Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-14 08:05:10
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-14 08:05:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-14 08:05:53
(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:33:59
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-03-14 07:58:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-14 07:59:02
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Powiat może wyremontować przydrożny krzyż usytuowany przy drodze powiatowej na gruncie będącym własnością Powiatu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 07:58:37
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 07:58:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-05 08:00:24
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-04 13:45:15
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-03-04 13:48:28
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-04 13:48:32
(Wersja opublikowana)
Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:57:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-01 14:57:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:58:29
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 08:46:20
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-01 08:46:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 08:47:14
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:13:42
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-25 15:13:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:13:50
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:12:22
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-25 15:12:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:12:26
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:10:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-25 15:10:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:11:29
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 14:38:58
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:00:48
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-25 15:00:53
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-06-09 10:04:30
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-02-20 08:57:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-20 08:58:08
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 13:58:34
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-14 13:58:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 14:00:05
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego na usunięcie przez gminę odpadów niebezpiecznych magazynowanych na terenie objętym egzekucją administracyjną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 12:20:51
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-14 12:20:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-14 12:21:03
(Wersja opublikowana)
Dot. pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrywania kosztów dotacji, o których stanowi art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych za sześciolatków, którzy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:27:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-12 14:27:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:29:09
(Wersja opublikowana)
Dot. czy osoba sprawująca jednocześnie funkcję sołtysa i radnego otrzyma świadczenie za udział w sesji z tych dwóch tytułów?
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:25:38
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-12 14:25:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-12 14:27:18
(Wersja opublikowana)
Dot. zrzeczenia się przez radnego z przysługującej mu diety i przekazanie jej na rzecz różnych podmiotów
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-02-05 09:50:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-02-05 09:50:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-02-05 09:51:58
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-01-31 09:29:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2019-01-31 09:29:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-01-31 09:29:56
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP