006stwierdzenie nieważności w całości
22.Końskiemiasto i gminaUch.R. XXXIII/311/200627.04.2006stwierdzenie nieważności w całości
23.Ostrowiec ŚwiętokrzyskimiastoUch.R. L/546/200604.04.2006stwierdzenie nieważności w całości
24.Chęcinymiasto i gminaUch.R. 336/XXXVII/0609.06.2006stwierdzenie nieważności w całości
25.SandomierzmiastoUch.R. XXXVI/335/200621.06.2006stwierdzenie nieważności w części
26.KlimontówgminaUch.R. XXXI/296/200628.06.2006stwierdzenie nieważności w całości
27.KlimontówgminaUch.R. XXXI/297/200628.06.2006stwierdzenie nieważności w całości
28.Ożarówmiasto i gminaUch.R. XLII/301/200627.06.2006stwierdzenie nieważności w całości
29.Kazimierza Wielkamiasto i gminaUch.R. XXXIX/417/200630.06.2006stwierdzenie nieważności w całości
30.RadkówgminaUch.R. XXIX/135/200627.06.2006stwierdzenie nieważności w części
31.Nowa SłupiagminaUch.R. VI/27/200627.07.2006stwierdzenie nieważności w części
32.OpatówpowiatUch.R. XLVII/235/0624.08.2006wskazanie naruszenia prawa
33.Pińczówmiasto i gminaUch.R. IIIL/345/0624.08.2006stwierdzenie nieważności w całości
34.OleśnicagminaUch.R. 162/XXVI/0628.08.2006stwierdzenie nieważności w całości
35.WojciechowicegminaUch.R. XXXVII/166/200625.08.2006stwierdzenie nieważności w części, wskazanie naruszenie prawa
36.SandomierzmiastoUch.R. XXXVIII/359/200628.08.2006stwierdzenie nieważności w całości
37.BrodygminaUch.R. VI/50/200624.08.2006stwierdzenie nieważności w całości
38.Nowa SłupiagminaUch.R. VII/29/0622.09.2006stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa
39.ŚwiętokrzyskiewojewództwoUch.Sejmiku XLI/503/0611.09.2006stwierdzenie nieważności w części
40.JędrzejowskipowiatUch.Zarz. 125/412/0610.10.2006stwierdzenie nieważności w części
41.OpatowskipowiatUch.Zarz. 125/279/0602.11.2006stwierdzenie nieważności w całości
42.Skarżysko-KamiennamiastoZarz.Prezydenta 249/200625.10.2006stwierdzenie nieważności w części
43.Nida 2000związekUch.R. XIX/10/200627.10.2006stwierdzenie nieważności w całości

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-01-03 08:55:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-03 08:55:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-10-02 13:59:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-10-02 14:00:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-08-30 11:49:27
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-08-30 11:49:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-08-16 14:58:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-08-16 14:58:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-06-23 14:09:43
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-06-23 14:09:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-05-25 12:20:47
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-05-25 12:21:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-04-03 12:27:15
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-03 12:27:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-03-06 10:24:38
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-03-06 10:24:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-02-06 12:23:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-02-06 12:23:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:15:55
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:16:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:14:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:15:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Opublikował:  2006-01-24 10:58:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:12:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 11:13:00

Zamknij