Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. Składy Orzekające wydały 1.038 opinii, z tego:

1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      136 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

3)      1 opinię o przedłożonym projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2010 r.,

4)      128 opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,

5)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

6)      220 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst,

7)      124 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

8)      158 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

9)      11 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych.

2. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii w sprawach określonych w art. 13 pkt

3-5 ustawy o Rio oraz w sprawach pozostałych.

3. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

4.  Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

5. Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. na podstawie art. 10a ustawy o Rio a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 15:13:03
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 15:14:31
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:14:32
Przeczytano: 999 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP