Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Wyjaśnienia i interpretacje

Rok: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:46:37
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 09:46:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:47:22
(Wersja opublikowana)
Dot. wykazywania w kolumnie „Zobowiązania ogółem” sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, odsetek od wyemitowanych obligacji wycenionych na dzień 31 grudnia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:19:01
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:19:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:20:04
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:10:31
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:10:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:13:02
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:52:17
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-01-23 07:52:17
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:54:12
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP