Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2010 roku

 
Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. ZEZG Dorzecza Koprzywnianki związek Uch.Z.XIV/36/2009 21.12.2009 wskazanie naruszenie prawa
2. Sandomierz miasto Uch.R.XLIII/374/2009 23.12.2009 stwierdzenie nieważności w całości
3. Połaniec miasto i gmina Uch.R.XLVI/270/09 30.12.2009 wskazanie naruszenie prawa
4. Waśniów gmina Uch.R.XXXVIII/192/2009 30.12.2009 wskazanie naruszenie prawa
5. Stopnica gmina Uch.R.XXXIII/1/2010 19.01.2010 stwierdzenie nieważności w części
6. Daleszyce miasto i gmina Uch.R.XXXIX/5/2010 25.01.2010 stwierdzenie nieważności w całości
7. Daleszyce miasto i gmina Uch.R.XXXIX/6/2010 25.01.2010 stwierdzenie nieważności w całości
8. Piekoszów gmina Uch.R.LIV/303/2010 28.01.2010 stwierdzenie nieważności w części
9. włoszczowski powiat Uch.R.XXXIV/174/2010 29.01.2010 stwierdzenie nieważności w części
10. Sandomierz miasto Uch.R. XLVI/394/2010 24.02.2010 stwierdzenie nieważności w całości
11. Bejsce gmina Uch.R. XXXIII/204/2010 26.02.2010 stwierdzenie nieważności w części
12. Jędrzejów miasto Uch.R. LVII/418/10 30.04.2010 stwierdzenie nieważności w całości
13. Klimontów gmina Uch.R. XXXVII/285/10 28.04.2010 stwierdzenie nieważności w części
14. MZWiK w Kielcach związek Uch.Z. XV/114/2010 30.04.2010 stwierdzenie nieważności w całości
15. Baćkowice gmina Uch.R. XLII/211/10 01.06.2010 stwierdzenie nieważności w całości
16. Czarnocin gmina Uch.R. XXXVIII/205/2010 29.06.2010 stwierdzenie nieważności w całości
17. Łagów gmina Uch.R. LIX/330/10 28.06.2010 stwierdzenie nieważności w części
18. Masłów gmina Uch.R. XLVIII/372/2010 24.06.2010 stwierdzenie nieważności w części
19. RIO Kielce Nr. 49/2010 11.08.2010 sprostowanie pomyłek
20. Sandomierz miasto Uch.R. LIII/441/2010 22.09.2010 stwierdzenie nieważności w całości
21. Obrazów gmina Uch.R. LIII/259/10 21.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
22. Obrazów gmina Uch.R. LIII/266/10 21.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
23. Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej związek Uch.Z. LIII/8/2010 30.09.2010 stwierdzenie nieważności w części
24. Nagłowice gmina Uch.R. LI/333/2010 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
25. Ruda Maleniecka gmina Uch.R. VII/39/2010 27.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
26. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. XL VIII/67/2010 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
27. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. XL VIII/76/2010 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
28. Końskie miasto Uch.R. LXIV/472/2010 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
29. Jędrzejów miasto Uch.R. LXV/449/10 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
30. Pawłow gmina Uch.R. XLV/375/10 10.11.2010 stwierdzenie nieważności w części
31. Krasocin gmina Uch.R. XLIIII/219/10 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
32. Krasocin gmina Uch.R. XLIII/220/10 28.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
33. Sandomierz miasto Uch.R. LIV/456/10 03.11.2010 stwierdzenie nieważności w części
34. Kluczewsko gmina Uch.R. XXXI/21/10 29.10.2010 stwierdzenie nieważności w części
35. Górno gmina Uch.R. XLVI/239/10 10.11.2010 stwierdzenie nieważności w części
36. Ostrowiec Świętokrzyski miasto Uch.R. LXII/804/10 09.11.2010 stwierdzenie nieważności w części
37. Baćkowice gmina Uch.R. II/9/10 06.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
Nazwa RozmiarData
01-2010.pdf75 KB2010-03-01
02-2010.pdf71 KB2010-03-01
04-2010.pdf78 KB2010-03-01
05-2010.pdf84 KB2010-03-01
09-2010.pdf70 KB2010-04-06
12-2010.pdf66 KB2010-04-06
13-2010.pdf67 KB2010-04-06
15-2010.pdf83 KB2010-04-06
17-2010.pdf62 KB2010-04-06
22-2010.pdf64 KB2010-04-06
33-2010.pdf63 KB2010-06-02
36-2010.pdf80 KB2010-06-02
38-2010.pdf66 KB2010-08-20
40-2010.pdf65 KB2010-08-20
42-2010.pdf67 KB2010-08-20
43-2010.pdf64 KB2010-08-20
47-2010.pdf69 KB2010-08-20
48-2010.pdf78 KB2010-08-20
49-2010.pdf68 KB2010-08-20
58-2010.pdf69 KB2010-11-15
61-2010.pdf61 KB2010-12-09
62-2010.pdf66 KB2010-12-09
63-2010.pdf61 KB2010-12-09
64-2010.pdf65 KB2010-12-09
65-2010.pdf64 KB2010-12-09
66-2010.pdf64 KB2010-12-09
67-2010.pdf75 KB2010-12-09
68-2010.pdf64 KB2010-12-09
69-2010.pdf64 KB2010-12-17
70-2010.pdf65 KB2010-12-09
71-2010.pdf64 KB2010-12-17
72-2010.pdf62 KB2010-12-17
73-2010.pdf63 KB2010-12-17
74-2010.pdf61 KB2010-12-17
75-2010.pdf62 KB2010-12-17
76-2010.pdf65 KB2010-12-17
77-2010.pdf62 KB2010-12-28
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-03-01 13:55:36
Zmienił: Kamil Górski 2010-12-28 11:07:35
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:01
Przeczytano: 14004 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2010-12-17 13:46:00 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-17 13:42:36 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:29:19 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:26:34 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:20:17 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:15:21 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:12:17 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 12:02:12 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 11:54:43 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 11:47:31 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 11:35:00 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 11:27:08 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-12-09 11:26:17 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-11-15 08:47:46 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-08-20 09:33:43 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-08-20 09:27:17 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-06-24 10:26:49 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-06-02 10:39:34 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-04-06 12:48:14 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2010-03-01 13:58:18 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP