Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2007 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. ZM ""Planowanie Przestrzenne"" związek Uch.Z. III/9/2006 18.12.2006 wskazanie naruszenia prawa
2. Bodzentyn miasto i gmina Uch.R.III/11/2006 14.12.2006 wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
3. Opatowski powiat Uch.R.III/14/06 28.12.2006 wskazanie naruszenia prawa
4. Samborzec gmina Zarz.Wójta 43/06 29.12.2006 wskazanie naruszenia prawa
5. Pacanów gmina Uch.R.IV/18/06 29.12.2006 wskazanie naruszenia prawa
6. Wiślica gmina Uch.R.V/27/2007 16.02.2007 stwierdzenie nieważności w części
7. Pierzchnica gmina Uch.R.V/12/07 19.03.2007 stwierdzenie nieważności w części
8. Nowa Słupia gmina Uch.R.II/16/07 27.03.2007 stwierdzenie nieważności w całości
9. Nowa Słupia gmina Uch.R.II/17/07 27.03.2007 stwierdzenie nieważności w całości
10. Nowa Słupia gmina Uch.R.III/24/07 23.04.2007 stwierdzenie nieważności w części
11. Świętokrzyskie województwo Uch.R.V/73/07 19.03.2007 stwierdzenie nieważności w części
12. Złota gmina Uch.R.VII/39/07 27.04.2007 stwierdzenie nieważności w całości
13. Nowa Słupia gmina Uch.R.II/18/07 27.03.2007 stwierdzenie nieważności w całości
14. Baćkowice gmina Uch.R.X/46/07 28.05.2007 stwierdzenie nieważności w części
15. Kluczewsko gmina Uch.R.VI/17/2007 01.06.2007 stwierdzenie nieważności w całości
16. Samborzec gmina Uch.R.XI/50/07 20.06.2007 stwierdzenie nieważności w całości
17. Ćmielów miasto i gmina Uch.R.XI/77/2007 29.08.2007 stwierdzenie nieważności w części
18. Ostrowiec Świętokrzyski powiat Uch.R.XI/81/07 06.09.2007 wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
19. Kazimierza Wielka powiat Uch.R.VIII/59/2007 18.09.2007 stwierdzenie nieważności w całości
20. Starachowice miasto Uch.R.X/12/2007 10.09.2007 stwierdzenie nieważności w całości
21. Starachowice miasto Uch.R.XI/27/2007 29.10.2007 stwierdzenie nieważności w całości
22. Chęciny miasto i gmina Uch.R.119/XVII/07 30.10.2007 stwierdzenie nieważności w części
23. Dwikozy gmina Uch.R.XVI/56/07 30.11.2007 stwierdzenie nieważności w części
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-26 11:31:18
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-01-14 13:17:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-01-14 13:17:15
Przeczytano: 4946 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2007-12-14 10:31:29 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2007-10-16 14:10:58 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2007-03-27 13:48:20 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2007-01-26 11:32:31 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2007-01-26 11:31:39 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP