Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2009 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Wiślica gmina Uch.R.XXV/128/08 28.11.2008 stwierdzenie nieważności w części
2. Wiślica gmina Uch.R.XXV/129/08 28.11.2008 wskazanie naruszenia prawa
3. Wiślica gmina Uch.R.XXV/133/08 28.11.2008 stwierdzenie nieważności w części
4. Sandomierz miasto Uch.R.XXVIII/250/2008 17.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
5. Sandomierz miasto Uch.R.XXVIII/251/2008 17.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
6. Staszów miasto i gmina Uch.R.XXLIV/364/08 30.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
7. Klimontów gmina Uch.R.XXIV/177/08 30.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
8. Łopuszno gmina Uch.R.XXV/120/2008 30.12.2008 stwierdzenie nieważności w części
9. Nowa Słupia gmina Zarz. 64/08 28.11.2008 wskazanie naruszenia prawa
10. Nowa Słupia gmina Uch.R.VII/59/08 30.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
11. Pierzchnica gmina Uch.R.XIX/71/08 29.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
12. Morawica gmina Uch.R.XXV/218/08 29.12.2008 wskazanie naruszenia prawa
13. Obrazów gmina Uch.R.XXXI/133/2009 02.02.2009 stwierdzenie nieważności w całości
14. Obrazów gmina Uch.R.XXXI/134/2009 02.02.2009 stwierdzenie nieważności w całości
15. Piekoszów gmina Uch.R.XXXVI/216/2009 05.02.2009 stwierdzenie nieważności w części
16. Wiślica gmina Uch.R.XXVIII/160/09 19.02.2009 wskazanie naruszenia prawa
17. Klimontów gmina Uch.R.XXVI/195/2009 12.03.2009 stwierdzenie nieważności w części
18. Moskorzew gmina Uch.R.XXIII/98/09 28.04.2009 stwierdzenie nieważności w części
19. Pawłów gmina Uch.R.XXX/232/09 06.05.2009 stwierdzenie nieważności w części
20. Pierzchnica gmina Uch.R.XXIII/29/09 25.05.2009 stwierdzenie nieważności w całości
21. Starachowice powiat Uch.R.XXXVI/255/2009 25.06.2009 stwierdzenie nieważności w części
22. Strawczyn gmina Uch.R.XXVIII/196/09 30.06.2009 stwierdzenie nieważności w całości
23. Kielce miasto na prawach powiatu Uch.R.XXXIX/906/2009 23.07.2009 stwierdzenie nieważności w części
24. Stąporków miasto i gmina Uch.R.XL/232/2009 05.08.2009 stwierdzenie nieważności w całości
25. Pierzchnica gmina Uch.R.XXV/45/09 07.09.2009 stwierdzenie nieważności w całości
26. Skarżysko Kamienna miasto Uch.R.XLI/86/2009 08.09.2009 stwierdzenie nieważności w całości
27. Klimontów gmina Uch.R.XXXIII/248/09 30.11.2009 stwierdzenie nieważności w całości
28. Staszów miasto i gmina Uch.R.LX/494/09 23.11.2009 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
01-09.pdf137 KB2009-01-15
02-09.pdf181 KB2009-01-15
04-09.pdf127 KB2009-01-15
07-09.pdf208 KB2009-01-20
08-09.pdf101 KB2009-01-20
11-09.pdf104 KB2009-02-18
12-09.pdf139 KB2009-02-18
13-09.pdf269 KB2009-02-18
14-09.pdf84 KB2009-02-18
15-09.pdf96 KB2009-02-18
16-09.pdf162 KB2009-02-18
20-09.pdf92 KB2009-02-18
23-09.pdf141 KB2009-03-12
24-09.pdf124 KB2009-03-12
27-09.pdf255 KB2009-03-12
31-09.pdf100 KB2009-04-28
35-09.pdf115 KB2009-04-28
40-09.pdf137 KB2009-06-04
41-09.pdf106 KB2009-06-18
43-09.pdf194 KB2009-08-10
46-09.pdf180 KB2009-08-10
49-09.pdf261 KB2009-08-24
50-09.pdf134 KB2009-08-31
54-09.pdf101 KB2009-09-16
57-09.pdf92 KB2009-10-07
58-09.pdf67 KB2009-10-20
65-09.pdf73 KB2010-01-08
66-09.pdf80 KB2010-01-08
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:44:43
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-01-08 12:31:08
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:02:21
Przeczytano: 8954 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2009-10-20 11:51:49 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-10-07 11:35:26 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-09-16 12:08:46 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-08-31 09:22:22 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-08-24 09:31:00 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-08-10 11:58:42 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-06-16 09:35:11 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-06-04 10:53:01 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-04-28 08:37:12 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-03-12 08:48:27 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-02-18 14:00:57 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-01-20 10:50:02 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2009-01-15 08:47:42 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP