Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające wydały 317 opinii, z tego:

1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

3)      7 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego
i objaśnieniami na 2009 r.,

4)      2 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

5)      2 opinie o prognozach kształtowania się długu publicznego,

6)      45 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek

7)      1 opinię  w sprawie wykupu obligacji komunalnych

2.       W I półroczu 2009 r. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

3.      W I półroczu nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:51:58
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:51:58
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:52:14
Przeczytano: 1912 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP