Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2017 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Samborzec gmina
Uch.R. XXV/151/2016 29.11.2016 stwierdzenie nieważności w części
2. Wodzisław gmina
Uch.R. XXIII/157/2016 29.11.2016 stwierdzenie nieważności w całości
3. Raków gmina
Uch.R. XXVIII/158/2016 29.11.2016 stwierdzenie nieważności w części
4. Stopnica miasto i gmina
Uch.R. XIX/64/2016 30.12.2016 stwierdzenie nieprawidłowości
5. Stopnica miasto i gmina
Uch.R. XIX/65/2016 30.12.2016 stwierdzenie nieważności w części
6. Pińczów miasto i gmina
Uch.R. XXVIII/239/2016 28.12.2016 stwierdzenie nieważności w całości
7. Mniów gmina
Uch.R. 172/XXVII/2016 29.12.2016 stwierdzenie nieważności w części
8. Radoszyce gmina
Uch.R. 76/2016 30.12.2016 stwierdzenie naruszenie prawa
9. Sędziszów miasto i gmina
Uch.R. XXIX/205/2017 21.03.2017 stwierdzenie nieważności w całości
10. Bodzentyn miasto i gmina
Uch.R. X/61/2017 21.08.2017 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
1-2017.pdf83 KB2017-01-16
14-2017.pdf86 KB2017-05-08
16-2017.pdf115 KB2017-10-05
2-2017.pdf87 KB2017-01-16
3-2017.pdf83 KB2017-01-16
4-2017.pdf84 KB2017-02-01
5-2017.pdf83 KB2017-02-01
6-2017.pdf84 KB2017-02-01
7-2017.pdf96 KB2017-02-15
9-2017.pdf79 KB2017-03-28
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-01-16 11:45:19
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-10-05 12:05:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-05 12:06:04
Przeczytano: 843 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP