Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2015 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Bogoria gmina
Uch.R. II/7/2014 04.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
2. Osiek miasto i gmina
Uch.R. IV/16/14 19.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
3. Pawłów gmina
Uch.R. II/9/14 12.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
4. Dwikozy gmina
Uch.R. III/7/2014 15.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
5. Wojciechowice gmina
Uch.R. II/6/2014 10.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
6. Osiek miasto i gmina
Uch.R. V/18/14 30.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
7. Moskorzew gmina
Uch.R. V/11//14 12.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
8. Sandomierz powiat
Uch.R. II/14/2014 17.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
9. Miedziana Góra gmina
Uch.R. 82/14 22.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
10. Klimontów gmina
Uch.R. III/12/14 22.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
11. ZEZG Dorzecza Koprzywnianki związek
Uch.R. I/10/2014 23.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
12. ZEZG Dorzecza Koprzywianki związek
Uch.R. I/11/2014 23.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
13. ZEZG Dorzecza Koprzywianki związek
Uch.R. I/12/2014 23.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
14. ZEZG Dorzecza Koprzywianki związek
Uch.R. I/13/2014 23.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
15. Strawczyn gmina
Uch.R. V/12/2014 29.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
16. Wilczyce gmina
Uch.R. III/18/2014 30.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
17. Staszów miasto i gmina
Uch.R. IV/9/14 30.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
18. Opatów miasto i gmina
Uch.R. IV/12/2014 30.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
19. Łagów gmina
Uch.R. III/7/14 22.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
20. Pińczów miasto i gmina
Uch.R. III/8/14 29.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
21. Wojciechowice gmina
Uch.R. III/10/2014 30.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
22. Moskorzew gmina
Uch.R. VI/18/14 30.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
23. Moskorzew gmina
Uch.R. VI/19/14 30.12.2014 stwierdzenie nieważności w całości
24. Moskorzew gmina
Uch.R. VI/21/14 30.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
25. Moskorzew gmina
Uch.R. 41/2014 30.12.2014 wskazanie naruszenie prawa
26. Moskorzew gmina
Uch.R. 44/2014 30.12.2014 stwierdzenie nieważności w części
27. Ożarów miasto i gmina
Uch.R. III/9/2015 28.01.2015 stwierdzenie nieważności w części
28. Wąchock miasto i gmina
Uch.R. IV/22/20155 31.01.2015 stwierdzenie nieważności w części
29. Wilczyce gmina
Uch.R. IV/21/2015 10.02.2015 stwierdzenie nieważności w części
30. Szydłów gmina
Uch.R. V/23/2015 13.02.2015 stwierdzenie nieważności w części
31. Szydłów gmina
Uch.R. V/24/2015 13.02.2015 stwierdzenie nieważności w części
32. Miedziana Góra gmina
Uch.R. IV/21/15 19.02.2015 stwierdzenie nieważności w całości
33. Łopuszno gmina
Uch.R. IV/30/2015 05.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
34. Mniów gmina
Uch.R. 25/VII/2015 24.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
35. Moskorzew gmina
Uch.R. VIII/28/15 24.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
36. Moskorzew gmina
Uch.R. VIII/33/15 24.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
37. Bodzentyn miasto i gmina
Uch.R. IV/21/2015 25.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
38. Łagów gmina
Uch.R. VI/43/15 25.03.2015 stwierdzenie nieważności w części
39. Klimontów gmina
Uch.R. VIII/49/15 24.04.2015 stwierdzenie nieważności w całości
40. Opatów miasto i gmina
Uch.R. VIII/59/2015 28.04.2015 stwierdzenie nieważności w części
41. Tarłów miasto i gmina
Uch.R. VIII/38/15 24.04.2015 stwierdzenie nieważności w części
42. Zawichost miasto i gmina
Uch.R. VI/32/2015 28.05.2015 stwierdzenie nieważności w części
43. Bodzentyn miasto i gmina
Uch.R. VI/43/2015 03.06.2015 stwierdzenie nieważności w całości
44. Wiślica gmina
Uch.R. VI/53/2015 27.05.2015 stwierdzenie nieważności w całości
45. Bodzechów gmina
Uch.R. X/32/2015 26.06.2015 stwierdzenie nieważności w części
46. Bodzentyn miasto i gmina
Uch.R. VIII/62/2015 24.07.2015 stwierdzenie nieważności w części
47. Łagów gmina
Uch.R. XI/83/15 22.07.2015 stwierdzenie nieważności w całości
48. Miedziana Góra gmina
Uch.R. 64/15 19.08.2015 stwierdzenie nieważności w części
49. Łagów gmina
Uch.R. XI/82/15 22.07.2015 stwierdzenie nieważności w części
50. Morawica gmina
Uch.R. X/96/2015 30.08.2015 stwierdzenie nieważności w całości
51. Wilczyce gmina
Uch.R. IX/50/2015 08.09.2015 stwierdzenie nieważności w części
52. Górno gmina
Uch.R. X/115/2015 23.09.2015 stwierdzenie nieważności w części
52. Tuczępy gmina
Uch.R. X/71/2015 28.09.2015 stwierdzenie nieważności w całości
53. Kielce miasto na prawach powiatu
Uch.R. XIV/249/2015 8.10.2015 stwierdzenie nieważności w części
54. Sandomierz miasto
Uch.R. XVII/148/2015 28.10.2015 stwierdzenie nieważności w części
55. Michałów gmina
Uch.R. XIV/80/2015 06.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
56. Sadowie gmina
Uch.R. XIV/65/2015 19.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
57. Sandomierz miasto
Uch.R. XVIII/165/2015 18.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
58. Sandomierz miasto
Uch.R. XVIII/166/2015 18.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
59. Sandomierz miasto
Uch.R. XVIII/171/2015 18.11.2015 stwierdzenie nieważności w całości
60. Waśniów gmina
Uch.R. XV/77/2015 19.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
61. Zawichost miasto i gmina
Uch.R. X/49/2015 27.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
62. Ożarów miasto i gmina
Uch.R. XIII/94/2015 23.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
63. Wodzisław gmina
Uch.R. XII/77/2015 24.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
64. Pawłów gmina
Uch.R. XIII/171/15 24.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
65. Masłów gmina
Uch.R. XVI/141/2015 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
66. Ćmielów miasto i gmina
Uch.R. XIV/82/2015 20.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
67. Ostrowiec Świętokrzyski miasto
Uch.R. XXII/155/2015 27.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
68. Ostrowiec Świętokrzyski miasto
Uch.R. XXII/158/2015 27.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
69. Tarłów gmina
Uch.R. XVI/86/15 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w całości
70. Tarłów gmina
Uch.R. XVI/91/2015 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
71. Łoniów gmina
Uch.R. XIII/69/2015 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
72. Kunów miasto i gmina
Uch.R. XIX/111/2015 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
73. Bodzechów gmina
Uch.R. XVI/70/2015 30.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
Nazwa RozmiarData
10-2015.pdf80 KB2015-02-04
100-2015.pdf87 KB2015-12-31
101-2015.pdf100 KB2016-01-07
102-2015.pdf87 KB2016-01-07
103-2015.pdf82 KB2016-01-07
104-2015.pdf86 KB2016-01-07
105-2015.pdf87 KB2016-01-07
11-2015.pdf89 KB2015-02-04
12-2015.pdf108 KB2015-02-04
13-2015.pdf100 KB2015-02-04
14-2015.pdf79 KB2015-02-12
15-2015.pdf92 KB2015-02-12
16-2015.pdf79 KB2015-02-12
17-2015.pdf88 KB2015-02-12
18-2015.pdf79 KB2015-02-12
19-2015.pdf87 KB2015-02-12
2-2015.pdf80 KB2015-01-20
20-2015.pdf88 KB2015-02-19
21-2015.pdf80 KB2015-02-19
22-2015.pdf79 KB2015-02-19
23-2015.pdf90 KB2015-02-19
24-2015.pdf89 KB2015-02-19
25-2015.pdf78 KB2015-02-19
26-2015.pdf89 KB2015-02-27
27-2015.pdf81 KB2015-02-27
28-2015.pdf79 KB2015-02-27
29-2015.pdf78 KB2015-02-27
30-2015.pdf81 KB2015-02-27
31-2015.pdf80 KB2015-03-05
37-2015.pdf91 KB2015-03-18
38-2015.pdf79 KB2015-03-26
39-2015.pdf79 KB2015-03-26
4-2015.pdf80 KB2015-01-20
40-2015.pdf78 KB2015-03-26
41-2015.pdf79 KB2015-03-31
47-2015.pdf78 KB2015-04-09
48-2015.pdf78 KB2015-05-19
49-2015.pdf83 KB2015-05-19
50-2015.pdf81 KB2015-05-19
51-2015.pdf101 KB2015-05-19
52-2015.pdf89 KB2015-05-19
53-2015.pdf85 KB2015-05-21
54-2015.pdf78 KB2015-05-28
55-2015.pdf90 KB2015-06-15
56-2015.pdf82 KB2015-06-30
57-2015.pdf99 KB2015-07-14
58-2015.pdf101 KB2015-07-14
6-2015.pdf85 KB2015-01-20
60-2015.pdf82 KB2015-08-24
63-2015.pdf106 KB2015-08-31
64-2015.pdf80 KB2015-09-11
68-2015.pdf77 KB2015-09-30
69-2015.pdf79 KB2015-10-09
7-2015.pdf82 KB2015-01-20
70-2015.pdf102 KB2015-10-09
72-2015.pdf80 KB2015-10-26
79-2015.pdf80 KB2015-11-10
8-2015.pdf83 KB2015-01-20
80-2015.pdf128 KB2015-11-12
81-2015.pdf92 KB2015-11-24
83-2015.pdf90 KB2015-12-04
84-2015.pdf88 KB2015-12-08
86-2015.pdf87 KB2015-12-23
87-2015.pdf81 KB2015-12-23
88-2015.pdf80 KB2015-12-23
89-2015.pdf134 KB2015-12-23
90-2015.pdf87 KB2015-12-23
91-2015.pdf87 KB2015-12-31
92-2015.pdf86 KB2015-12-31
93-2015.pdf86 KB2015-12-31
95-2015.pdf88 KB2015-12-31
96-2015.pdf88 KB2015-12-31
98-2015.pdf86 KB2015-12-31
99-2015.pdf80 KB2015-12-31
Wprowadził: Kamil Górski 2015-01-20 09:06:20
Zmienił: Kamil Górski 2016-01-07 13:32:21
Opublikował: Kamil Górski 2016-01-07 13:32:31
Przeczytano: 1504 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP