Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2013 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Tuczępy gmina Uch.R.XXIV/184/2012 27.11.2012 stwierdzenie nieważności w części
2. Mniów gmina Uch.R.53/XXV/12 29.11.2012 stwierdzenie nieważności w części
3. Samborzec gmina Uch.R.XXXII/167/12 18.12.2012 stwierdzenie nieważności w całości
4. Wiślica gmina Uch.R.XXVI/211/2012 30.11.2012 wskazanie naruszenie prawa
5. Staszów powiat Uch.R.XXXVI/98/12 19.12.2012 wskazanie naruszenie prawa
6. Piekoszów gmina Uch.R.XXXVI/253/2012 28.12.2012 stwierdzenie nieważności w całości
7. Sandomierz miasto Uch.R.XXIV/256/2012 19.12.2012 stwierdzenie nieważności w części
8. Sandomierz miasto Uch.R.XXIV/261/2012 19.12.2012 wskazanie naruszenie prawa
9. Baćkowice gmina Uch.R. XXIV/159/12 28.12.2012 wskazanie naruszenie prawa
10. Wiślica gmina Uch.R. XXVII/229/2012 28.12.2012 wskazanie naruszenie prawa
11. Piekoszów gmina Uch.R. Nr XXXVIII/266/2013 30.01.2013 stwierdzenie nieważności w całości
12. Górno gmina Uch.R. XXIX/228/2012 28.12.2012 stwierdzenie nieważności w całości
13. Moskorzew gmina Uch.R. XXV/119/13 31.01.2013 stwierdzenie nieważności w całości
14. Piekoszów gmina Uch.R. XXXVIII/265/2013 30.01.2013 stwierdzenie nieważności w części
15. Szydłów gmina Uch.R. XXXIII/154/2013 19.02.2013 stwierdzenie nieważności w całości
16. Szydłów gmina Uch.R. XXXIII/155/2013 19.02.2013 stwierdzenie nieważności w części
17. Piekoszów gmina Uch.R. XXXXI/285/2013 18.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
18. Ćmielów gmina Uch.R. XXV/212/2013 14.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
19. Bałtów gmina Uch.R. XXXI/204/2013 07.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
20. Piekoszów gmina Uch.R. XXXIV/173/2013 18.03.2013 zmieniająca uchwałę kolegium Nr 36/2013
21. Mniów gmina Uch.R. 27/XXIX/2013 26.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
22. Waśniów gmina Uch.R. XXXIV/173/2013 13.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
23. Moskorzew gmina Uch.R. XXV/120/13 31.01.2013 stwierdzenie nieważności uchwały w części,
oraz ustalenia części budżetu
24. Wojciechowice gmina Uch.R. XXVIII/183/2013 28.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
25. Wojciechowice gmina Uch.R. XXVIII/184/2013 28.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
26. Wojciechowice gmina Uch.R. XXVIII/185/2013 28.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
27. Skarżysko-Kamienna miasto Uch.R. XXXVI/19/2013 21.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
28. Sobków gmina Uch.R. XXIX/267/2013 26.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
29. Łagów gmina Uch.R. XLI/267/13 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
30. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XXXVI/290/13 20.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
31. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XXXVI/291/13 20.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
32. Ostrowiec Świętokrzyski powiat Uch.R. XXXV/262/13 25.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
33. Kunów miasto i gmina Uch.R. XXXVII/266/13 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
34. Kunów miasto i gmina Uch.R. XXXVII/270/13 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
35. Kunów miasto i gmina Uch.R. XXXVII/271/13 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
36. ZEZG Dorzecza Koprzywnianki związek Uch.R. XIV/55/2013 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
37. Staszów powiat Uch.R. XL/13/13 26.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
38. Sandomierz miasto Uch.R. XXVII/289/2013 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w całości
39. Moskorzew gmina Uch.R. XXVIII/126/13 09.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
40. Połaniec miasto i gmina Uch.R. XLI/263/13 10.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
41. Połaniec miasto i gmina Uch.R. XLI/265/2013 10.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
42. Połaniec miasto i gmina Uch.R. XLI/266/2013 10.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
43. Piekoszów gmina Uch.R. XXXXI/284/2013 18.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
44. Tuczępy gmina Uch.R. XXXIV/236/2013 08.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
45. Kielce miasto Uch.R. XLIII/774/2013 11.04.2013 stwierdzenie nieważności w części
46. Wąchock miasto i gmina Uch.R. XXXIV/180/2013 26.04.2013 stwierdzenie nieważności w części
47. Bałtów gmina Uch.R. XXXII/207/2013 12.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
48. Skarżysko-Kamienna miasto Uch.R. XXXVI/18/2013 21.03.2013 stwierdzenie nieważności w części
49. Łopuszno gmina Uch.R. XXI/138/2013 26.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
50. Bodzechów gmina Uch.R. XXXVIII/27/2013 19.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
51. Staszów miasto i gmina Uch.R. XXXVIII/363/13 30.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
52. Ostrowiec Świętokrzyski powiat Uch.R. XXXVII/272/13 29.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
53. Wojciechowice gmina Uch.R. XXIX/196/2013 30.04.2013 stwierdzenie nieważności w całości
54. ZEZG Dorzecza Koprzywnianki związek Uch.R. XVI/62/2013 22.05.2013 stwierdzenie nieważności w całości
55. Ostrowiec Świętokrzyski powiat Uch.R. XXXIX/286/13 24.05.2013 stwierdzenie nieważności w całości
56. Mniów gmina Uch.R. 31/XXX/2013 22.05.2013 stwierdzenie nieważności w całości
57. Mniów gmina Uch.R. 37/XXX/2013 22.05.2013 stwierdzenie nieważności w całości
58. Nagłowice gmina Uch.R. XXXIII/219/2013 31.05.2013 stwierdzenie nieważności w całości
59. Iwaniska gmina Uch.R. LV/291/2013 19.06.2013 stwierdzenie nieważności w całości
60. Moskorzew gmina Uch.R. XXIX/131/13 27.06.2013 stwierdzenie nieważności w całości
61. Morawica gmina Uch.R. XXXIII/294/13 27.06.2013 stwierdzenie nieważności w części
62. Górno gmina Uch.R. XXXVI/270/2013 29.06.2013 stwierdzenie nieważności w całości
63. Skarżysko-Kamienna miasto Uch.R. XLI /56 /2013 24.07.2013 stwierdzenie nieważności w całości
64. Skarżysko-Kamienna miasto Uch.R. XL /38 /2013 27.06.2013 stwierdzenie nieważności w całości
65. Imielno gmina Uch.R. XXIII/152/13 01.08.2013 stwierdzenie nieważności w całości
66. Piekoszów gmina Uch.R. XLVI/325/2013 17.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
67. ZEZG Dorzecza Koprzywnianki związek Uch.R. XIX/73/2013 24.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
68. Opatów powiat Uch.R. XXXIV.45.2013 24.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
69. Oksa gmina Uch.R. XXXI/164/2013 24.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
70. Oksa gmina Uch.R. XXXI/165/2013 24.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
71. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XLI/344/13 25.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
72. Pińczów miasto i gmina Uch.R. XLI/347/13 25.09.2013 stwierdzenie nieważności w całości
73. Opatów miasto i gmina Uch.R. XLIV/338/2013 23.10.2013 stwierdzenie nieważności w całości
74.
Kunów
miasto i gmina
Uch.R. XLV/314/13 24.10.2013 stwierdzenie nieważności w części
75.
Strawczyn
gmina
Uch.R. XXXI/241/2013 30.10.2013 stwierdzenie nieważności w całości
76.
Bałtów
gmina
Uch.R. XXXVIII/241/2013 29.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
77.
Bałtów
gmina
Uch.R. XXXVIII/244/2013 29.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
78.
Dwikozy
gmina
Uch.R. XLI/193/13 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
79. Miedziana Góra
gmina
Uch.R. XXX/241/13 20.11.2013
stwierdzenie nieważności w części
80. Miedziana Góra
gmina
Uch.R. XXX/242/13 20.11.2013
stwierdzenie nieważności w części
81. Bogoria
gmina
Uch.R. XXX/247/2013 28.11.2013
stwierdzenie nieważności w części
Nazwa RozmiarData
1-2013.pdf132 KB2013-01-11
10-2013.pdf138 KB2013-02-14
100-2013.pdf72 KB2013-07-15
103-2013.pdf81 KB2013-07-30
106-2013.pdf99 KB2013-08-09
107-2013.pdf137 KB2013-08-09
108-2013.pdf100 KB2013-08-28
109-2013.pdf96 KB2013-08-28
111-2013.pdf74 KB2013-09-06
116-2013.pdf100 KB2013-10-24
118-2013.pdf72 KB2013-10-24
119-2013.pdf70 KB2013-10-24
122-2013.pdf71 KB2013-10-30
123-2013.pdf70 KB2013-10-30
124-2013.pdf74 KB2013-11-19
125-2013.pdf74 KB2013-11-19
129-2013.pdf75 KB2013-12-09
132-2013.pdf75 KB2013-12-12
133-2013.pdf72 KB2013-12-12
134-2013.pdf71 KB2013-12-31
135-2013.pdf71 KB2013-12-31
136-2013.pdf73 KB2013-12-31
139-2013.pdf75 KB2014-01-10
14-2013.pdf138 KB2013-02-25
140-2013.pdf75 KB2014-01-10
142-2013.pdf69 KB2014-01-10
17-2013.pdf157 KB2013-02-25
18-2013.pdf169 KB2013-03-18
2-2013.pdf132 KB2013-01-11
23-2013.pdf165 KB2013-03-18
25-2013.pdf186 KB2013-03-22
29-2013.pdf168 KB2013-04-12
3-2013.pdf136 KB2013-01-15
31-2013.pdf139 KB2013-04-12
32-2013.pdf144 KB2013-04-12
36-2013.pdf103 KB2013-04-23
37-2013.pdf78 KB2013-04-23
38-2013.pdf77 KB2013-04-23
39-2013.pdf101 KB2013-04-23
4-2013.pdf157 KB2013-01-30
41-2013.pdf608 KB2013-04-30
42-2013.pdf78 KB2013-04-23
43-2013.pdf77 KB2013-04-23
44-2013.pdf82 KB2013-05-08
45-2013.pdf70 KB2013-05-08
46-2013.pdf72 KB2013-05-08
48-2013.pdf102 KB2013-05-08
49-2013.pdf97 KB2013-05-08
50-2013.pdf79 KB2013-05-08
51-2013.pdf74 KB2013-05-08
52-2013.pdf74 KB2013-05-08
54-2013.pdf72 KB2013-05-16
55-2013.pdf72 KB2013-05-16
56-2013.pdf71 KB2013-05-16
57-2013.pdf81 KB2013-05-16
58-2013.pdf74 KB2013-05-16
59-2013.pdf77 KB2013-05-16
6-2013.pdf137 KB2013-02-14
60-2013.pdf78 KB2013-05-16
61-2013.pdf90 KB2013-05-16
62-2013.pdf72 KB2013-05-16
64-2013.pdf72 KB2013-05-16
65-2013.pdf72 KB2013-05-16
68-2013.pdf85 KB2013-05-28
69-2013.pdf68 KB2013-05-29
7-2013.pdf169 KB2013-02-14
70-2013.pdf73 KB2013-05-29
71-2013.pdf78 KB2013-05-29
72-2013.pdf74 KB2013-06-05
73-2013.pdf607 KB2013-06-05
76-2013.pdf77 KB2013-06-05
77-2013.pdf72 KB2013-06-05
78-2013.pdf75 KB2013-06-05
79-2013.pdf71 KB2013-06-05
87-2013.pdf71 KB2013-06-17
9-2013.pdf136 KB2013-02-14
92-2013.pdf73 KB2013-06-21
95-2013.pdf71 KB2013-07-09
96-2013.pdf75 KB2013-07-09
97-2013.pdf72 KB2013-07-09
98-2013.pdf108 KB2013-07-15
Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Zmienił: Kamil Górski 2014-01-10 15:05:13
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-10 15:06:41
Przeczytano: 19219 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2013-12-31 12:33:02 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-12-12 10:53:02 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-12-12 10:51:46 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-12-09 13:07:30 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-11-19 11:07:40 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-11-19 10:59:23 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-10-30 10:20:37 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-10-24 14:40:19 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-09-06 15:22:14 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-08-29 08:38:23 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-08-09 15:30:21 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-07-30 10:56:59 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-07-15 08:44:55 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-07-09 09:16:51 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-06-21 12:37:08 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-06-17 10:59:09 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-06-05 08:48:48 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-05-29 15:01:31 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-05-28 07:40:33 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-05-16 11:42:39 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-05-08 12:46:21 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-04-30 14:33:14 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-04-23 14:16:44 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-04-12 10:01:51 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-03-22 09:29:31 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-03-18 15:16:38 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2013-02-25 13:48:20 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP