Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Odpowiedzi RIO

Rok: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji przez związek na rzecz ROD
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-29 10:39:02
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-12-29 10:39:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-29 10:40:11
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania wykonania zewnętrznej iluminacji kościoła parafialnego przez gminę
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-22 08:07:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-12-22 08:07:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-22 08:09:13
(Wersja opublikowana)
Dot. wskazania podatnika oraz przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:08:30
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:21:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:22:01
(Wersja opublikowana)
Dot. ustalenia i przekazywania dotacji zaktualizowanej na podstawie art. 78 d ustawy o systemie oświaty
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 11:50:11
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:20:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:20:57
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji przez gminę dla stowarzyszenia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 11:44:48
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:20:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:20:08
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki, przekazania dotacji oraz użyczenia dokumentacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji przez stowarzyszenie
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 11:42:08
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:18:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:18:43
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zwiększenia odpisu podstawowego wyższego niż 37,5% na z.f.ś.s.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 11:33:34
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:17:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:17:48
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki i przekazania dotacji przez gminę dla stowarzyszenia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 11:27:42
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-12-08 11:27:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-12-08 12:15:54
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki dla ZOZ
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:17:47
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:44:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:44:44
(Wersja opublikowana)
Dot. przekazania środków powiatu, które będą stanowiły więcej niż 10% kosztów działalności wszystkich terapii zajęciowej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:32:52
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:43:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:43:30
(Wersja opublikowana)
Dot. przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na wykonanie prac na cmentarzu parafialnym wpisanym do rejestru zabytków
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:36:08
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-11-14 08:36:08
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:39:17
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki i dotacji dla OSP na budowę świetlicy wiejskiej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:27:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-11-14 08:27:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:31:19
(Wersja opublikowana)
Dot. ustalenia kwoty dochodów w szkołach w związku z prawem do uzupełnienia etatu przez nauczyciela
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:24:23
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-11-14 08:24:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-11-14 08:25:38
(Wersja opublikowana)
Dot. realizacji określonych wydatków w ramach funduszu sołeckiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-09-26 13:21:58
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-09-26 13:21:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-09-26 13:23:21
(Wersja opublikowana)
Dot. terminów przekazywania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ca ustawy o systemie oświaty
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-09-26 13:19:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-09-26 13:19:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-09-26 13:20:38
(Wersja opublikowana)
Dot. wykazywania dochodów zaklasyfikowanych w § 236 w sprawozdaniu Rb-27S
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-08-23 07:49:37
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-08-23 07:49:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-23 07:51:13
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczek przez gminę dla stowarzyszenia na realizację projektu z udziałem środków UE
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:05:57
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-08-08 11:05:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:07:23
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków zagranicznych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:02:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-08-08 11:02:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:04:17
(Wersja opublikowana)
Dot. przyjęcia przez gminę darowizny z przeznaczeniem na inwestycję
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:00:06
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-08-08 11:00:06
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-08 11:01:55
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-07-07 11:11:55
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-07-07 11:11:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-07-07 11:14:47
(Wersja opublikowana)
Dot. sporządzania sprawozdań finansowych na dzień 31.08.2017 r. w związku z reformą oświatową
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-07-04 13:24:15
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-07-04 13:24:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-07-04 13:25:50
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości sfinansowania z budżetu gminy organizacji spotkania integracyjnego pracowników urzędu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 14:13:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 14:13:49
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 14:15:13
(Wersja opublikowana)
Dot. obowiązku podatkowego gminy w podatku od nieruchomości
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 14:11:03
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 14:11:03
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 14:12:23
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości różnicowania wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 14:07:37
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 14:07:37
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 14:09:12
(Wersja opublikowana)
Dot. remontu świetlicy wiejskiej ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego na podstawie umowy cywilno – prawnej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 14:04:55
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 14:04:55
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 14:06:15
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej dla zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 14:01:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 14:01:49
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 14:03:34
(Wersja opublikowana)
Dot. rozwiązania rezerwy na zarządzania kryzysowe i przeznaczenie środków na zakup namiotu szybkorozstawialnego i dofinansowanie zakupu opon do samochodu OSP
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-06-22 13:58:17
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-06-22 13:58:17
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-06-22 13:58:49
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z państwowego funduszu celowego z udziałem środków UE.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 08:00:23
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-05-23 08:00:23
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 08:32:06
(Wersja opublikowana)
Dot. realizacji zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:57:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-05-23 07:57:04
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 07:58:33
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:53:41
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-05-23 07:53:41
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 07:55:12
(Wersja opublikowana)
Dot. zaliczania do długu oraz obciążenia spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 uofp rozliczeń wynikających z umowy z wykonawcą modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:48:57
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-05-23 07:48:57
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 07:50:25
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przyjętym spadkiem po zmarłym mieszkańcu gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:45:13
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-05-23 07:45:13
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 07:46:50
(Wersja opublikowana)
Dot. sposobu realizacji zadania profilaktyki zdrowotnej, wynikającego z przepisów art. 40b i 40c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:40:57
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-05-23 07:43:00
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-05-23 07:43:11
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zakupu w ramach funduszu sołeckiego czujników czadu/gazu dla mieszkańców sołectwa i sposobu udokumentowania ich przekazania
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:34:46
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:34:46
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:37:05
(Wersja opublikowana)
Dot. wyjaśnienia określenia „uczeń do lat 5” o którym mowa w art. 79 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:30:36
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:31:25
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:33:03
(Wersja opublikowana)
Dot. wyjaśnienia określenia „uczeń do lat 5” określonego w art. 79 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:27:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:27:31
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:29:08
(Wersja opublikowana)
Dot. sposobu postępowania w przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych w SJO (mniejszości narodowe)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:23:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:23:47
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:25:19
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości udostępnienia sołtysom – inkasentom podatków wykazu podatników z danymi osobowymi i wystąpienia noty do zapłaty.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:21:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:21:04
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:22:43
(Wersja opublikowana)
Dot. wykazywania w bilansie PUP środków Funduszu Pracy, przeznaczonych przez dysponenta środków
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:17:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:17:12
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:19:07
(Wersja opublikowana)
Dot. wykazania w sprawozdaniu Rb 28S zobowiązań z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2016 rok
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:12:48
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:12:48
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:14:50
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości dofinansowania przez powiaty zadania budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt realizowanego przez związek międzygminny
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-04-07 12:09:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-04-07 12:09:31
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-04-07 12:11:29
(Wersja opublikowana)
Dot. konieczności zawierania umów z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-21 09:21:18
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-21 09:21:18
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-21 09:24:38
(Wersja opublikowana)
Dot. księgowania kosztów windykacji należności z tytułu czynszów mieszkaniowych ponoszonych na rzecz komornika
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-21 09:13:16
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-02-21 09:18:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-02-21 09:19:56
(Wersja opublikowana)
Dot. obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budowli wchodzącej w skład infrastruktury wodno-ściekowej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-14 12:31:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-14 12:31:59
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-14 12:33:49
(Wersja opublikowana)
Dot. rozumienia samodzielności finansowej jednostek organizacyjnych powiatu na gruncie, prawa zamówień publicznych oraz rozliczeń podatku VAT
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-14 12:29:11
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-14 12:29:11
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-14 12:30:31
(Wersja opublikowana)
Dot. opinii w zakresie zgodności zapisów umowy najmy pomieszczeń szkolnych z przepisami prawa
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-14 12:26:23
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-14 12:26:23
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-14 12:27:57
(Wersja opublikowana)
Dot. podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w zakresie ich wartości oraz zasadności sporządzania korekty deklaracji podatkowej przez spółkę
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-14 12:23:30
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-14 12:23:30
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-14 12:24:58
(Wersja opublikowana)
Dot. przekazywania dotacji z budżetu gminy dla przedszkola na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-02-14 12:19:22
Zmienił: Informatyk Kamil 2017-02-14 12:19:22
Opublikował: Naczelnik WIAS Maria Miernik 2017-02-14 12:21:59
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Do pobrania    BIP