Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Odpowiedzi RIO

Rok: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zaniechania naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:44:23
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:44:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:45:23
(Wersja opublikowana)
Dot. czy przed złożeniem wniosku do RIO w Kielcach o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach Rada Gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:41:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:41:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:42:59
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości podpisania ważnych dokumentów przez wójta podczas urlopu, w sytuacji gdy nie ma zastępcy ani innej osoby upoważnionej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:36:27
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:36:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:38:06
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Powiat może wyremontować przydrożny krzyż usytuowany przy drodze powiatowej na gruncie będącym własnością Powiatu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 07:58:37
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 07:58:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 08:00:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 14:38:58
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:00:48
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:00:53
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego na usunięcie przez gminę odpadów niebezpiecznych magazynowanych na terenie objętym egzekucją administracyjną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 12:20:51
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-14 12:20:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 12:21:03
(Wersja opublikowana)
Dot. pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrywania kosztów dotacji, o których stanowi art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych za sześciolatków, którzy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:27:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-12 14:27:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:29:09
(Wersja opublikowana)
Dot. czy osoba sprawująca jednocześnie funkcję sołtysa i radnego otrzyma świadczenie za udział w sesji z tych dwóch tytułów?
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:25:38
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-12 14:25:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:27:18
(Wersja opublikowana)
Dot. zrzeczenia się przez radnego z przysługującej mu diety i przekazanie jej na rzecz różnych podmiotów
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-05 09:50:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-05 09:50:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-05 09:51:58
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji wydatków ponoszonych przez powiat na pokrycie kosztów sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem z jego terenu ponoszone przez powiat zapewniający tę pieczę na podstawie porozumienia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-01-03 08:02:26
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-01-03 08:02:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-01-03 08:03:41
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zwiększenia odpisu na ZFŚS na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę socjalną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-01-02 09:07:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-01-02 09:07:47
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-01-02 09:10:05
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP