Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające wydały w I półroczu 2006 r. 504 opinie, z tego:

1)   132 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)   98 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

3)   89 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,

4)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

5)      16 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2006 r.,

6)      35 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

7)      2 opinie w sprawie wykupu obligacji komunalnych.

 

2.   W I półroczu 2006 r. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

3.   W I półroczu 2006 r. nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:36
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:36
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:43
Przeczytano: 2587 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP