Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. Składy Orzekające wydały 1.059 opinii, z tego:

1)   129 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      129 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu

3)      129 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

4)      134 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

5)      134 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych

6)      92 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej,

7)      118 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jst

8)      83 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej

9)      102 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

10)       9 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych

2-3. Kolegium rozpatrzyło 4 odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające,
w tym 1 odwołanie od opinii o możliwości spłaty kredytu, 2 odwołania od opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 1 odwołanie od opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu j.s.t.

4. W 2012 roku skierowano do Wojewody i Ministra Finansów 2 informacje o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za rok 2011 i 1 informację o negatywnej opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. .

5-6. Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. na podstawie art.10a

           ustawy o rio, a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.

7. Kontrola zarządcza w Izbie, realizowana jest na bieżąco w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lipca 2011 r. .

Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:39:40
Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:42:52
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:43:01
Przeczytano: 1816 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP