Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2006 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Opatów miasto i gmina Uch.R.XXXVII/265/05 30.11.2005 stwierdzenie nieważności w części
2. Starchowice miasto Uch.R.XIII/9/05 28.11.2005 stwierdzenie nieważności w całości
3. Starchowice miasto Uch.R.XIII/10/05 28.11.2005 wskazanie naruszenia prawa
4. Słupia Konecka gmina Uch.R.XVI/118/05 30.12.2005 stwierdzenie nieważności w części
5. Słupia Konecka gmina Uch.R.XVI/119/05 30.12.2005 stwierdzenie nieważności w części
6. Kazimierza Wielka miasto i gmina Zarz.B. 117/2005 12.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
7. ZM "Ponidzie" w Kielcach związek Uch.Zarz. X/2005 22.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
8. Łączna gmina Uch.R. 62/XI/2005 29.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
9. Łączna gmina Uch.R. 64/XI/2005 29.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
10. Klimontów gmina Uch.R. XXVII/266/05 29.12.2005 wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
11. Pierzchnica gmina Uch.R. XXXIII/75/05 28.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
12. Świętokrzyskie województwo Uch.Zarz. 1323/05 30.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
13. MZWiK w Kielcach związek Uch.Zgr. 20/2005 29.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
14. Bałtów gmina Uch.R. XXXIII/202/2005 30.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
15. Skarżysko-Kamienna miasto Uch.R. XXXIV/10/2006 02.02.2006 stwierdzenie nieważności w całości
16. Pierzchnica gmina Zarz.Wójta 372/05 29.12.2005 wskazanie naruszenia prawa
17. Skarżysko-Kamienna powiat Uch.R. 250/XXXVII/2006 16.02.2006 wskazanie naruszenia prawa
18. Chmielnik miasto i gmina Uch.R. XXVI/333/2006 27.03.2006 stwierdzenie nieważności w całości
19. Pawłów gmina Uch.R. XXVIII/243/2006 31.03.2006 stwierdzenie nieważności w całości
20. Skarżysko-Kamienna miasto Zarz. Prezydenta 33/2006 09.02.2006 stwierdzenie nieważności w części
21. Końskie miasto i gmina Uch.R. XXXIII/310/2006 27.04.2006 stwierdzenie nieważności w całości
22. Końskie miasto i gmina Uch.R. XXXIII/311/2006 27.04.2006 stwierdzenie nieważności w całości
23. Ostrowiec Świętokrzyski miasto Uch.R. L/546/2006 04.04.2006 stwierdzenie nieważności w całości
24. Chęciny miasto i gmina Uch.R. 336/XXXVII/06 09.06.2006 stwierdzenie nieważności w całości
25. Sandomierz miasto Uch.R. XXXVI/335/2006 21.06.2006 stwierdzenie nieważności w części
26. Klimontów gmina Uch.R. XXXI/296/2006 28.06.2006 stwierdzenie nieważności w całości
27. Klimontów gmina Uch.R. XXXI/297/2006 28.06.2006 stwierdzenie nieważności w całości
28. Ożarów miasto i gmina Uch.R. XLII/301/2006 27.06.2006 stwierdzenie nieważności w całości
29. Kazimierza Wielka miasto i gmina Uch.R. XXXIX/417/2006 30.06.2006 stwierdzenie nieważności w całości
30. Radków gmina Uch.R. XXIX/135/2006 27.06.2006 stwierdzenie nieważności w części
31. Nowa Słupia gmina Uch.R. VI/27/2006 27.07.2006 stwierdzenie nieważności w części
32. Opatów powiat Uch.R. XLVII/235/06 24.08.2006 wskazanie naruszenia prawa
33. Pińczów miasto i gmina Uch.R. IIIL/345/06 24.08.2006 stwierdzenie nieważności w całości
34. Oleśnica gmina Uch.R. 162/XXVI/06 28.08.2006 stwierdzenie nieważności w całości
35. Wojciechowice gmina Uch.R. XXXVII/166/2006 25.08.2006 stwierdzenie nieważności w części, wskazanie naruszenie prawa
36. Sandomierz miasto Uch.R. XXXVIII/359/2006 28.08.2006 stwierdzenie nieważności w całości
37. Brody gmina Uch.R. VI/50/2006 24.08.2006 stwierdzenie nieważności w całości
38. Nowa Słupia gmina Uch.R. VII/29/06 22.09.2006 stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa
39. Świętokrzyskie województwo Uch.Sejmiku XLI/503/06 11.09.2006 stwierdzenie nieważności w części
40. Jędrzejowski powiat Uch.Zarz. 125/412/06 10.10.2006 stwierdzenie nieważności w części
41. Opatowski powiat Uch.Zarz. 125/279/06 02.11.2006 stwierdzenie nieważności w całości
42. Skarżysko-Kamienna miasto Zarz.Prezydenta 249/2006 25.10.2006 stwierdzenie nieważności w części
43. Nida 2000 związek Uch.R. XIX/10/2006 27.10.2006 stwierdzenie nieważności w całości
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-01-24 10:59:40
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-01-03 08:55:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-03 08:55:13
Przeczytano: 8161 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2006-10-02 14:00:09 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-08-30 11:49:32 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-08-16 14:58:52 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-06-23 14:09:45 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-05-25 12:21:01 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-04-03 12:27:29 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-03-06 10:24:47 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-02-06 12:23:05 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-01-24 11:16:01 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-01-24 11:15:01 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2006-01-24 11:13:00 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP