Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2013 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.TuczępygminaUch.R.XXIV/184/201227.11.2012stwierdzenie nieważności w części
2.MniówgminaUch.R.53/XXV/1229.11.2012stwierdzenie nieważności w części
3.SamborzecgminaUch.R.XXXII/167/1218.12.2012stwierdzenie nieważności w całości
4.WiślicagminaUch.R.XXVI/211/201230.11.2012wskazanie naruszenie prawa
5.StaszówpowiatUch.R.XXXVI/98/1219.12.2012wskazanie naruszenie prawa
6.PiekoszówgminaUch.R.XXXVI/253/201228.12.2012stwierdzenie nieważności w całości
7.SandomierzmiastoUch.R.XXIV/256/201219.12.2012stwierdzenie nieważności w części
8.SandomierzmiastoUch.R.XXIV/261/201219.12.2012wskazanie naruszenie prawa
9.BaćkowicegminaUch.R. XXIV/159/1228.12.2012wskazanie naruszenie prawa
10.WiślicagminaUch.R. XXVII/229/201228.12.2012wskazanie naruszenie prawa
11.PiekoszówgminaUch.R. Nr XXXVIII/266/201330.01.2013stwierdzenie nieważności w całości
12.GórnogminaUch.R. XXIX/228/201228.12.2012stwierdzenie nieważności w całości
13.MoskorzewgminaUch.R. XXV/119/1331.01.2013stwierdzenie nieważności w całości
14.PiekoszówgminaUch.R. XXXVIII/265/201330.01.2013stwierdzenie nieważności w części
15.SzydłówgminaUch.R. XXXIII/154/201319.02.2013stwierdzenie nieważności w całości
16.SzydłówgminaUch.R. XXXIII/155/201319.02.2013stwierdzenie nieważności w części
17.PiekoszówgminaUch.R. XXXXI/285/201318.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
18.ĆmielówgminaUch.R. XXV/212/201314.03.2013stwierdzenie nieważności w części
19.BałtówgminaUch.R. XXXI/204/201307.03.2013stwierdzenie nieważności w części
20.PiekoszówgminaUch.R. XXXIV/173/201318.03.2013zmieniająca uchwałę kolegium Nr 36/2013
21.MniówgminaUch.R. 27/XXIX/201326.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
22.WaśniówgminaUch.R. XXXIV/173/201313.03.2013stwierdzenie nieważności w części
23.MoskorzewgminaUch.R. XXV/120/1331.01.2013stwierdzenie nieważności uchwały w części,
oraz ustalenia części budżetu
24.WojciechowicegminaUch.R. XXVIII/183/201328.03.2013stwierdzenie nieważności w części
25.WojciechowicegminaUch.R. XXVIII/184/201328.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
26.WojciechowicegminaUch.R. XXVIII/185/201328.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
27.Skarżysko-KamiennamiastoUch.R. XXXVI/19/201321.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
28.SobkówgminaUch.R. XXIX/267/201326.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
29.ŁagówgminaUch.R. XLI/267/1327.03.2013stwierdzenie nieważności w części
30.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XXXVI/290/1320.03.2013stwierdzenie nieważności w części
31.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XXXVI/291/1320.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
32.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. XXXV/262/1325.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
33.Kunówmiasto i gminaUch.R. XXXVII/266/1327.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
34.Kunówmiasto i gminaUch.R. XXXVII/270/1327.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
35.Kunówmiasto i gminaUch.R. XXXVII/271/1327.03.2013stwierdzenie nieważności w części
36.ZEZG Dorzecza KoprzywniankizwiązekUch.R. XIV/55/201327.03.2013stwierdzenie nieważności w części
37.StaszówpowiatUch.R. XL/13/1326.03.2013stwierdzenie nieważności w części
38.SandomierzmiastoUch.R. XXVII/289/201327.03.2013stwierdzenie nieważności w całości
39.MoskorzewgminaUch.R. XXVIII/126/1309.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
40.Połaniecmiasto i gminaUch.R. XLI/263/1310.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
41.Połaniecmiasto i gminaUch.R. XLI/265/201310.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
42.Połaniecmiasto i gminaUch.R. XLI/266/201310.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
43.PiekoszówgminaUch.R. XXXXI/284/201318.03.2013stwierdzenie nieważności w części
44.TuczępygminaUch.R. XXXIV/236/201308.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
45.KielcemiastoUch.R. XLIII/774/201311.04.2013stwierdzenie nieważności w części
46.Wąchockmiasto i gminaUch.R. XXXIV/180/201326.04.2013stwierdzenie nieważności w części
47.BałtówgminaUch.R. XXXII/207/201312.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
48.Skarżysko-KamiennamiastoUch.R. XXXVI/18/201321.03.2013stwierdzenie nieważności w części
49.ŁopusznogminaUch.R. XXI/138/201326.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
50.BodzechówgminaUch.R. XXXVIII/27/201319.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
51.Staszówmiasto i gminaUch.R. XXXVIII/363/1330.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
52.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. XXXVII/272/1329.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
53.WojciechowicegminaUch.R. XXIX/196/201330.04.2013stwierdzenie nieważności w całości
54.ZEZG Dorzecza KoprzywniankizwiązekUch.R. XVI/62/201322.05.2013stwierdzenie nieważności w całości
55.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R. XXXIX/286/1324.05.2013stwierdzenie nieważności w całości
56.MniówgminaUch.R. 31/XXX/201322.05.2013stwierdzenie nieważności w całości
57.MniówgminaUch.R. 37/XXX/201322.05.2013stwierdzenie nieważności w całości
58.NagłowicegminaUch.R. XXXIII/219/201331.05.2013stwierdzenie nieważności w całości
59.IwaniskagminaUch.R. LV/291/201319.06.2013stwierdzenie nieważności w całości
60.MoskorzewgminaUch.R. XXIX/131/1327.06.2013stwierdzenie nieważności w całości
61.MorawicagminaUch.R. XXXIII/294/1327.06.2013stwierdzenie nieważności w części
62.GórnogminaUch.R. XXXVI/270/201329.06.2013stwierdzenie nieważności w całości
63.Skarżysko-KamiennamiastoUch.R. XLI /56 /201324.07.2013stwierdzenie nieważności w całości
64.Skarżysko-KamiennamiastoUch.R. XL /38 /201327.06.2013stwierdzenie nieważności w całości
65.ImielnogminaUch.R. XXIII/152/1301.08.2013stwierdzenie nieważności w całości
66.PiekoszówgminaUch.R. XLVI/325/201317.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
67.ZEZG Dorzecza KoprzywniankizwiązekUch.R. XIX/73/201324.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
68.OpatówpowiatUch.R. XXXIV.45.201324.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
69.OksagminaUch.R. XXXI/164/201324.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
70.OksagminaUch.R. XXXI/165/201324.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
71.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XLI/344/1325.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
72.Pińczówmiasto i gminaUch.R. XLI/347/1325.09.2013stwierdzenie nieważności w całości
73.Opatówmiasto i gminaUch.R. XLIV/338/201323.10.2013stwierdzenie nieważności w całości
74.
Kunów
miasto i gmina
Uch.R. XLV/314/1324.10.2013stwierdzenie nieważności w części
75.
Strawczyn
gmina
Uch.R. XXXI/241/201330.10.2013stwierdzenie nieważności w całości
76.
Bałtów
gmina
Uch.R. XXXVIII/241/201329.11.2013stwierdzenie nieważności w części
77.
Bałtów
gmina
Uch.R. XXXVIII/244/201329.11.2013stwierdzenie nieważności w części
78.
Dwikozy
gmina
Uch.R. XLI/193/1328.11.2013stwierdzenie nieważności w części
79.Miedziana Góra
gmina
Uch.R. XXX/241/1320.11.2013
stwierdzenie nieważności w części
80.Miedziana Góra
gmina
Uch.R. XXX/242/1320.11.2013
stwierdzenie nieważności w części
81.Bogoria
gmina
Uch.R. XXX/247/201328.11.2013
stwierdzenie nieważności w części

Pliki w folderze artykułu:

2013-03-18 15:15
169 KB
2013-10-30 10:19
70 KB
2013-05-16 11:41
78 KB
2013-05-16 11:41
72 KB
2013-08-09 15:30
137 KB
2013-06-21 12:37
73 KB
2013-07-30 10:56
81 KB
2013-05-16 11:41
74 KB
2013-05-16 11:40
72 KB
2013-06-05 08:47
607 KB
2013-07-09 09:16
72 KB
2013-07-09 09:16
71 KB
2013-03-18 15:16
165 KB
2013-05-08 12:45
79 KB
2013-05-08 12:44
82 KB
2013-10-24 14:39
70 KB
2013-07-15 08:44
72 KB
2013-04-23 14:06
101 KB
2013-06-17 10:59
71 KB
2013-05-29 15:01
78 KB
2013-05-29 15:00
68 KB
2014-01-10 15:07
75 KB
2013-04-23 14:07
77 KB
2013-11-19 11:11
74 KB
2013-06-05 08:48
71 KB
2013-05-08 12:44
70 KB
2013-04-12 10:04
168 KB
2013-12-31 12:33
71 KB
2013-03-22 09:26
186 KB
2013-05-16 11:41
77 KB
2013-04-23 14:06
78 KB
2013-04-30 14:31
608 KB
2013-05-16 11:41
72 KB
2013-07-09 09:16
75 KB
2013-02-25 09:06
157 KB
2013-02-14 13:06
169 KB
2013-08-28 10:28
100 KB
2013-05-08 12:45
97 KB
2013-05-16 11:40
72 KB
2013-06-05 08:47
74 KB
2013-02-25 09:06
138 KB
2013-05-08 12:44
72 KB
2013-06-05 08:48
72 KB
2013-05-16 11:40
81 KB
2013-05-08 12:45
74 KB
2013-12-12 10:52
72 KB
2013-05-16 11:40
71 KB
2014-01-10 15:07
69 KB
2013-04-12 10:04
139 KB
2013-02-14 13:06
136 KB
2013-10-24 14:39
100 KB
2013-01-30 09:10
157 KB
2013-01-11 08:30
132 KB
2013-10-30 10:18
71 KB
2013-10-24 14:39
72 KB
2013-06-05 08:48
75 KB
2013-01-11 08:30
132 KB
2013-12-09 13:07
75 KB
2013-05-08 12:44
102 KB
2013-08-09 15:30
99 KB
2013-05-08 12:45
74 KB
2013-08-28 10:28
96 KB
2013-02-14 13:06
138 KB
2013-05-28 07:40
85 KB
2013-12-12 10:52
75 KB
2013-02-14 13:06
137 KB
2013-11-19 11:11
74 KB
2013-05-16 11:41
72 KB
2014-01-10 15:07
75 KB
2013-04-23 14:06
103 KB
2013-04-12 10:04
144 KB
2013-01-15 11:22
136 KB
2013-06-05 08:48
77 KB
2013-12-31 12:33
71 KB
2013-04-23 14:06
78 KB
2013-05-16 11:41
90 KB
2013-07-15 08:44
108 KB
2013-09-06 15:17
74 KB
2013-12-31 12:33
73 KB
2013-04-23 14:06
77 KB
2013-05-29 15:00
73 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2014-01-10 15:05:13
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-10 15:06:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-12-31 12:31:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-31 12:33:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-12-12 10:52:54
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-12 10:53:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-12-12 10:51:22
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-12 10:51:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-12-09 13:05:28
Opublikował: Kamil Górski 2013-12-09 13:07:30

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-11-19 11:07:09
Opublikował: Kamil Górski 2013-11-19 11:07:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-11-19 10:58:57
Opublikował: Kamil Górski 2013-11-19 10:59:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-30 10:20:23
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-30 10:20:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-24 14:39:22
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-24 14:40:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-09-06 15:22:12
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-06 15:22:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-28 10:28:17
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:38:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-09 15:29:56
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-09 15:30:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-07-30 10:56:45
Opublikował: Kamil Górski 2013-07-30 10:56:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-07-15 08:44:13
Opublikował: Kamil Górski 2013-07-15 08:44:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-07-09 09:16:05
Opublikował: Kamil Górski 2013-07-09 09:16:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-06-21 12:36:49
Opublikował: Kamil Górski 2013-06-21 12:37:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-06-17 10:58:56
Opublikował: Kamil Górski 2013-06-17 10:59:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-06-05 08:47:30
Opublikował: Kamil Górski 2013-06-05 08:48:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-05-29 15:00:39
Opublikował: Kamil Górski 2013-05-29 15:01:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-05-28 07:40:00
Opublikował: Kamil Górski 2013-05-28 07:40:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-05-16 11:39:11
Opublikował: Kamil Górski 2013-05-16 11:42:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-05-08 12:43:51
Opublikował: Kamil Górski 2013-05-08 12:46:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-04-30 14:33:13
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-30 14:33:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-04-23 14:16:43
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-23 14:16:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-04-12 10:00:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-12 10:01:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-03-22 09:29:29
Opublikował: Kamil Górski 2013-03-22 09:29:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-03-18 15:16:36
Opublikował: Kamil Górski 2013-03-18 15:16:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2013 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:26:25
Opublikował:  2013-01-11 08:26:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-02-25 13:48:19
Opublikował: Kamil Górski 2013-02-25 13:48:20

Zamknij