Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2017 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2017 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Samborzecgmina
Uch.R. XXV/151/201629.11.2016stwierdzenie nieważności w części
2.Wodzisławgmina
Uch.R. XXIII/157/201629.11.2016stwierdzenie nieważności w całości
3.Rakówgmina
Uch.R. XXVIII/158/201629.11.2016stwierdzenie nieważności w części
4.Stopnicamiasto i gmina
Uch.R. XIX/64/201630.12.2016stwierdzenie nieprawidłowości
5.Stopnicamiasto i gmina
Uch.R. XIX/65/201630.12.2016stwierdzenie nieważności w części
6.Pińczówmiasto i gmina
Uch.R. XXVIII/239/201628.12.2016stwierdzenie nieważności w całości
7.Mniówgmina
Uch.R. 172/XXVII/201629.12.2016stwierdzenie nieważności w części
8.Radoszycegmina
Uch.R. 76/201630.12.2016stwierdzenie naruszenie prawa
9.Sędziszówmiasto i gmina
Uch.R. XXIX/205/201721.03.2017stwierdzenie nieważności w całości
10.Bodzentynmiasto i gmina
Uch.R. X/61/201721.08.2017stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2017-10-05 12:05
115 KB
2017-05-08 08:13
86 KB
2017-02-15 11:40
96 KB
2017-01-16 11:46
87 KB
2017-02-01 11:02
83 KB
2017-01-16 11:46
83 KB
2017-02-01 11:02
84 KB
2017-02-01 11:02
84 KB
2017-01-16 11:46
83 KB
2017-03-28 11:15
79 KB

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-01-16 11:45:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-05 12:06:04

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-10-05 12:05:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-05 12:06:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij