Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2016 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Baćkowice gmina
Uch.R. XII/71/2015 30.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
2. Mniów gmina
Uch.R. 67/XIV/2015 26.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
3. Imielno gmina
Uch.R. X.59.2015 30.11.2015 stwierdzenie nieważności w części
4. Strawczyn gmina
Uch.R. XVI/81/2015 04.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
5. Kielce miasto na prawach powiatu
Uch.R. XVII/318/2015 10.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
6. Włoszczowa miasto i gmina
Uch.R. XII/107/15 21.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
7. Łagów gmina
Uch.R. XVI/140/15 15.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
8. Wojciechowice gmina
Uch.R. XV/67/2015 30.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
9. Łopuszno gmina
Uch.R. XV/67/2015 29.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
10. Starachowice miasto
Uch.R. XIV/8/2015 29.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
11. Ostrowiec Świętokrzyski miasto
Uch.R. XXV/179/2015 29.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
12. Waśniów gmina
Uch.R. XVII/86/2015 30.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
13. Mniów gmina
Uch.R. 80/XV/2015 21.12.2015 stwierdzenie nieważności w części
14. Czarnocin gmina
Uch.R. XVII/102/2015 13.01.2016 stwierdzenie nieważności w całości
15. Łopuszno gmina
Uch.R. XIV/129/2016 26.02.2016 stwierdzenie nieważności w całości
16. Skarżysko Kościelne gmina
Uch.R. XIX/107/2016 29.04.2016 stwierdzenie nieważności w całości
17. Starachowice powiat
Uch.R. XVIII/121/2016 28.04.2016 stwierdzenie nieważności w części
18. Bodzentyn miasto i gmina
Uch.R. VII/40/2016 24.05.2016 stwierdzenie nieważności w części
19. Sandomierz miasto
Uch.R. XXV/277/2016 25.05.2016 stwierdzenie nieważności w całości
20. Kije gmina
Uch.R. XV/148/16 08.06.2016 stwierdzenie nieważności w całości
21. Gowarczów gmina
Uch.R. XXII/139/2016 14.06.2016 stwierdzenie nieważności w całości
22. Wodzisław gmina
Uch.R. XIX/131/2016 28.06.2016 stwierdzenie nieważności w części
23. Waśniów gmina
Uch.R. XXV/128/2016 22.07.2016 stwierdzenie nieważności w części
24. Waśniów gmina
Uch.R. XXV/129/2016 22.07.2016 stwierdzenie nieważności w części
25. Waśniów gmina
Uch.R. XXV/130/2016 22.07.2016 stwierdzenie nieważności w części
26. Sitkówka-Nowiny gmina
Uch.R. XXIII/273/16 24.10.2016 stwierdzenie nieważności w części
27. Sitkówka-Nowiny gmina
Uch.R. XXIII/274/16 24.10.2016 stwierdzenie nieważności w części
28. Skarżysko-Kamienna powiat
Uch.R. 184/XXVI/2016 20.10.2016 stwierdzenie nieważności w części
29. Kazimierza-Wielka powiat
Uch.R. XVII/105/2016 31.10.2016 stwierdzenie nieważności w całości
30. Tuczępy gmina
Uch.R. XXV/174/2016 16.11.2016 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
1-2016.pdf87 KB2016-01-15
10-2016.pdf86 KB2016-02-10
11-2016.pdf93 KB2016-02-10
12-2016.pdf91 KB2016-02-18
13-2016.pdf86 KB2016-02-18
14-2016.pdf156 KB2016-02-18
15-2016.pdf86 KB2016-02-18
17-2016.pdf85 KB2016-04-05
22-2016.pdf109 KB2016-06-16
25-2016.pdf100 KB2016-06-16
26-2016.pdf80 KB2016-06-30
27-2016.pdf112 KB2016-07-28
28-2016.pdf93 KB2016-07-28
3-2016.pdf76 KB2016-01-15
30-2016.pdf82 KB2016-07-29
31-2016.pdf86 KB2016-08-17
32-2016.pdf101 KB2016-09-06
33-2016.pdf101 KB2016-09-06
34-2016.pdf102 KB2016-09-06
39-2016.pdf87 KB2016-12-01
4-2016.pdf78 KB2016-01-15
40-2016.pdf84 KB2016-12-01
41-2016.pdf92 KB2016-12-01
42-2016.pdf94 KB2016-12-09
44-2016.pdf110 KB2016-12-21
5-2016.pdf77 KB2016-01-15
6-2016.pdf125 KB2016-01-21
7-2016.pdf84 KB2016-02-01
8-2016.pdf82 KB2016-02-01
9-2016.pdf95 KB2016-02-10
Wprowadził: Kamil Górski 2016-01-15 09:15:18
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2016-12-21 08:11:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2016-12-21 08:11:54
Przeczytano: 1241 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP