Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ostatnio dodane

(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 14:59:21
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 14:59:21
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 14:59:48
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 14:57:08
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 14:57:08
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 14:58:19
(Wersja opublikowana)
Dot. wykazywania w kolumnie „Zobowiązania ogółem” sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, odsetek od wyemitowanych obligacji wycenionych na dzień 31 grudnia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:19:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:19:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:20:04
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:10:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:10:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:13:02
(Wersja opublikowana)
Dot. czy uchwały Rady Miejskiej dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością ustawowego składu Rady
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:14:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:14:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:23:58
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji dla stowarzyszenia będącego organizacją pożytku publicznego na budowę obiektu infrastruktury turystycznej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:12:09
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:12:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:13:29
(Wersja opublikowana)
Dot. sposobu ustalenia dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:08:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:08:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:09:28
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:04:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:07:09
(Wersja opublikowana)
Dot. zakupu mundurów galowych dla OSP z funduszu sołeckiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 09:48:48
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 09:48:48
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:02:47
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-06-09 10:04:30
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-03-08 13:24:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-08 13:24:49
(Wersja opublikowana)
Dot. uznania rozliczenia dotacji za prawidłowe
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:45:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-01 07:45:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:46:27
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości udzielenia przez Powiat ze środków przekazanych przez Gminy w formie pomocy finansowej dotacji dla szpitala.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:13:02
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:13:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:14:14
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zakupu mieszkania socjalnego na terenie innej gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:10:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:10:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:11:34
(Wersja opublikowana)
Dot. wykonania remontu pomnika na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:50
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:08:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:09:49
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:06:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:08
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki i dotacji dla stowarzyszenia (OSP) na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:04:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:04:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:11
(Wersja opublikowana)
Dot. rozstrzygnięcia sprzecznych interpretacji związanych ze stanem prawnym PPU „PROPOL”
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:01:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:01:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:03:36
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:04:50
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 13:04:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:05:11
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:03:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 13:03:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:03:32
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:00:19
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 13:00:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 13:00:43
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:58:11
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:58:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:58:24
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:56:17
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:56:17
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:56:37
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:52:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:52:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:53:19
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku 
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:47:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:47:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:47:58
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:45:03
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:45:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:45:13
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:42:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:42:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:43:10
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:40:39
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:40:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:40:55
(Wersja opublikowana)
Kontrola problemowa przeprowadzona w 2017 roku 
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:39:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:39:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:39:20
(Wersja opublikowana)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:10:57
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 12:10:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 12:11:46
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:52:17
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-01-23 07:52:17
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:54:12
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Kamil Górski 2015-01-09 10:27:53
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-01-12 10:17:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-01-12 11:20:18
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Do pobrania    BIP