Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2012 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Sadowie gmina Uch.R.XII/69/11 25.11.2011 stwierdzenie nieważności w całości
2. Sandomierz miasto Uch.R.XIII/125/2011 30.11.2011 stwierdzenie nieważności w części
3. Pińczów miasto i gmina Uch.R.XVII/136/11 30.11.2011 stwierdzenie nieważności w części
4. Imielno gmina Uch.R. VIII/53/11 30.11.2011 wskazanie naruszenie prawa
5. Sandomierz miasto Uch.R. XIV/140/11 21.12.2011 wskazanie naruszenie prawa
6. Pińczów powiat Uch.R. XV/93/2011 28.12.2011 stwierdzenie nieważności w części
7. Pińczów powiat Uch.R. XV/83/2011 28.12.2011 stwierdzenie nieważności w części
8. Samborzec gmina Uch.R. VIII/85/2011 28.12.2011 stwierdzenie nieważności w części
9. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XVIII/145/11 28.12.2011 wskazanie naruszenie prawa
10. Daleszyce miasto i gmina Uch.R. XIV/85/2011 29.12.2011 wskazanie naruszenie prawa
11. Samborzec gmina Uch.R. XIX/92/12 24.01.2012 stwierdzenie nieważności w części
12. Osiek miasto i gmina Uch.R. XVII/122/2012 22.02.2012 stwierdzenie nieważności w całości
13. Obrazów gmina Uch.R. XX/133/2012 16.02.2012 stwierdzenie nieważności w całości
14. Bejsce gmina Uch.R. XV/106/2012 30.04.2012 stwierdzenie nieważności w części
15. MZWiK w Kielcach związek Uch.R. VIII/42/2012 27.06.2012 stwierdzenie nieważności w części
16. Nowa Słupia gmina Uch.R. XIV/40/12 21.06.2012 stwierdzenie nieważności w części
17. Piekoszów gmina Uch.R. XXVIII/204/2012 27.08.2012 stwierdzenie nieważności w całości
18. Piekoszów gmina Uch.R. XXIX/212/2012 06.09.2012 stwierdzenie nieważności w całości
19. Piekoszów gmina Uch.R. XXIX/213/2012 06.09.2012 stwierdzenie nieważności w całości
20. Sandomierz miasto Uch.R. XXI/216/2012 22.08.2012 stwierdzenie nieważności w całości
21. Czarnocin gmina Uch.R. XXIII/172/2012 27.09.2012 stwierdzenie nieważności w całości
22. Bodzechów gmina Uch.R. XXVIII/67/2012 24.09.2012 stwierdzenie nieważności w całości
23. Bejsce gmina Uch.R. XVIII/127/2012 26.09.2012 stwierdzenie nieważności w całości
24. Złota gmina Uch.R. XIX/104/2012 28.09.2012 stwierdzenie nieważności w części
25. Piekoszów gmina Uch.R. XXXI/222/2012 16.10.2012 stwierdzenie nieważności w części
26. Piekoszów gmina Uch.R. XXXII/226/2012 30.10.2012 stwierdzenie nieważności w części
27. Piekoszów gmina Uch.R. XXXI/219/2012 16.10.2012 stwierdzenie nieważności w całości
28. Piekoszów gmina Uch.R. XXXI/220/2012 16.10.2012 stwierdzenie nieważności w całości
29. Tuczępy gmina Uch.R. XXII/175/2012 30.10.2012 stwierdzenie nieważności w całości
30. Łopuszno gmina Uch.R. XVII/103/2012 27.11.2012 stwierdzenie nieważności w części
31. Imielno gmina Uch.R XVII/109/12 30.11.2012 stwierdzenie nieważności w części
32. Piekoszów gmina Uch.R. XXXIV/234/2012 03.12.2012 stwierdzenie nieważności w części
Nazwa RozmiarData
1-2012.pdf63 KB2012-01-24
10-2012.pdf61 KB2012-02-10
11-2012.pdf60 KB2012-02-10
12-2012.pdf65 KB2012-02-10
19-2012.pdf61 KB2012-03-09
2-2012.pdf63 KB2012-01-24
24-2012.pdf55 KB2012-03-21
31-2012.pdf47 KB2012-04-24
34-2012.pdf43 KB2012-05-21
4-2012.pdf76 KB2012-01-24
42-2012.pdf50 KB2012-08-01
43-2012.pdf75 KB2012-08-01
49-2012.pdf139 KB2012-10-19
5-2012.pdf58 KB2012-01-24
50-2012.pdf136 KB2012-10-19
51-2012.pdf136 KB2012-10-19
53-2012.pdf134 KB2012-10-19
56-2012.pdf136 KB2012-10-31
57-2012.pdf136 KB2012-10-31
58-2012.pdf131 KB2012-10-31
59-2012.pdf140 KB2012-11-22
6-2012.pdf61 KB2012-02-10
62-2012.pdf175 KB2012-12-06
64-2012.pdf168 KB2012-12-06
66-2012.pdf160 KB2012-12-06
67-2012.pdf160 KB2012-12-06
68-2012.pdf137 KB2012-12-12
76-2012.pdf132 KB2013-01-02
77-2012.pdf133 KB2013-01-02
78-2012.pdf162 KB2013-01-02
8-2012.pdf65 KB2012-02-10
9-2012.pdf63 KB2012-02-10
Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 13:58:06
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 13:58:53
Przeczytano: 8894 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2012-12-12 08:22:03 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-12-06 10:16:19 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-11-22 08:18:19 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-10-31 09:50:07 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-10-19 09:48:28 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-08-01 15:16:46 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-05-21 12:13:02 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-05-10 15:07:05 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-03-21 09:58:20 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-03-09 13:50:17 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-02-10 10:23:23 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2012-01-24 15:04:40 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP