Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. Składy Orzekające wydały 1.089 opinii, z tego:

1)   129 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

3)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

4)      3 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok,

5)      122 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok,

6)      4 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych na 2011 rok,

7)      121 opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych na 2012 rok,

8)      115 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok,

9)      115 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu j. s. t. na 2011 rok,

10)      2 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

11)  85 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

12)  126 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

13)  7 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych

2. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii w sprawach określonych w art. 13 pkt 3-5 ustawy o rio oraz w sprawach pozostałych.

3. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

4. Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych  opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

5. Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j. s. t. na podstawie art. 10a ustawy o rio, a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.

 

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 15:16:49
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 15:17:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:17:51
Przeczytano: 1682 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP