Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-10-02 10:46:51
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-10-02 10:46:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-10-02 10:47:15
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-06-09 10:04:30
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-10-02 10:41:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-10-02 10:41:54
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:25:22
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-28 09:25:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:25:27
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:24:03
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-28 09:24:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:24:13
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:22:32
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-28 09:22:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:23:03
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:18:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-28 09:18:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:18:58
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:14:27
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-28 09:14:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-28 09:16:08
(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-13 11:50:49
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-09-20 14:25:13
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-20 14:25:18
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-19 11:38:07
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-19 11:38:07
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-19 11:43:51
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:17:25
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-17 14:17:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:17:45
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:16:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-17 14:16:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:16:25
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:14:19
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-17 14:14:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:14:52
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:12:37
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-17 14:12:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-17 14:13:03
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej wydatków projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-14 08:05:45
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-14 08:05:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-14 08:06:57
(Wersja opublikowana)
Dot. dokonania zmian w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów 
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:54:13
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:58:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:58:20
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji wydatków usług remontowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:51:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-07 14:51:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:55:52
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-06 12:35:42
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-09-06 12:37:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-06 12:37:21
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-21 09:27:39
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-21 09:27:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-21 09:28:42
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-17 11:51:42
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-08-17 11:52:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-17 11:53:22
(Wersja opublikowana)
Dot. przekazywania prze Gminę dopłaty dla Spółki komunalnej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:39:39
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-06 08:39:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:40:54
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania zakupu sprzętu dla OSP z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe Starostwa
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:37:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-06 08:37:47
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:38:56
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:33:34
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:33:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:34:09
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:16:36
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:16:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:16:47
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:34
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:14:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:37
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:12:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:12:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:13:01
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:10:55
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:10:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:11:18
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:09:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-03 12:09:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:09:13
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP