Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-09 11:34:46
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-09 11:34:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-09 11:35:49
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 i 2019 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:12:10
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:12:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:12:22
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:10:28
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:10:28
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:10:39
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2019 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:09:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:09:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:09:30
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:06:11
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:06:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:06:34
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:04:19
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:04:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:04:42
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 i 2019 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:02:16
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-08 12:02:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-08 12:02:40
(Wersja opublikowana)
Dot. wysokości wynagrodzenia jaką należy potrącić nauczycielowi z tytułu udziału w strajku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-25 09:12:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-25 09:12:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-25 09:17:15
(Wersja opublikowana)
Dot. czy dopuszczalne jest przejęcie przez Powiat Opatowski zobowiązania kredytowego Spółki z o.o., której 100% udziałowcem jest Powiat Opatowski
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 13:20:55
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 13:20:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 13:23:52
(Wersja opublikowana)
Dot. czy szkoła niepubliczna mogła wykorzystać środki z dotacji podmiotowej udzielonej na 2015 rok na zapłatę czynszu za najem lokalu użytkowego za okres I półrocza 2016 roku, podczas gdy faktyczna zapłata nastąpiła w dniu 11.12.2015 roku.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:17:44
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:17:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:18:56
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Gmina może przekazać dotację celowa w kwocie 27.000 zł dla Stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo na rozliczeni projektu inwestycyjnego.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:14:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:14:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:16:46
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Gmina może udzielić dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej na organizację zajęć świetlicowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:11:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:11:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:13:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2015-01-09 09:47:35
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 12:16:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 12:16:45
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:37:34
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-17 10:37:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:37:44
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2018 rok
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-17 10:00:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:52
(Wersja opublikowana)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2018 rok
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:57:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-17 09:57:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:58:41
(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:33:59
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-04-12 10:54:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-12 10:54:56
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP