Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające wydały w 2006 r. 870 opinii, z tego:

1)   132 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)   98 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

3)   89 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,

4)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

5)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

6)      33 opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2006 r.,

7)      127 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2007 r.,

8)      122 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

9)      5 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych.

2.   Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające; odwołania nie wpłynęły

3.   Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansówo negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego; nie wydano negatywnych opinii

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:30:54
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:30:54
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:31:08
Przeczytano: 2462 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP