Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Dot. czy Wójt Gminy wprowadzając zmiany w arkuszu organizacyjnym, tworząc dwa oddziały klas czwartych od września 2018 roku, co niesie za sobą zwiększenie nieplanowanych wydatków w budżecie na ten cel, nie naruszy przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:59:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-20 14:59:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 15:01:32
(Wersja opublikowana)
Dot. czy prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 2,5-letnich oznacza automatycznie obowiązek dotowania przez gminę takich dzieci od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia przez dziecko 2,5 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:57:45
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-20 14:57:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:59:03
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Rada Gminy może zobowiązać Wójta Gminy do przygotowania osobnych projektów uchwał, na każdą zmianę w budżecie Gminy dotyczącą inwestycji
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-13 07:35:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-13 07:35:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-13 07:37:34
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-06-09 10:04:30
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-06-07 07:37:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-07 07:37:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-29 09:08:55
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-29 09:08:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-29 09:09:43
(Wersja opublikowana)
Dot. niewydatkowanych w 2017 r. dochodów budżetowych z tyt. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:29:33
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:29:33
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:30:32
(Wersja opublikowana)
Dot. wykorzystania dochodów z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowanych w danym (tu 2017) roku budżetowym
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:27:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:27:47
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:28:58
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:24:26
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:24:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:26:13
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji dla instytucji kultury
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:20:36
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:20:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:23:06
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP