Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2010 roku
 


Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.ZEZG Dorzecza KoprzywniankizwiązekUch.Z.XIV/36/200921.12.2009wskazanie naruszenie prawa
2.SandomierzmiastoUch.R.XLIII/374/200923.12.2009stwierdzenie nieważności w całości
3.Połaniecmiasto i gminaUch.R.XLVI/270/0930.12.2009wskazanie naruszenie prawa
4.WaśniówgminaUch.R.XXXVIII/192/200930.12.2009wskazanie naruszenie prawa
5.StopnicagminaUch.R.XXXIII/1/201019.01.2010stwierdzenie nieważności w części
6.Daleszycemiasto i gminaUch.R.XXXIX/5/201025.01.2010stwierdzenie nieważności w całości
7.Daleszycemiasto i gminaUch.R.XXXIX/6/201025.01.2010stwierdzenie nieważności w całości
8.PiekoszówgminaUch.R.LIV/303/201028.01.2010stwierdzenie nieważności w części
9.włoszczowskipowiatUch.R.XXXIV/174/201029.01.2010stwierdzenie nieważności w części
10.SandomierzmiastoUch.R. XLVI/394/201024.02.2010stwierdzenie nieważności w całości
11.BejscegminaUch.R. XXXIII/204/201026.02.2010stwierdzenie nieważności w części
12.JędrzejówmiastoUch.R. LVII/418/1030.04.2010stwierdzenie nieważności w całości
13.KlimontówgminaUch.R. XXXVII/285/1028.04.2010stwierdzenie nieważności w części
14.MZWiK w KielcachzwiązekUch.Z. XV/114/201030.04.2010stwierdzenie nieważności w całości
15.BaćkowicegminaUch.R. XLII/211/1001.06.2010stwierdzenie nieważności w całości
16.CzarnocingminaUch.R. XXXVIII/205/201029.06.2010stwierdzenie nieważności w całości
17.ŁagówgminaUch.R. LIX/330/1028.06.2010stwierdzenie nieważności w części
18.MasłówgminaUch.R. XLVIII/372/201024.06.2010stwierdzenie nieważności w części
19.RIO KielceNr. 49/201011.08.2010sprostowanie pomyłek
20.SandomierzmiastoUch.R. LIII/441/201022.09.2010stwierdzenie nieważności w całości
21.ObrazówgminaUch.R. LIII/259/1021.10.2010stwierdzenie nieważności w części
22.ObrazówgminaUch.R. LIII/266/1021.10.2010stwierdzenie nieważności w części
23.Związek Gmin Ziemi WłoszczowskiejzwiązekUch.Z. LIII/8/201030.09.2010stwierdzenie nieważności w części
24.NagłowicegminaUch.R. LI/333/201028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
25.Ruda MalenieckagminaUch.R. VII/39/201027.10.2010stwierdzenie nieważności w części
26.Daleszycemiasto i gminaUch.R. XL VIII/67/201028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
27.Daleszycemiasto i gminaUch.R. XL VIII/76/201028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
28.KońskiemiastoUch.R. LXIV/472/201028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
29.JędrzejówmiastoUch.R. LXV/449/1028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
30.PawłowgminaUch.R. XLV/375/1010.11.2010stwierdzenie nieważności w części
31.KrasocingminaUch.R. XLIIII/219/1028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
32.KrasocingminaUch.R. XLIII/220/1028.10.2010stwierdzenie nieważności w części
33.SandomierzmiastoUch.R. LIV/456/1003.11.2010stwierdzenie nieważności w części
34.KluczewskogminaUch.R. XXXI/21/1029.10.2010stwierdzenie nieważności w części
35.GórnogminaUch.R. XLVI/239/1010.11.2010stwierdzenie nieważności w części
36.Ostrowiec ŚwiętokrzyskimiastoUch.R. LXII/804/1009.11.2010stwierdzenie nieważności w części
37.BaćkowicegminaUch.R. II/9/1006.12.2010stwierdzenie nieważności w części

Pliki w folderze artykułu:

2010-12-17 13:12
65 KB
2010-03-01 13:56
75 KB
2010-12-17 13:05
64 KB
2010-04-06 12:44
70 KB
2010-12-09 11:49
65 KB
2010-12-09 12:12
64 KB
2010-12-17 13:07
62 KB
2010-03-01 13:58
84 KB
2010-08-20 09:18
64 KB
2010-08-20 09:20
68 KB
2010-04-06 12:45
67 KB
2010-12-09 12:17
64 KB
2010-12-09 11:29
66 KB
2010-12-09 12:15
75 KB
2010-08-20 09:18
67 KB
2010-12-17 13:08
61 KB
2010-03-01 13:57
71 KB
2010-12-09 11:38
61 KB
2010-12-28 10:53
62 KB
2010-12-09 11:21
61 KB
2010-04-06 12:45
66 KB
2010-12-09 12:27
65 KB
2010-06-02 10:39
80 KB
2010-12-17 13:09
62 KB
2010-08-20 09:19
69 KB
2010-11-15 08:35
69 KB
2010-04-06 12:46
83 KB
2010-04-06 12:47
62 KB
2010-08-20 09:19
78 KB
2010-03-01 13:57
78 KB
2010-06-02 10:39
63 KB
2010-12-17 13:08
63 KB
2010-04-06 12:47
64 KB
2010-12-17 13:07
64 KB
2010-12-09 12:01
64 KB
2010-08-20 09:18
65 KB
2010-08-20 09:17
66 KB

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-28 11:07:35
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-17 13:45:38
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-17 13:46:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-17 13:42:26
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-17 13:42:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:29:08
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:29:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:26:30
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:26:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:19:45
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:20:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:15:17
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:15:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:12:13
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:12:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 12:01:42
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 12:02:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 11:54:40
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 11:54:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 11:47:21
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 11:47:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 11:34:56
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 11:35:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 11:27:04
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 11:27:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-09 11:26:08
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-09 11:26:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Kamil Górski 2010-11-15 08:47:41
Opublikował: Kamil Górski 2010-11-15 08:47:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Stanisław Urbanek 2010-08-20 09:33:36
Opublikował: Stanisław Urbanek 2010-08-20 09:33:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Stanisław Urbanek 2010-08-20 09:21:47
Opublikował: Stanisław Urbanek 2010-08-20 09:27:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-06-24 10:26:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-06-24 10:26:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-06-02 10:38:51
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-06-02 10:39:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-04-06 12:48:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-04-06 12:48:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Opublikował:  2010-03-01 13:55:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:57:08
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:58:18

Zamknij