Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Dot. rozliczenia wynagrodzeń nauczycieli realizujących projekty unijne do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-12-05 13:40:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-12-05 13:40:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-05 13:44:45
(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-13 11:50:49
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-03 14:50:04
(Wersja opublikowana)
Dot. obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budowli zrealizowanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-28 15:19:15
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-28 15:19:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-28 15:20:35
(Wersja opublikowana)
Dot. czy środki z programu ERAZMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku , powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:34:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-20 07:34:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:35:54
(Wersja opublikowana)
Dot. czy niepubliczna szkoła specjalna może finansować z dotacji podmiotowej kosztu wyżywienia uczniów, jeżeli rodzice/opiekunowie zostali zwolnieni z opłat za posiłki na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:32:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-20 07:32:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:33:18
(Wersja opublikowana)
Dot. wypłacenia wyrównania wynagrodzenia osobom wykonującym zawody medyczne, które w dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 08.06.2017 r. (Dz. U. 1473) nie pozostały w zatrudnieniu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:23:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:23:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:24:14
(Wersja opublikowana)
Dot. kompensaty należności od szpitala z wierzytelnościami szpitala przysługującymi od powiatu z tyt. pokrycia straty finansowej szpitala
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:21:06
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:21:06
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:22:19
(Wersja opublikowana)
Dot. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:18:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:18:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:20:22
(Wersja opublikowana)
Dot. zaciągania zobowiązań w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:16:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:16:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:18:03
(Wersja opublikowana)
Dot. czy wójt wypłacający dodatek motywacyjny naruszył art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 36 i 39 ustawy o pracownikach samorządowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:14:10
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:14:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:15:44
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-05 11:56:09
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-05 11:56:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-05 11:56:43
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP