Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Skargi i wnioski

(Wersja opublikowana)

SKARGI I WNIOSKI

 

 

Podstawowe kwestie dotyczące składania skarg i wniosków zostały uregulowane w następujących przepisach:

Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Wniesienie skargi i wniosku jest nieodpłatne.

 

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 227, ART. 229 PKT 1 KPA ORAZ NA PODSTAWIE ART. 241 KPA.

 

Skargi i wnioski wnoszone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 227 i 229 pkt 1 Kpa. oraz na podstawie art. 241 Kpa, przyjmowane są:

·         osobiście na piśmie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

wyłącznie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, ul. Targowa 18 25-520 Kielce

·         za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: j.w

·         za pośrednictwem faksu pod numerem: +41 344-59-01 (następnie potwierdzone pisemnie)

·         za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej

w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Prezes lub Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

 w każdy poniedziałek  w godz. 13.00 – 16.00  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Izby pod numerem telefonu +41 368-11-22 do 25,

Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-25 14:33:35
Zmienił: Kamil Górski 2013-09-25 14:33:35
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-25 14:33:49
Przeczytano: 3778 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Do pobrania    BIP