Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2007 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.ZM ""Planowanie Przestrzenne""związekUch.Z. III/9/200618.12.2006wskazanie naruszenia prawa
2.Bodzentynmiasto i gminaUch.R.III/11/200614.12.2006wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
3.OpatowskipowiatUch.R.III/14/0628.12.2006wskazanie naruszenia prawa
4.SamborzecgminaZarz.Wójta 43/0629.12.2006wskazanie naruszenia prawa
5.PacanówgminaUch.R.IV/18/0629.12.2006wskazanie naruszenia prawa
6.WiślicagminaUch.R.V/27/200716.02.2007stwierdzenie nieważności w części
7.PierzchnicagminaUch.R.V/12/0719.03.2007stwierdzenie nieważności w części
8.Nowa SłupiagminaUch.R.II/16/0727.03.2007stwierdzenie nieważności w całości
9.Nowa SłupiagminaUch.R.II/17/0727.03.2007stwierdzenie nieważności w całości
10.Nowa SłupiagminaUch.R.III/24/0723.04.2007stwierdzenie nieważności w części
11.ŚwiętokrzyskiewojewództwoUch.R.V/73/0719.03.2007stwierdzenie nieważności w części
12.ZłotagminaUch.R.VII/39/0727.04.2007stwierdzenie nieważności w całości
13.Nowa SłupiagminaUch.R.II/18/0727.03.2007stwierdzenie nieważności w całości
14.BaćkowicegminaUch.R.X/46/0728.05.2007stwierdzenie nieważności w części
15.KluczewskogminaUch.R.VI/17/200701.06.2007stwierdzenie nieważności w całości
16.SamborzecgminaUch.R.XI/50/0720.06.2007stwierdzenie nieważności w całości
17.Ćmielówmiasto i gminaUch.R.XI/77/200729.08.2007stwierdzenie nieważności w części
18.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R.XI/81/0706.09.2007wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
19.Kazimierza WielkapowiatUch.R.VIII/59/200718.09.2007stwierdzenie nieważności w całości
20.StarachowicemiastoUch.R.X/12/200710.09.2007stwierdzenie nieważności w całości
21.StarachowicemiastoUch.R.XI/27/200729.10.2007stwierdzenie nieważności w całości
22.Chęcinymiasto i gminaUch.R.119/XVII/0730.10.2007stwierdzenie nieważności w części
23.DwikozygminaUch.R.XVI/56/0730.11.2007stwierdzenie nieważności w części

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-01-14 13:17:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-01-14 13:17:15

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-12-14 10:31:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-12-14 10:31:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-10-16 14:10:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-10-16 14:10:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-27 13:48:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-27 13:48:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:32:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:32:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:39

Zamknij