Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2016 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2016 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Baćkowicegmina
Uch.R. XII/71/201530.11.2015stwierdzenie nieważności w części
2.Mniówgmina
Uch.R. 67/XIV/201526.11.2015stwierdzenie nieważności w części
3.Imielnogmina
Uch.R. X.59.201530.11.2015stwierdzenie nieważności w części
4.Strawczyngmina
Uch.R. XVI/81/201504.12.2015stwierdzenie nieważności w części
5.Kielcemiasto na prawach powiatu
Uch.R. XVII/318/201510.12.2015stwierdzenie nieważności w części
6.Włoszczowamiasto i gmina
Uch.R. XII/107/1521.12.2015stwierdzenie nieważności w części
7.Łagówgmina
Uch.R. XVI/140/1515.12.2015stwierdzenie nieważności w części
8.Wojciechowicegmina
Uch.R. XV/67/201530.12.2015stwierdzenie nieważności w części
9.Łopusznogmina
Uch.R. XV/67/201529.12.2015stwierdzenie nieważności w części
10.Starachowicemiasto
Uch.R. XIV/8/201529.12.2015stwierdzenie nieważności w części
11.Ostrowiec Świętokrzyskimiasto
Uch.R. XXV/179/201529.12.2015stwierdzenie nieważności w części
12.Waśniówgmina
Uch.R. XVII/86/201530.12.2015stwierdzenie nieważności w części
13.Mniówgmina
Uch.R. 80/XV/201521.12.2015stwierdzenie nieważności w części
14.Czarnocingmina
Uch.R. XVII/102/201513.01.2016stwierdzenie nieważności w całości
15.Łopusznogmina
Uch.R. XIV/129/201626.02.2016stwierdzenie nieważności w całości
16.Skarżysko Kościelnegmina
Uch.R. XIX/107/201629.04.2016stwierdzenie nieważności w całości
17.Starachowicepowiat
Uch.R. XVIII/121/201628.04.2016stwierdzenie nieważności w części
18.Bodzentynmiasto i gmina
Uch.R. VII/40/201624.05.2016stwierdzenie nieważności w części
19.Sandomierzmiasto
Uch.R. XXV/277/201625.05.2016stwierdzenie nieważności w całości
20.Kijegmina
Uch.R. XV/148/1608.06.2016stwierdzenie nieważności w całości
21.Gowarczówgmina
Uch.R. XXII/139/201614.06.2016stwierdzenie nieważności w całości
22.Wodzisławgmina
Uch.R. XIX/131/201628.06.2016stwierdzenie nieważności w części
23.Waśniówgmina
Uch.R. XXV/128/201622.07.2016stwierdzenie nieważności w części
24.Waśniówgmina
Uch.R. XXV/129/201622.07.2016stwierdzenie nieważności w części
25.Waśniówgmina
Uch.R. XXV/130/201622.07.2016stwierdzenie nieważności w części
26.Sitkówka-Nowinygmina
Uch.R. XXIII/273/1624.10.2016stwierdzenie nieważności w części
27.Sitkówka-Nowinygmina
Uch.R. XXIII/274/1624.10.2016stwierdzenie nieważności w części
28.Skarżysko-Kamiennapowiat
Uch.R. 184/XXVI/201620.10.2016stwierdzenie nieważności w części
29.Kazimierza-Wielkapowiat
Uch.R. XVII/105/201631.10.2016stwierdzenie nieważności w całości
30.Tuczępygmina
Uch.R. XXV/174/201616.11.2016stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2016-06-16 08:44
100 KB
2016-02-01 08:42
84 KB
2016-01-15 09:16
77 KB
2016-12-01 11:38
92 KB
2016-09-06 11:44
101 KB
2016-01-21 10:26
125 KB
2016-02-01 08:42
82 KB
2016-02-10 12:43
93 KB
2016-09-06 11:44
101 KB
2016-01-15 09:15
87 KB
2016-02-18 11:12
86 KB
2016-01-15 09:15
76 KB
2016-09-06 11:44
102 KB
2016-06-16 08:44
109 KB
2016-12-09 14:11
94 KB
2016-02-18 11:12
86 KB
2016-01-15 09:16
78 KB
2016-12-21 08:12
110 KB
2016-02-10 12:43
86 KB
2016-04-05 14:12
85 KB
2016-07-28 08:58
112 KB
2016-02-10 12:43
95 KB
2016-12-01 11:38
87 KB
2016-02-18 11:12
156 KB
2016-07-28 08:58
93 KB
2016-12-01 11:38
84 KB
2016-02-18 11:12
91 KB
2016-06-30 11:10
80 KB
2016-08-17 08:37
86 KB
2016-07-29 11:49
82 KB

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-01-15 09:15:18
Opublikował:  2016-01-15 09:15:18

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2016-12-21 08:11:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2016-12-21 08:11:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij