Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2014 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Baćkowice gmina Uch.R. XXXIII/209/2013 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
2. Ćmielów miasto i gmina Uch.R. XXXII/255/2013 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
3. Ćmielów miasto i gmina Uch.R. XXXII/256/2013 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
4. Klimontów gmina Uch.R. XXXI/326/13 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
5. Klimontów gmina Uch.R. XXXI/328/13 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w całości
6. Michałów gmina Uch.R. XXXIX/246/2013 29.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
7. Opatowiec gmina Uch.R. XXXVII/243/2013 28.11.2013 stwierdzenie nieważności w części
8. Szydłów gmina Uch.R. XLIII/198/2013 29.11.2013 stwierdzenie nieważności w całości
9. Obrazów gmina Uch.R. XLIX/287/2013 05.12.2013 stwierdzenie nieważności w całości
10. Obrazów gmina Uch.R. XLIX/288/2013 05.12.2013 stwierdzenie nieważności w całości
11. Osiek miasto i gmina Uch.R. XXXIII/272/2013 24.12.2013 wskazanie naruszenie prawa
12. Osiek miasto i gmina Uch.R. XXXIII/273/13 24.12.2013 wskazanie naruszenie prawa
13. Osiek miasto i gmina Uch.R. 79/13 31.12.2013 wskazanie naruszenie prawa
14. Koprzywnica miasto i gmina Uch.R. XLI/212/2013 30.12.2013 stwierdzenie nieważności w części
15. Skarżysko-Kamienna powiat Uch.R. 326/XLIV/2013 18.12.2013 stwierdzenie nieważności w części
16. Sandomierz powiat Uch.R. XL/248/2013 31.12.2013 wskazanie naruszenie prawa
17. Obrazów gmina Uch.R. L/295/2013 31.12.2013 stwierdzenie nieważności w całości
18. Ożarów miasto i gmina Uch.R. XXXVIII/278/2013 30.12.2013 stwierdzenie nieważności w całości
19. Słupia Konecka gmina Uch.R. XXXI/224/2013 30.12.2013 stwierdzenie nieważności w części
20. Samborzec gmina Uch.R. XLV/237/14 24.01.2014 stwierdzenie nieważności w części
21. Miedziana Góra gmina Uch.R. XXXI/257/2013 30.12.2013 stwierdzenie nieważności w całości
22. Wodzisław gmina Uch.R. XL/305/2014 24.01.2014 stwierdzenie nieważności w części
23. Samborzec gmina Uch.R. XLVI/246/14 21.02.2014 stwierdzenie nieważności w części
24. MZWiK w Kielcach związek Uch.R. XXII/91/2014 12.02.2014 stwierdzenie nieważności w całości
25. MZWiK w Kielcach związek Uch.R. XXII/92/2014 12.02.2014 stwierdzenie nieważności w całości
26. Osiek miasto i gmina
Uch.R. XXXIV/286/14 28.02.2014 stwierdzenie nieważności w całości
27. Daleszyce miasto i gmina
Uch.R. XXXVII/17/2014 27.02.2014 stwierdzenie nieważności w całości
28. Daleszyce miasto i gmina
Uch.R. XXXVII/18/2014 27.02.2014 stwierdzenie nieważności w całości
29. Ożarów miasto i gmina
Uch.R. XL/296/2014 04.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
30. Ćmielów miasto i gmina
Uch.R. XXXVI/290/2014 06.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
31. Starachowice miasto
Uch.R. II/6/2014 04.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
32. Moskorzew gmina
Uch.R. XXXIII/156/13 30.12.2013 stwierdzenie nieważności w części
33. Obrazów gmina
Uch.R. LIII/311/2014 26.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
34. Wodzisław gmina
Uch.R. XLII/320/2014 28.03.2014 stwierdzenie nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa
35. Moskorzew gmina
Uch.R. XXXV/168/14 21.03.2014 stwierdzenie nieważności w części i wskazania nieistotnego naruszenia prawa
36. Sandomierz miasto
Uch.R. XXXVIII/400/2014
stwierdzenie nieważności w całości
37. Kunów miasto i gmina
Uch.R. LI/353/2014 27.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
38. Nagłowice gmina
Uch.R. XLIV/295/2014 31.03.2014 stwierdzenie nieważności w całości
39. Sadowie gmina
Uch.R. XXXVII/227/2014 02.04.2014 stwierdzenie nieważności w całości
40. Stąporków miasto i gmina
Uch.R. L/413/2014 28.03.2014 stwierdzenie nieważności w części
41. Osiek miasto i gmina
Uch.R. XXXVI/295/14 23.04.2014 stwierdzenie nieważności w całości
42. Bałtów gmina
Uch.R. III/293/2014 30.05.2014 stwierdzenie nieważności w części
43. Łopuszno gmina
Uch.R. XXX/203/2014 28.05.2014 stwierdzenie nieważności w części
44. Ożarów miasto i gmina
Uch.R. XLII/317/2014 27.05.2014 stwierdzenie nieważności w części
45. Sandomierz miasto
Uch.R. XXXIX/410/2014 14.05.2014 stwierdzenie nieważności w części
46. Piekoszów gmina
Uch.R. LXIII/425/2014 17.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
47. Kielce miasto
Uch.R. LXII/1091/2014 05.06.2014 stwierdzenie nieważności w części
48. Sobków gmina
Uch.R. XLII/361/2014 18.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
49. Wodzisław gmina
Uch.R. XLV/335/2014 24.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
50. Sadowie gmina
Uch.R. XXXIX/235/2014 23.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
51. Sadowie gmina
Uch.R. XXXIX/236/2014 23.06.2014 stwierdzenie nieważności w części
52. Sitkówka-Nowiny gmina
Uch.R. RG-XLIII/366/14 25.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
53. Kielce powiat
Uch.R. XXVIII/33/14 23.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
54. Sandomierz miasto
Uch.R. XLI/426/2014 25.06.2014 stwierdzenie nieważności w całości
55. Baćkowice gmina
Uch.R. XL/249/2014 28.07.2014 stwierdzenie nieważności w całości
56. Bodzechów gmina
Uch.R. LIV/57/2014 28.07.2014 stwierdzenie nieważności w całości
57. Bodzechów gmina
Uch.R. LIV/58/2014 28.07.2014 stwierdzenie nieważności w całości
58. Bałtów gmina
Uch.R. XLV/311/2014 24.07.2014 stwierdzenie nieważności w części
59. Bodzechów gmina
Uch.R. LIV/58/2014 28.07.2014 stwierdzenie nieważności w części
60. Sandomierz miasto
Uch.R. XLII/430/2014 30.07.2014 stwierdzenie nieważności w całości
61. Baćkowice gmina
Uch.R. XLI/253/14 22.08.2014 stwierdzenie nieważności w całości
62. Koprzywnica miasto i gmina
Uch.R. XLVIII/237/2014 11.08.2014 stwierdzenie nieważności w całości
63. Koprzywnica miasto i gmina
Uch.R. XLVIII/238/2014 11.08.2014 stwierdzenie nieważności w całości
64. Bogoria gmina
Uch.R. XXXVII/340/2014 23.09.2014 stwierdzenie nieważności w całości
65. Połaniec miasto i gmina
Uch.R. LXIV/403/14 29.09.2014 stwierdzenie nieważności w całości
66. Pińczów miasto i gmina
Uch.R. LVI/477/14 24.09.2014 stwierdzenie nieważności w całości
67. Wodzisław gmina
Uch.R. XLVIII/349/2014 26.09.2014 stwierdzenie nieważności w całości
68. Sandomierz miasto
Uch.R. XLIII/436/2014 24.09.2014 stwierdzenie nieważności w całości
69. Łoniów gmina Uch.R. L/250/2014 05.11.2014 stwierdzenie nieważności w całości
70. Klimontów gmina
Uch.R. XLII/413/2014 12.11.2014 stwierdzenie nieważności w całości
71. Piekoszów gmina
Uch.R. LXVII/458/2014 29.10.2014 stwierdzenie nieważności w całości
72. Tarłów gmina
Uch.R. LV/340/2014 13.10.2014 stwierdzenie nieważności w całości
73. Tarłów gmina
Uch.R. LVI/336/2014 24.10.2014 stwierdzenie nieważności w całości
74. Radków gmina
Uch.R. XXXV/205/2014 04.11.2014 stwierdzenie nieważności w części
75. Sandomierz miasto
Uch.R. XLV/452/2014 12.11.2014 stwierdzenie nieważności w całości
76. Sandomierz miasto
Uch.R. XLV/450/2014 12.11.2014 stwierdzenie nieważności w całości
77. Bejsce gmina
Uch.R. XXXIX/310/2014 10.11.2014 stwierdzenie nieważności w części
Nazwa RozmiarData
1-2014.pdf69 KB2014-01-17
10-2014.pdf74 KB2014-01-20
100-2014.pdf81 KB2014-11-07
101-2014.pdf80 KB2014-11-07
103-2014.pdf78 KB2014-11-19
104-2014.pdf86 KB2014-11-19
105-2014.pdf106 KB2014-12-05
106-2014.pdf82 KB2014-12-05
107-2014.pdf83 KB2014-12-17
109-2014.pdf79 KB2014-12-17
110-2014.pdf83 KB2014-12-17
112-2014.pdf79 KB2014-12-17
114-2014.pdf76 KB2014-12-17
13-2014.pdf70 KB2014-02-05
14-2014.pdf74 KB2014-02-05
15-2014.pdf72 KB2014-02-05
16-2014.pdf77 KB2014-02-05
19-2014.pdf101 KB2014-02-05
2-2014.pdf72 KB2014-01-17
20-2014.pdf74 KB2014-02-05
21-2014.pdf70 KB2014-02-05
22-2014.pdf71 KB2014-02-12
23-2014.pdf77 KB2014-02-12
27-2014.pdf75 KB2014-03-05
28-2014.pdf76 KB2014-03-05
3-2014.pdf71 KB2014-01-17
34-2014.pdf82 KB2014-03-07
37-2014.pdf83 KB2014-03-26
39-2014.pdf102 KB2014-03-26
4-2014.pdf71 KB2014-01-17
40-2014.pdf102 KB2014-03-26
41-2014.pdf79 KB2014-04-09
43-2014.pdf134 KB2014-04-09
44-2014.pdf136 KB2014-04-09
47-2014.pdf91 KB2014-04-18
49-2014.pdf75 KB2014-04-18
5-2014.pdf71 KB2014-01-17
50-2014.pdf75 KB2014-04-18
51-2014.pdf76 KB2014-04-18
55-2014.pdf76 KB2014-05-12
56-2014.pdf77 KB2014-05-12
57-2014.pdf77 KB2014-05-12
58-2014.pdf78 KB2014-05-12
6-2014.pdf69 KB2014-01-17
60-2014.pdf101 KB2014-05-12
61-2014.pdf98 KB2014-05-12
62-2014.pdf90 KB2014-05-15
63-2014.pdf107 KB2014-05-15
64-2014.pdf76 KB2014-05-22
68-2014.pdf84 KB2014-07-03
69-2014.pdf84 KB2014-07-03
7-2014.pdf72 KB2014-01-17
70-2014.pdf89 KB2014-07-03
71-2014.pdf80 KB2014-07-03
73-2014.pdf84 KB2014-07-04
74-2014.pdf113 KB2014-07-22
75-2014.pdf113 KB2014-08-01
76-2014.pdf74 KB2014-08-01
77-2014.pdf99 KB2014-08-05
78-2014.pdf99 KB2014-08-05
79-2014.pdf76 KB2014-08-05
8-2014.pdf71 KB2014-01-17
80-2014.pdf104 KB2014-08-05
81-2014.pdf80 KB2014-08-08
82-2014.pdf73 KB2014-09-09
83-2014.pdf74 KB2014-09-09
84-2014.pdf73 KB2014-09-09
85-2014.pdf78 KB2014-09-12
86-2014.pdf89 KB2014-09-12
87-2014.pdf90 KB2014-09-12
89-2014.pdf98 KB2014-09-19
9-2014.pdf74 KB2014-01-20
90-2014.pdf74 KB2014-09-19
91-2014.pdf77 KB2014-09-19
93-2014.pdf75 KB2014-10-17
96-2014.pdf77 KB2014-11-07
99-2014.pdf81 KB2014-11-07
Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-17 11:45:47
Zmienił: Kamil Górski 2015-01-20 08:55:05
Opublikował: Kamil Górski 2015-01-20 08:55:25
Przeczytano: 3063 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP