Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1)   Składy Orzekające wydały 915 opinii, z tego:

1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

3)      7 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2009 r.,

4)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

5)      129 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2010 r.,

6)      116 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

7)      123 opinie o prognozach kształtowania się długu publicznego,

8)      144 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

9)      6 opinii  w sprawie wykupu obligacji komunalnych.

2) Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

3)   Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4) Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej i nie rozpatrywano zastrzeżeń do nich.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:30
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:52
Przeczytano: 1922 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP