Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające wydały 296 opinii, z tego:

1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

3)      9 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2008 r.,

4)   25 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek.

2.       Kolegium na posiedzeniu w dniu 16.04.2008 r. rozpatrzyło odwołanie Prezydenta Miasta Starachowice od uchwały VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach Nr 8/I/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Starachowice. Kolegium uwzględniło przedmiotowe odwołanie.

3.      W I półroczu nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:10:04
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:18:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:18:39
Przeczytano: 2723 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2008-08-04 09:10:44 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP