Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2015 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2015 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Bogoriagmina
Uch.R. II/7/201404.12.2014stwierdzenie nieważności w części
2.Osiekmiasto i gmina
Uch.R. IV/16/1419.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
3.Pawłówgmina
Uch.R. II/9/1412.12.2014stwierdzenie nieważności w części
4.Dwikozygmina
Uch.R. III/7/201415.12.2014stwierdzenie nieważności w części
5.Wojciechowicegmina
Uch.R. II/6/201410.12.2014wskazanie naruszenie prawa
6.Osiekmiasto i gmina
Uch.R. V/18/1430.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
7.Moskorzewgmina
Uch.R. V/11//1412.12.2014wskazanie naruszenie prawa
8.Sandomierzpowiat
Uch.R. II/14/201417.12.2014wskazanie naruszenie prawa
9.Miedziana Góragmina
Uch.R. 82/1422.12.2014wskazanie naruszenie prawa
10.Klimontówgmina
Uch.R. III/12/1422.12.2014stwierdzenie nieważności w części
11.ZEZG Dorzecza Koprzywniankizwiązek
Uch.R. I/10/201423.12.2014wskazanie naruszenie prawa
12.ZEZG Dorzecza Koprzywiankizwiązek
Uch.R. I/11/201423.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
13.ZEZG Dorzecza Koprzywiankizwiązek
Uch.R. I/12/201423.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
14.ZEZG Dorzecza Koprzywiankizwiązek
Uch.R. I/13/201423.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
15.Strawczyngmina
Uch.R. V/12/201429.12.2014stwierdzenie nieważności w części
16.Wilczycegmina
Uch.R. III/18/201430.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
17.Staszówmiasto i gmina
Uch.R. IV/9/1430.12.2014wskazanie naruszenie prawa
18.Opatówmiasto i gmina
Uch.R. IV/12/201430.12.2014wskazanie naruszenie prawa
19.Łagówgmina
Uch.R. III/7/1422.12.2014wskazanie naruszenie prawa
20.Pińczówmiasto i gmina
Uch.R. III/8/1429.12.2014wskazanie naruszenie prawa
21.Wojciechowicegmina
Uch.R. III/10/201430.12.2014wskazanie naruszenie prawa
22.Moskorzewgmina
Uch.R. VI/18/1430.12.2014wskazanie naruszenie prawa
23.Moskorzewgmina
Uch.R. VI/19/1430.12.2014stwierdzenie nieważności w całości
24.Moskorzewgmina
Uch.R. VI/21/1430.12.2014stwierdzenie nieważności w części
25.Moskorzewgmina
Uch.R. 41/201430.12.2014wskazanie naruszenie prawa
26.Moskorzewgmina
Uch.R. 44/201430.12.2014stwierdzenie nieważności w części
27.Ożarówmiasto i gmina
Uch.R. III/9/201528.01.2015stwierdzenie nieważności w części
28.Wąchockmiasto i gmina
Uch.R. IV/22/2015531.01.2015stwierdzenie nieważności w części
29.Wilczycegmina
Uch.R. IV/21/201510.02.2015stwierdzenie nieważności w części
30.Szydłówgmina
Uch.R. V/23/201513.02.2015stwierdzenie nieważności w części
31.Szydłówgmina
Uch.R. V/24/201513.02.2015stwierdzenie nieważności w części
32.Miedziana Góragmina
Uch.R. IV/21/1519.02.2015stwierdzenie nieważności w całości
33.Łopusznogmina
Uch.R. IV/30/201505.03.2015stwierdzenie nieważności w części
34.Mniówgmina
Uch.R. 25/VII/201524.03.2015stwierdzenie nieważności w części
35.Moskorzewgmina
Uch.R. VIII/28/1524.03.2015stwierdzenie nieważności w części
36.Moskorzewgmina
Uch.R. VIII/33/1524.03.2015stwierdzenie nieważności w części
37.Bodzentynmiasto i gmina
Uch.R. IV/21/201525.03.2015stwierdzenie nieważności w części
38.Łagówgmina
Uch.R. VI/43/1525.03.2015stwierdzenie nieważności w części
39.Klimontówgmina
Uch.R. VIII/49/1524.04.2015stwierdzenie nieważności w całości
40.Opatówmiasto i gmina
Uch.R. VIII/59/201528.04.2015stwierdzenie nieważności w części
41.Tarłówmiasto i gmina
Uch.R. VIII/38/1524.04.2015stwierdzenie nieważności w części
42.Zawichostmiasto i gmina
Uch.R. VI/32/201528.05.2015stwierdzenie nieważności w części
43.Bodzentynmiasto i gmina
Uch.R. VI/43/201503.06.2015stwierdzenie nieważności w całości
44.Wiślicagmina
Uch.R. VI/53/201527.05.2015stwierdzenie nieważności w całości
45.Bodzechówgmina
Uch.R. X/32/201526.06.2015stwierdzenie nieważności w części
46.Bodzentynmiasto i gmina
Uch.R. VIII/62/201524.07.2015stwierdzenie nieważności w części
47.Łagówgmina
Uch.R. XI/83/1522.07.2015stwierdzenie nieważności w całości
48.Miedziana Góragmina
Uch.R. 64/1519.08.2015stwierdzenie nieważności w części
49.Łagówgmina
Uch.R. XI/82/1522.07.2015stwierdzenie nieważności w części
50.Morawicagmina
Uch.R. X/96/201530.08.2015stwierdzenie nieważności w całości
51.Wilczycegmina
Uch.R. IX/50/201508.09.2015stwierdzenie nieważności w części
52.Górnogmina
Uch.R. X/115/201523.09.2015stwierdzenie nieważności w części
52.Tuczępygmina
Uch.R. X/71/201528.09.2015stwierdzenie nieważności w całości
53.Kielcemiasto na prawach powiatu
Uch.R. XIV/249/20158.10.2015stwierdzenie nieważności w części
54.Sandomierzmiasto
Uch.R. XVII/148/201528.10.2015stwierdzenie nieważności w części
55.Michałówgmina
Uch.R. XIV/80/201506.11.2015stwierdzenie nieważności w części
56.Sadowiegmina
Uch.R. XIV/65/201519.11.2015stwierdzenie nieważności w części
57.Sandomierzmiasto
Uch.R. XVIII/165/201518.11.2015stwierdzenie nieważności w części
58.Sandomierzmiasto
Uch.R. XVIII/166/201518.11.2015stwierdzenie nieważności w części
59.Sandomierzmiasto
Uch.R. XVIII/171/201518.11.2015stwierdzenie nieważności w całości
60.Waśniówgmina
Uch.R. XV/77/201519.11.2015stwierdzenie nieważności w części
61.Zawichostmiasto i gmina
Uch.R. X/49/201527.11.2015stwierdzenie nieważności w części
62.Ożarówmiasto i gmina
Uch.R. XIII/94/201523.11.2015stwierdzenie nieważności w części
63.Wodzisławgmina
Uch.R. XII/77/201524.11.2015stwierdzenie nieważności w części
64.Pawłówgmina
Uch.R. XIII/171/1524.11.2015stwierdzenie nieważności w części
65.Masłówgmina
Uch.R. XVI/141/201526.11.2015stwierdzenie nieważności w części
66.Ćmielówmiasto i gmina
Uch.R. XIV/82/201520.11.2015stwierdzenie nieważności w części
67.Ostrowiec Świętokrzyskimiasto
Uch.R. XXII/155/201527.11.2015stwierdzenie nieważności w części
68.Ostrowiec Świętokrzyskimiasto
Uch.R. XXII/158/201527.11.2015stwierdzenie nieważności w części
69.Tarłówgmina
Uch.R. XVI/86/1526.11.2015stwierdzenie nieważności w całości
70.Tarłówgmina
Uch.R. XVI/91/201526.11.2015stwierdzenie nieważności w części
71.Łoniówgmina
Uch.R. XIII/69/201526.11.2015stwierdzenie nieważności w części
72.Kunówmiasto i gmina
Uch.R. XIX/111/201526.11.2015stwierdzenie nieważności w części
73.Bodzechówgmina
Uch.R. XVI/70/201530.11.2015stwierdzenie nieważności w części

Pliki w folderze artykułu:

2015-02-27 09:22
78 KB
2015-11-24 08:42
92 KB
2015-05-21 13:06
85 KB
2015-01-20 09:06
85 KB
2015-05-19 12:48
78 KB
2015-02-19 09:50
78 KB
2015-02-19 09:49
88 KB
2016-01-07 13:33
86 KB
2015-03-26 13:02
79 KB
2015-05-19 12:48
83 KB
2015-02-12 08:59
79 KB
2015-02-19 09:49
79 KB
2015-02-04 09:19
80 KB
2015-03-26 13:02
79 KB
2015-02-19 09:50
89 KB
2015-12-31 09:14
86 KB
2015-12-31 09:14
80 KB
2015-12-31 09:14
86 KB
2015-02-12 08:59
87 KB
2015-11-12 10:16
128 KB
2015-02-12 08:59
79 KB
2015-10-26 11:58
80 KB
2015-01-20 09:06
80 KB
2015-05-19 12:48
101 KB
2016-01-07 13:33
82 KB
2015-02-27 09:22
81 KB
2015-01-20 15:21
82 KB
2015-12-08 15:17
88 KB
2015-02-12 08:59
88 KB
2015-12-23 11:45
134 KB
2015-02-19 09:50
90 KB
2015-12-31 09:14
87 KB
2015-12-31 09:14
88 KB
2015-12-31 09:13
86 KB
2015-09-30 08:33
77 KB
2015-12-23 11:45
81 KB
2015-05-19 12:48
81 KB
2015-02-27 09:22
81 KB
2015-12-31 09:13
87 KB
2015-03-26 13:02
78 KB
2015-12-23 11:46
87 KB
2015-10-09 10:29
79 KB
2015-02-27 09:22
89 KB
2015-08-31 11:45
106 KB
2015-04-09 08:00
78 KB
2015-01-20 15:21
83 KB
2015-12-04 12:59
90 KB
2015-05-28 07:38
78 KB
2015-02-04 09:19
108 KB
2015-03-05 08:43
80 KB
2016-01-07 13:33
87 KB
2015-05-19 12:48
89 KB
2015-01-20 09:06
80 KB
2015-03-18 08:54
91 KB
2015-07-14 15:03
99 KB
2015-06-15 08:56
90 KB
2015-02-12 08:59
79 KB
2015-09-11 09:08
80 KB
2015-08-24 12:48
82 KB
2015-03-31 14:16
79 KB
2015-02-19 09:49
80 KB
2015-06-30 08:45
82 KB
2015-12-31 09:14
88 KB
2015-02-12 08:59
92 KB
2015-02-04 09:19
89 KB
2015-07-14 15:03
101 KB
2016-01-07 13:32
87 KB
2015-02-04 09:19
100 KB
2015-11-10 12:29
80 KB
2015-02-27 09:22
79 KB
2016-01-07 13:32
100 KB
2015-12-23 11:45
80 KB
2015-12-23 11:45
87 KB
2015-10-09 10:29
102 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-01-20 09:06:20
Opublikował: Kamil Górski 2016-01-07 13:32:31

Zmienił: Kamil Górski 2016-01-07 13:32:21
Opublikował: Kamil Górski 2016-01-07 13:32:31

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij