Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Podstawą prawną działania regionalnych izb obrachunkowych jest ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, ze zmianami).

Podstawy funkcjonowania izb wynikają także z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
  2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
  3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy."

Działalność regionalnych izb obrachunkowych regulują również przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747).
Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-24 14:31:13
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-16 12:58:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-16 12:58:56
Przeczytano: 8187 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2005-02-15 13:54:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-02-15 13:53:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-01-06 14:23:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-11-24 14:42:01 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP