Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2009 roku
Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.WiślicagminaUch.R.XXV/128/0828.11.2008stwierdzenie nieważności w części
2.WiślicagminaUch.R.XXV/129/0828.11.2008wskazanie naruszenia prawa
3.WiślicagminaUch.R.XXV/133/0828.11.2008stwierdzenie nieważności w części
4.SandomierzmiastoUch.R.XXVIII/250/200817.12.2008wskazanie naruszenia prawa
5.SandomierzmiastoUch.R.XXVIII/251/200817.12.2008wskazanie naruszenia prawa
6.Staszówmiasto i gminaUch.R.XXLIV/364/0830.12.2008wskazanie naruszenia prawa
7.KlimontówgminaUch.R.XXIV/177/0830.12.2008wskazanie naruszenia prawa
8.ŁopusznogminaUch.R.XXV/120/200830.12.2008stwierdzenie nieważności w części
9.Nowa SłupiagminaZarz. 64/0828.11.2008wskazanie naruszenia prawa
10.Nowa SłupiagminaUch.R.VII/59/0830.12.2008wskazanie naruszenia prawa
11.PierzchnicagminaUch.R.XIX/71/0829.12.2008wskazanie naruszenia prawa
12.MorawicagminaUch.R.XXV/218/0829.12.2008wskazanie naruszenia prawa
13.ObrazówgminaUch.R.XXXI/133/200902.02.2009stwierdzenie nieważności w całości
14.ObrazówgminaUch.R.XXXI/134/200902.02.2009stwierdzenie nieważności w całości
15.PiekoszówgminaUch.R.XXXVI/216/200905.02.2009stwierdzenie nieważności w części
16.WiślicagminaUch.R.XXVIII/160/0919.02.2009wskazanie naruszenia prawa
17.KlimontówgminaUch.R.XXVI/195/200912.03.2009stwierdzenie nieważności w części
18.MoskorzewgminaUch.R.XXIII/98/0928.04.2009stwierdzenie nieważności w części
19.PawłówgminaUch.R.XXX/232/0906.05.2009stwierdzenie nieważności w części
20.PierzchnicagminaUch.R.XXIII/29/0925.05.2009stwierdzenie nieważności w całości
21.StarachowicepowiatUch.R.XXXVI/255/200925.06.2009stwierdzenie nieważności w części
22.StrawczyngminaUch.R.XXVIII/196/0930.06.2009stwierdzenie nieważności w całości
23.Kielcemiasto na prawach powiatuUch.R.XXXIX/906/200923.07.2009stwierdzenie nieważności w części
24.Stąporkówmiasto i gminaUch.R.XL/232/200905.08.2009stwierdzenie nieważności w całości
25.PierzchnicagminaUch.R.XXV/45/0907.09.2009stwierdzenie nieważności w całości
26.Skarżysko KamiennamiastoUch.R.XLI/86/200908.09.2009stwierdzenie nieważności w całości
27.KlimontówgminaUch.R.XXXIII/248/0930.11.2009stwierdzenie nieważności w całości
28.Staszówmiasto i gminaUch.R.LX/494/0923.11.2009stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2009-03-12 08:51
255 KB
2009-02-18 13:55
139 KB
2010-01-08 12:31
73 KB
2009-04-28 08:35
100 KB
2009-01-15 08:56
127 KB
2009-10-07 11:35
92 KB
2009-04-28 08:36
115 KB
2009-08-31 09:22
134 KB
2010-01-08 12:32
80 KB
2009-08-10 11:58
180 KB
2009-03-12 08:50
124 KB
2009-01-20 10:49
208 KB
2009-02-18 13:56
269 KB
2009-08-24 09:30
261 KB
2009-01-15 08:45
137 KB
2009-02-18 13:56
84 KB
2009-02-18 13:58
96 KB
2009-08-10 11:53
194 KB
2009-10-20 11:50
67 KB
2009-01-15 08:56
181 KB
2009-03-12 08:49
141 KB
2009-02-18 13:58
162 KB
2009-09-16 12:09
101 KB
2009-01-20 10:49
101 KB
2009-06-18 09:51
106 KB
2009-06-04 10:52
137 KB
2009-02-18 13:54
104 KB
2009-02-18 14:00
92 KB

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-01-08 12:31:08
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:02:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-10-20 11:50:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-10-20 11:51:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-10-07 11:34:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-10-07 11:35:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-09-16 12:08:29
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-09-16 12:08:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-08-31 09:21:44
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-08-31 09:22:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-08-24 09:29:37
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-08-24 09:31:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-08-10 11:53:04
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-08-10 11:58:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-06-16 09:35:01
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-06-16 09:35:11

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-06-04 10:52:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-06-04 10:53:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-04-28 08:35:03
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-04-28 08:37:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-12 08:48:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-12 08:48:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-02-18 13:54:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-02-18 14:00:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-20 10:48:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-20 10:50:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Opublikował:  2009-01-15 08:36:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:47:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:47:42

Zamknij