Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 155

Działalność nadzorcza Izby w 2005 roku

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-19 14:21:47
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-19 14:22:35

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-01-03 11:42:14
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-01-03 11:43:21

Działalność kontrolna w III kwartale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:29:48
Opublikował:  2005-10-13 13:29:00

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:31:23
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:31:45

Sprawozdawczość w III kwartale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:19:54
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:20:15

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:24:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:24:22

Sprawozdawczość w II kwartale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:22:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:22:51

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:22:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:22:51

Działalność informacyjno-szkoleniowa w III kwatrale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:13:15
Opublikował:  2005-10-13 13:11:38

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:13:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:14:33

Działalność nadzorcza w III kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 12:55:35
Opublikował:  2005-10-13 12:51:34

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:09:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:10:21

Działalność opiniodawcza w III kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:00:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:00:53

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:00:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-10-13 13:00:53

Plan pracy na 2005 rok

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:48:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:50:21

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 12:05:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 12:05:56

Działalność informacyjno-szkoleniowa w II kwartale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 12:28:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 12:29:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 12:28:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 12:29:04

Działalność kontrolna w II kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 10:00:36
Opublikował:  2005-07-13 09:57:05

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 10:02:50
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 10:02:55

Działalność opiniodawcza w II kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:56:17
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:56:37

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:56:17
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:56:37

Działalność nadzorcza w II kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:53:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:53:50

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:53:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-13 09:53:50

Plan szkoleń na 2005 rok

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-28 12:57:54
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-28 12:58:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-28 13:55:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-28 13:55:32

Działalność informacyjno-szkoleniowa w I kwartale 2005 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:15:53

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:15:53

Działalność kontrolna w I kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:06:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:06:34

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:06:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-27 12:06:34

Sprawozdawczość w I kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 15:00:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 15:01:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 15:00:39
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 15:01:17

Działalność opiniodawcza w I kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:33:34
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:34:17

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:33:34
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:34:17

Działalność nadzorcza w I kwartale 2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:26:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:26:37

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:26:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-04-22 14:26:37

Komisja orzekająca

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:44:33
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:44:49

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:44:33
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:44:49

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 11:10:29
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 11:12:23

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 11:13:23
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 11:13:26

Sprawozdawczość w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 10:41:38
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 10:42:03

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 10:41:38
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 10:42:03

Działalność kontrolna w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 09:59:23
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 09:59:43

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 09:59:23
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 09:59:43

Działalność opiniodawcza w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 13:21:06
Opublikował:  2005-02-09 13:20:42

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 13:22:11
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 13:22:24

Działalność nadzorcza w 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:59:08
Opublikował:  2005-02-09 12:57:28

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 13:02:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 13:02:54

Działalność opiniodawcza w III kwartale 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 09:00:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 09:01:23

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:56:42
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-09 12:56:47

Ilość artykułów: 155

Zamknij