Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wersja archiwalna z 2008-06-25 13:46:56 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: https://riokielce.eboi.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

1.       Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów.

2.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Sekretariatu mieszczącego się    w pokoju 506 przy ul. Targowa 18 w Kielcach na następujących nośnikach danych:

o        dyskietka 1.44 Mb 3.5,

o        pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,

o        płyta CD-RW

z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.

2.       Akceptujemy następujące formaty załączników:

o        doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,

o        xls dla MS Exel 95/97/2000,

o        csv comma separated value,

o        txt dokument tekstowy,

o        gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,

o        pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,

o        zip pliki skompresowane w formacie ZIP.

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56
Przeczytano: 13248 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2012-06-21 13:53:19 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce
Wersja archiwalna z 2010-12-22 10:52:04 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce
Wersja archiwalna z 2010-12-22 10:48:56 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce
Wersja archiwalna z 2010-02-16 08:58:06 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce
Wersja archiwalna z 2008-06-25 13:46:56 (Wersja opublikowana)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP