Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2012 roku
Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.SadowiegminaUch.R.XII/69/1125.11.2011stwierdzenie nieważności w całości
2.SandomierzmiastoUch.R.XIII/125/201130.11.2011stwierdzenie nieważności w części
3.Pińczówmiasto i gminaUch.R.XVII/136/1130.11.2011stwierdzenie nieważności w części
4.ImielnogminaUch.R. VIII/53/1130.11.2011wskazanie naruszenie prawa
5.SandomierzmiastoUch.R. XIV/140/1121.12.2011wskazanie naruszenie prawa
6.PińczówpowiatUch.R. XV/93/201128.12.2011stwierdzenie nieważności w części
7.PińczówpowiatUch.R. XV/83/201128.12.2011stwierdzenie nieważności w części
8.SamborzecgminaUch.R. VIII/85/201128.12.2011stwierdzenie nieważności w części
9.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XVIII/145/1128.12.2011wskazanie naruszenie prawa
10.Daleszycemiasto i gminaUch.R. XIV/85/201129.12.2011wskazanie naruszenie prawa
11.SamborzecgminaUch.R. XIX/92/1224.01.2012stwierdzenie nieważności w części
12.Osiekmiasto i gminaUch.R. XVII/122/201222.02.2012stwierdzenie nieważności w całości
13.ObrazówgminaUch.R. XX/133/201216.02.2012stwierdzenie nieważności w całości
14.BejscegminaUch.R. XV/106/201230.04.2012stwierdzenie nieważności w części
15.MZWiK w KielcachzwiązekUch.R. VIII/42/201227.06.2012stwierdzenie nieważności w części
16.Nowa SłupiagminaUch.R. XIV/40/1221.06.2012stwierdzenie nieważności w części
17.PiekoszówgminaUch.R. XXVIII/204/201227.08.2012stwierdzenie nieważności w całości
18.PiekoszówgminaUch.R. XXIX/212/201206.09.2012stwierdzenie nieważności w całości
19.PiekoszówgminaUch.R. XXIX/213/201206.09.2012stwierdzenie nieważności w całości
20.SandomierzmiastoUch.R. XXI/216/201222.08.2012stwierdzenie nieważności w całości
21.CzarnocingminaUch.R. XXIII/172/201227.09.2012stwierdzenie nieważności w całości
22.BodzechówgminaUch.R. XXVIII/67/201224.09.2012stwierdzenie nieważności w całości
23.BejscegminaUch.R. XVIII/127/201226.09.2012stwierdzenie nieważności w całości
24.ZłotagminaUch.R. XIX/104/201228.09.2012stwierdzenie nieważności w części
25.PiekoszówgminaUch.R. XXXI/222/201216.10.2012stwierdzenie nieważności w części
26.PiekoszówgminaUch.R. XXXII/226/201230.10.2012stwierdzenie nieważności w części
27.PiekoszówgminaUch.R. XXXI/219/201216.10.2012stwierdzenie nieważności w całości
28.PiekoszówgminaUch.R. XXXI/220/201216.10.2012stwierdzenie nieważności w całości
29.TuczępygminaUch.R. XXII/175/201230.10.2012stwierdzenie nieważności w całości
30.ŁopusznogminaUch.R. XVII/103/201227.11.2012stwierdzenie nieważności w części
31.ImielnogminaUch.R XVII/109/1230.11.2012stwierdzenie nieważności w części
32.PiekoszówgminaUch.R. XXXIV/234/201203.12.2012stwierdzenie nieważności w części

Pliki w folderze artykułu:

2012-12-12 08:21
137 KB
2012-10-19 09:46
136 KB
2013-01-02 13:58
133 KB
2012-03-21 09:58
55 KB
2012-02-10 10:09
63 KB
2012-01-24 14:54
63 KB
2012-10-19 09:46
136 KB
2012-12-06 10:13
175 KB
2012-08-01 15:15
75 KB
2012-02-10 10:08
65 KB
2012-01-24 14:54
76 KB
2012-12-06 10:13
160 KB
2012-02-10 10:26
65 KB
2012-02-10 10:08
61 KB
2012-03-09 13:49
61 KB
2012-12-06 10:13
160 KB
2012-10-19 09:46
139 KB
2012-10-31 09:49
131 KB
2013-01-02 13:58
162 KB
2012-01-24 14:55
58 KB
2012-02-10 10:10
60 KB
2012-10-31 09:49
136 KB
2012-10-31 09:49
136 KB
2012-05-21 12:11
43 KB
2012-12-06 10:13
168 KB
2012-02-10 10:10
61 KB
2012-01-24 14:54
63 KB
2012-04-24 12:02
47 KB
2012-08-01 15:15
50 KB
2012-10-19 09:46
134 KB
2012-11-22 08:18
140 KB
2013-01-02 13:58
132 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 13:58:06
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 13:58:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-12-12 08:21:33
Opublikował: Kamil Górski 2012-12-12 08:22:03

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-12-06 10:16:13
Opublikował: Kamil Górski 2012-12-06 10:16:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-22 08:18:03
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-22 08:18:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-31 09:50:06
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-31 09:50:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-19 09:48:27
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-19 09:48:28

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-08-01 15:16:43
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-01 15:16:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-21 12:12:19
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-21 12:13:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-04-24 12:05:49
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:07:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-03-21 09:57:55
Opublikował: Kamil Górski 2012-03-21 09:58:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-03-09 13:49:14
Opublikował: Kamil Górski 2012-03-09 13:50:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-02-10 10:22:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-02-10 10:23:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2012 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-24 14:41:11
Opublikował:  2012-01-24 14:40:41

Zmienił: Kamil Górski 2012-01-24 15:04:36
Opublikował: Kamil Górski 2012-01-24 15:04:40

Zamknij