Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2011 rokuLp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Słupia JędrzejowskagminaUch.R.III/9/1021.12.2010stwierdzenie nieważności w części
2.Słupia JędrzejowskagminaUch.R.III/13/1021.12.2010stwierdzenie nieważności w części
3.MorawicagminaUch.R.III/16/1010.12.2010stwierdzenie nieważności w części
4.Busko-Zdrójmiasto i gminaUch.R. I/14/201013.12.2010stwierdzenie nieważności w całości
5.Nowy-KorczyngminaUch.R. II/8/201016.12.2010stwierdzenie nieważności w części
6.SmykówgminaUch.R. 12/III/1030.12.2010stwierdzenie nieważności w części
7.BejscegminaUch.R. III/4/201015.12.2010stwierdzenie nieważności w części
8.BejscegminaUch.R. III/6/201015.12.2010stwierdzenie nieważności w części
9.Działoszycemiasto i gminaUch.R. III/9/201017.12.2010stwierdzenie nieważności w części
10.OleśnicagminaUch.R. 19/IV/1029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
11.Opatówmiasto i gminaUch.R. III/12/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
12.Ostrowiec ŚwiętokrzyskimiastoUch.R. III/10/201022.12.2010wskazanie naruszenie prawa
13.OpatówpowiatUch.R. III/15/201029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
14.ZagnańskgminaUch.R. 16/VI/201029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
15.CzarnocingminaUch.R. III/14/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
16.Sitkówka-NowinygminaUch.R. III/12/1029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
17.WojciechowicegminaUch.R. III/6/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
18.Daleszycemiasto i gminaUch.R. III/6/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
19.Daleszycemiasto i gminaUch.R. III/8/201029.12.2010stwierdzenie nieważności w części
20.ZłotagminaUch.R. IV/18/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
21.MirzecgminaUch.R. IV/15/201029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
22.KlimontówgminaUch.R. IV/24/1128.01.2011stwierdzenie nieważności w części
23.FałkówgminaUch.R. III/16/201030.12.2010wskazanie naruszenie prawa
24.SamborzecgminaUch.R. V/14/1131.01.2011stwierdzenie nieważności w części
25.Busko-Zdrójmiasto i gminaUch.R. III/38/201127.01.2011stwierdzenie nieważności w całości
26.BliżyngminaUch.R. 62/1020.12.2010wskazanie naruszenie prawa
27.BliżyngminaUch.R. 64/1029.12.2010wskazanie naruszenie prawa
28.SadowiegminaUch.R. V/21/1121.02.2011stwierdzenie nieważności w części
29.SamborzecgminaUch.R. VII/19/1124.02.2011stwierdzenie nieważności w części
30.Opatówmiasto i gminaUch.R. VI/31/201110.03.2011stwierdzenie nieważności w części
31.TarłówgminaUch.R. VII/38/201109.03.2011stwierdzenie nieważności w całości
32.KlimontówgminaUch.R. VI/52/1131.03.2011stwierdzenie nieważności w części
33.SamborzecgminaUch.R. IX/33/1115.04.2011stwierdzenie nieważności w części
34.Osiekmiasto i gminaUch.R. VI/49/1120.04.2011stwierdzenie nieważności w części
35.Daleszycemiasto i gminaUch.R. VI/26/201129.04.2011stwierdzenie nieważności w części
36.SamborzecgminaUch.R. XI/48/1103.06.2011stwierdzenie nieważności w całości
37.Sitkówka-NowinygminaUch.R. IX/75/1129.06.2011stwierdzenie nieważności w całości
38.CzarnocingminaUch.R. VIII/55/201128.06.2011stwierdzenie nieważności w części
39.KlimontówgminaUch.R. VIII/59/1120.06.2011stwierdzenie nieważności w części
40.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XI/102/1120.07.2011stwierdzenie nieważności w części
41.Chęcinymiasto i gminaUch.R. 85/XII/1129.06.2011stwierdzenie nieważności w części
42.SandomierzmiastoUch.R. IX/75/201106.07.2011stwierdzenie nieważności w części
43.ZłotagminaUch.R. IX/45/201129.06.2011stwierdzenie nieważności w części
44.SecemingminaUch.R. X/5/1119.08.2011stwierdzenie nieważności w części
45.ŁopusznogminaUch.R. VII/45/201115.09.2011stwierdzenie nieważności w części
46.FałkówgminaUch.R. IX/73/201130.09.2011stwierdzenie nieważności w całości
47.PiekoszówgminaUch.R. XIII/107/201118.10.2011stwierdzenie nieważności w całości
48.Busko-Zdrójmiasto i gminaUch.R. X/122/201129.09.2011stwierdzenie nieważności w części
49.SamborzecgminaUch.R. XVI/72/1127.10.2011stwierdzenie nieważności w części
50.Sitkówka-NowinygminaUch.R. WG-PLF.0051.103.1125.11.2011stwierdzenie nieważności w całości
51.Sitkówka-NowinygminaUch.R. WG-PLF.0051.94.1108.11.2011stwierdzenie nieważności w części
52.Skarżysko KamiennamiastoUch.R. XV/126/201124.11.2011stwierdzenie nieważności w części
53.Skarżysko KamiennaMiastoUch.R. XV/124/201124.11.2011stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2011-08-08 13:39
69 KB
2011-08-18 09:15
492 KB
2011-03-15 09:02
102 KB
2011-05-17 13:27
67 KB
2011-08-12 07:50
493 KB
2011-02-07 09:20
69 KB
2011-01-20 11:49
61 KB
2011-08-08 13:39
68 KB
2011-03-15 08:45
61 KB
2011-02-07 09:20
64 KB
2011-03-15 08:45
62 KB
2011-02-14 11:40
66 KB
2011-02-07 09:21
63 KB
2011-06-13 12:34
65 KB
2011-02-07 09:20
81 KB
2011-03-15 08:45
62 KB
2011-02-14 11:41
65 KB
2011-02-14 11:41
70 KB
2011-04-20 09:25
63 KB
2012-01-03 12:07
60 KB
2011-01-20 11:49
63 KB
2011-02-14 11:40
65 KB
2011-02-14 11:41
58 KB
2012-01-03 12:07
76 KB
2011-02-14 11:42
62 KB
2011-03-15 08:34
61 KB
2011-03-15 09:02
79 KB
2011-04-29 08:53
64 KB
2011-08-08 13:38
64 KB
2011-11-04 12:27
500 KB
2011-12-15 13:49
69 KB
2011-01-20 11:49
63 KB
2011-04-07 10:19
66 KB
2011-05-17 13:28
64 KB
2011-08-18 09:14
494 KB
2011-02-14 11:41
62 KB
2011-05-25 07:52
62 KB
2011-02-07 09:21
61 KB
2011-11-14 14:03
501 KB
2011-01-20 11:49
61 KB
2011-08-08 13:38
65 KB
2011-02-14 11:40
66 KB
2011-02-14 11:40
62 KB
2011-10-06 12:37
495 KB
2011-02-14 11:39
62 KB
2012-01-03 12:07
63 KB
2011-11-14 14:04
502 KB
2011-03-15 08:46
62 KB
2011-02-14 11:40
62 KB
2011-07-08 12:09
76 KB
2011-02-14 11:41
68 KB
2012-01-03 12:07
80 KB
2011-11-14 14:04
494 KB
2011-04-14 14:03
63 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2012-01-03 12:12:21
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:52

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-12-15 13:54:32
Opublikował: Kamil Górski 2011-12-15 13:54:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-11-14 14:05:23
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-14 14:05:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-11-04 12:28:49
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-04 12:29:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-10-06 12:46:28
Opublikował: Kamil Górski 2011-10-06 12:46:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-18 09:16:04
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-18 09:16:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-12 07:51:34
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-12 07:51:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-07-08 12:12:25
Opublikował: Kamil Górski 2011-07-08 12:12:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-06-13 12:36:36
Opublikował: Kamil Górski 2011-06-13 12:37:03

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-05-25 07:51:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-25 07:52:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-05-17 13:25:28
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-17 13:28:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-04-29 08:53:17
Opublikował: Kamil Górski 2011-04-29 08:54:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-04-20 10:15:33
Opublikował: Kamil Górski 2011-04-20 10:15:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-04-14 14:03:42
Opublikował: Kamil Górski 2011-04-14 14:03:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-04-07 10:19:02
Opublikował: Kamil Górski 2011-04-07 10:20:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-03-16 08:01:36
Opublikował: Kamil Górski 2011-03-16 08:01:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-02-14 11:43:33
Opublikował: Kamil Górski 2011-02-14 11:43:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-02-07 09:23:24
Opublikował: Kamil Górski 2011-02-07 09:23:35

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-20 11:05:40
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:06:42

Zmienił: Kamil Górski 2011-01-20 11:55:59
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-20 11:56:04

Zamknij