Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2018 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa
 6. absolutorium,
 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2018 roku

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.Czarnocingmina
Uch.R. L/299/201728.12.2017stwierdzenie nieważności w części
2.Czarnocingmina
Zarz. Wójta 280/201728.12.2017wskazanie naruszenie prawa
3.Połaniecmiasto i gmina
Uch.R. LVI/343/201728.01.2018stwierdzenie nieważności w całości
4.Sandomierzmiasto
Uch.R. LXII/792/201804.07.2018stwierdzenie nieważności w całości
5.Nowy Korczyngmina
Uch.R. XXXVIII/266/201803.08.2018stwierdzenie nieważności w całości
6.Włoszczowapowiat
Uch.R. XLV/250/1809.08.2018stwierdzenie nieważności w całości
7.Michałówgmina
Uch.R. LI/344/201817.08.2018stwierdzenie nieważności w całości
8.Nowa Słupiagmina
Uch.R. LIV/67/201817.08.2018wskazanie naruszenie prawa
9.Nowa Słupiagmina
Uch.R. LIV/67/201817.08.2018umorzenie postępowania
10.Starachowicepowiat
Uch.R. XLVII/349/201830.08.2018stwierdzenie nieważności w części
11.Smykówgmina
Uch.R. 239/XXXVI/201815.10.2018stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2018-09-20 14:16
90 KB
2018-09-20 14:16
85 KB
2018-10-23 13:58
86 KB
2018-02-13 11:51
85 KB
2018-02-27 15:24
82 KB
2018-10-23 13:57
80 KB
2018-09-20 14:16
90 KB
2018-08-10 10:51
88 KB
2018-09-20 14:16
85 KB
2018-12-03 14:48
97 KB
2018-02-13 11:51
81 KB

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-13 11:50:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:04

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij