Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2018 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Czarnocin gmina
Uch.R. L/299/2017 28.12.2017 stwierdzenie nieważności w części
2. Czarnocin gmina
Zarz. Wójta 280/2017 28.12.2017 wskazanie naruszenie prawa
3. Połaniec miasto i gmina
Uch.R. LVI/343/2017 28.01.2018 stwierdzenie nieważności w całości
4. Sandomierz miasto
Uch.R. LXII/792/2018 04.07.2018 stwierdzenie nieważności w całości
5. Nowy Korczyn gmina
Uch.R. XXXVIII/266/2018 03.08.2018 stwierdzenie nieważności w całości
6. Włoszczowa powiat
Uch.R. XLV/250/18 09.08.2018 stwierdzenie nieważności w całości
7. Michałów gmina
Uch.R. LI/344/2018 17.08.2018 stwierdzenie nieważności w całości
8. Nowa Słupia gmina
Uch.R. LIV/67/2018 17.08.2018 wskazanie naruszenie prawa
9. Nowa Słupia gmina
Uch.R. LIV/67/2018 17.08.2018 umorzenie postępowania
10. Starachowice powiat
Uch.R. XLVII/349/2018 30.08.2018 stwierdzenie nieważności w części
11. Smyków gmina
Uch.R. 239/XXXVI/2018 15.10.2018 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
1-2018.pdf85 KB2018-02-13
10-2018.pdf85 KB2018-09-20
11-2018.pdf85 KB2018-09-20
12-2018.pdf90 KB2018-09-20
13-2018.pdf90 KB2018-09-20
15-2018.pdf80 KB2018-10-23
16-2018.pdf86 KB2018-10-23
18-2018.pdf97 KB2018-12-03
2-2018.pdf81 KB2018-02-13
4-2018.pdf82 KB2018-02-27
9-2018.pdf88 KB2018-08-10
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-13 11:50:49
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:04
Przeczytano: 458 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP