Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2011 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Słupia Jędrzejowska gmina Uch.R.III/9/10 21.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
2. Słupia Jędrzejowska gmina Uch.R.III/13/10 21.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
3. Morawica gmina Uch.R.III/16/10 10.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
4. Busko-Zdrój miasto i gmina Uch.R. I/14/2010 13.12.2010 stwierdzenie nieważności w całości
5. Nowy-Korczyn gmina Uch.R. II/8/2010 16.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
6. Smyków gmina Uch.R. 12/III/10 30.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
7. Bejsce gmina Uch.R. III/4/2010 15.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
8. Bejsce gmina Uch.R. III/6/2010 15.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
9. Działoszyce miasto i gmina Uch.R. III/9/2010 17.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
10. Oleśnica gmina Uch.R. 19/IV/10 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
11. Opatów miasto i gmina Uch.R. III/12/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
12. Ostrowiec Świętokrzyski miasto Uch.R. III/10/2010 22.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
13. Opatów powiat Uch.R. III/15/2010 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
14. Zagnańsk gmina Uch.R. 16/VI/2010 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
15. Czarnocin gmina Uch.R. III/14/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
16. Sitkówka-Nowiny gmina Uch.R. III/12/10 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
17. Wojciechowice gmina Uch.R. III/6/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
18. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. III/6/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
19. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. III/8/2010 29.12.2010 stwierdzenie nieważności w części
20. Złota gmina Uch.R. IV/18/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
21. Mirzec gmina Uch.R. IV/15/2010 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
22. Klimontów gmina Uch.R. IV/24/11 28.01.2011 stwierdzenie nieważności w części
23. Fałków gmina Uch.R. III/16/2010 30.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
24. Samborzec gmina Uch.R. V/14/11 31.01.2011 stwierdzenie nieważności w części
25. Busko-Zdrój miasto i gmina Uch.R. III/38/2011 27.01.2011 stwierdzenie nieważności w całości
26. Bliżyn gmina Uch.R. 62/10 20.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
27. Bliżyn gmina Uch.R. 64/10 29.12.2010 wskazanie naruszenie prawa
28. Sadowie gmina Uch.R. V/21/11 21.02.2011 stwierdzenie nieważności w części
29. Samborzec gmina Uch.R. VII/19/11 24.02.2011 stwierdzenie nieważności w części
30. Opatów miasto i gmina Uch.R. VI/31/2011 10.03.2011 stwierdzenie nieważności w części
31. Tarłów gmina Uch.R. VII/38/2011 09.03.2011 stwierdzenie nieważności w całości
32. Klimontów gmina Uch.R. VI/52/11 31.03.2011 stwierdzenie nieważności w części
33. Samborzec gmina Uch.R. IX/33/11 15.04.2011 stwierdzenie nieważności w części
34. Osiek miasto i gmina Uch.R. VI/49/11 20.04.2011 stwierdzenie nieważności w części
35. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. VI/26/2011 29.04.2011 stwierdzenie nieważności w części
36. Samborzec gmina Uch.R. XI/48/11 03.06.2011 stwierdzenie nieważności w całości
37. Sitkówka-Nowiny gmina Uch.R. IX/75/11 29.06.2011 stwierdzenie nieważności w całości
38. Czarnocin gmina Uch.R. VIII/55/2011 28.06.2011 stwierdzenie nieważności w części
39. Klimontów gmina Uch.R. VIII/59/11 20.06.2011 stwierdzenie nieważności w części
40. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XI/102/11 20.07.2011 stwierdzenie nieważności w części
41. Chęciny miasto i gmina Uch.R. 85/XII/11 29.06.2011 stwierdzenie nieważności w części
42. Sandomierz miasto Uch.R. IX/75/2011 06.07.2011 stwierdzenie nieważności w części
43. Złota gmina Uch.R. IX/45/2011 29.06.2011 stwierdzenie nieważności w części
44. Secemin gmina Uch.R. X/5/11 19.08.2011 stwierdzenie nieważności w części
45. Łopuszno gmina Uch.R. VII/45/2011 15.09.2011 stwierdzenie nieważności w części
46. Fałków gmina Uch.R. IX/73/2011 30.09.2011 stwierdzenie nieważności w całości
47. Piekoszów gmina Uch.R. XIII/107/2011 18.10.2011 stwierdzenie nieważności w całości
48. Busko-Zdrój miasto i gmina Uch.R. X/122/2011 29.09.2011 stwierdzenie nieważności w części
49. Samborzec gmina Uch.R. XVI/72/11 27.10.2011 stwierdzenie nieważności w części
50. Sitkówka-Nowiny gmina Uch.R. WG-PLF.0051.103.11 25.11.2011 stwierdzenie nieważności w całości
51. Sitkówka-Nowiny gmina Uch.R. WG-PLF.0051.94.11 08.11.2011 stwierdzenie nieważności w części
52. Skarżysko Kamienna miasto Uch.R. XV/126/2011 24.11.2011 stwierdzenie nieważności w części
53. Skarżysko Kamienna Miasto Uch.R. XV/124/2011 24.11.2011 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
10-2011.pdf69 KB2011-02-07
12-2011.pdf62 KB2011-02-14
13-2011.pdf62 KB2011-02-14
14-2011.pdf64 KB2011-02-07
15-2011.pdf63 KB2011-02-07
16-2011.pdf61 KB2011-02-07
17-2011.pdf65 KB2011-02-14
18-2011.pdf66 KB2011-02-14
20-2011.pdf68 KB2011-02-14
22-2011.pdf65 KB2011-02-14
23-2011.pdf62 KB2011-02-14
24-2011.pdf70 KB2011-02-14
25-2011.pdf102 KB2011-03-15
26-2011.pdf58 KB2011-02-14
27-2011.pdf62 KB2011-02-14
28-2011.pdf79 KB2011-03-15
29-2011.pdf62 KB2011-03-15
3-2011.pdf63 KB2011-01-20
31-2011.pdf62 KB2011-03-15
33-2011.pdf61 KB2011-03-15
34-2011.pdf62 KB2011-03-15
35-2011.pdf66 KB2011-04-07
4-2011.pdf63 KB2011-01-20
41-2011.pdf63 KB2011-04-14
44-2011.pdf63 KB2011-04-20
46-2011.pdf64 KB2011-04-29
48-2011.pdf67 KB2011-05-17
49-2011.pdf64 KB2011-05-17
5-2011.pdf61 KB2011-01-20
50-2011.pdf62 KB2011-05-25
52-2011.pdf65 KB2011-06-13
54-2011.pdf76 KB2011-07-08
59-2011.pdf64 KB2011-08-08
6-2011.pdf61 KB2011-01-20
60-2011.pdf65 KB2011-08-08
61-2011..pdf493 KB2011-08-12
63-2011.pdf69 KB2011-08-08
64-2011.pdf68 KB2011-08-08
65-2011.pdf494 KB2011-08-18
66-2011.pdf492 KB2011-08-18
7-2011.pdf81 KB2011-02-07
71-2011.pdf495 KB2011-10-06
73-2011.pdf500 KB2011-11-04
74-2011.pdf501 KB2011-11-14
75-2011.pdf502 KB2011-11-14
76-2011.pdf494 KB2011-11-14
8-2011.pdf62 KB2011-02-14
80-2011.pdf69 KB2011-12-15
81-2011.pdf63 KB2012-01-03
82-2011.pdf60 KB2012-01-03
85-2011.pdf76 KB2012-01-03
86-2011.pdf80 KB2012-01-03
9-2011.pdf66 KB2011-02-14
Uchwaa KO 33.pdf61 KB2011-03-15
Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Zmienił: Kamil Górski 2012-01-03 12:12:21
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:52
Przeczytano: 13268 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2011-12-15 13:54:56 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-11-14 14:05:31 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-11-04 12:29:07 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-10-06 12:46:36 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-08-18 09:16:29 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-08-12 07:51:51 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-07-08 12:12:32 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-06-13 12:37:03 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-05-25 07:52:20 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-05-17 13:28:37 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-04-29 08:54:12 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-04-20 10:15:58 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-04-14 14:03:46 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-04-07 10:20:07 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-03-16 08:01:58 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-02-14 11:43:36 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-02-07 09:23:35 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2011-01-20 11:56:04 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP