Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Odpowiedzi RIO

Rok: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
(Wersja opublikowana)
Dot. czy możliwe jest sfinalizowanie zakupu samochodu na potrzeby dowożenia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:42:25
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 09:42:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:44:17
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Wójt może uwzględnić wniosek utworzonego w 2018 r. sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:10:25
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:10:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:11:59
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych Urzędu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:08:26
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:08:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:09:24
(Wersja opublikowana)
Dot. czy WORD może przekazać darowiznę pieniężną na rzecz podmiotów zewnętrznych na doposażenie samochodów OSP w sprzęt ratownictwa technicznego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:05:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:05:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:07:01
(Wersja opublikowana)
Dot. czy uchwały Rady Miejskiej dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością ustawowego składu Rady
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:14:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:14:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:23:58
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji dla stowarzyszenia będącego organizacją pożytku publicznego na budowę obiektu infrastruktury turystycznej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:12:09
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:12:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:13:29
(Wersja opublikowana)
Dot. sposobu ustalenia dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:08:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:08:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:09:28
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:04:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:07:09
(Wersja opublikowana)
Dot. zakupu mundurów galowych dla OSP z funduszu sołeckiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 09:48:48
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 09:48:48
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:02:47
(Wersja opublikowana)
Dot. uznania rozliczenia dotacji za prawidłowe
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:45:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-01 07:45:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:46:27
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości udzielenia przez Powiat ze środków przekazanych przez Gminy w formie pomocy finansowej dotacji dla szpitala.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:13:02
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:13:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:14:14
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zakupu mieszkania socjalnego na terenie innej gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:10:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:10:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:11:34
(Wersja opublikowana)
Dot. wykonania remontu pomnika na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:50
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:08:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:09:49
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:06:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:08
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki i dotacji dla stowarzyszenia (OSP) na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:04:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:04:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:11
(Wersja opublikowana)
Dot. rozstrzygnięcia sprzecznych interpretacji związanych ze stanem prawnym PPU „PROPOL”
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:01:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:01:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:03:36
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Do pobrania    BIP