Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Działalność kontrolna


WYSTĄPIENIA POKONTROLNE


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2016-05-17 14:16:32
Zmienił: Kamil 2016-05-17 14:16:32
Opublikował: Kamil Górski 2016-05-17 14:17:27
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2016-05-17 14:09:30
Zmienił: Kamil 2016-05-17 14:09:30
Opublikował: Kamil Górski 2016-05-17 14:11:53
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2016-05-17 13:57:17
Zmienił: Kamil 2016-05-17 13:57:17
Opublikował: Kamil Górski 2016-05-17 13:59:52
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2014-10-20 10:12:39
Zmienił: Kamil Górski 2014-10-20 10:58:48
Opublikował: Kamil Górski 2014-10-20 10:58:55
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-15 13:57:29
Zmienił: Kamil Górski 2013-10-15 14:00:48
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-15 14:00:50
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:51:34
Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:51:34
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:40:03
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-02 10:26:17
Zmienił: Kamil Górski 2013-09-02 10:38:57
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:39:00
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 10:04:07
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:22:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:31:13
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 08:43:51
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 08:56:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:31:01
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 09:33:51
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:29:38
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:30:51
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 08:34:46
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:02
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:06
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:26
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:40
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:52
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:10:56
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:10:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:11:26
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:20
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:04
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:26
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:41
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:45
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:37:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:37:56
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:35
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:14:24
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:17:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:17:57
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP