Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wykaz jednostek podlegających nadzorowi RIO

A. MIASTA NA PRAWACH POWIATU
1. Kielcefin.sprawozdania@um.kielce.pl

B. MIASTA
1. Ostrowiec Świętokrzyskium@um.ostrowiec.pl
2. Sandomierzskarbnik@um.sandomierz.pl
3. Skarżysko-Kamiennapoczta@um.skarzysko.pl
4. Starachowiceskarbnikum@poczta.onet.pl

C. MIASTA I GMINY

1. Bodzentynbodzentyn@post.pl
2. Busko – Zdrójurzad@umig.busko.pl
3. Chęcinycheciny21@checiny.com
4. Chmielnikchmielnik@poczta.onet.pl
5. Ćmielówumig_cm@poczta.onet.pl
6. Działoszycegmina@dzialoszyce.pl
7. Jędrzejówumjedrzejow@poczta.onet.pl
8. Kazimierza Wielkazbig@raster.krakow.pl
9. Końskiepromocja@umkonskie.pl
10. Koprzywnicaumig.koprzywnica@pro.onet.pl
11. Kunówfinanse@kunow.pl
12. Małogoszczmalogoszcz@gminy.pl
13. Opatów55584930@pro.onet.pl
14. Osiekumig.osiek@pro.onet.pl
15. Ożarów umig.ozarow@pro.onet.pl
16. Pińczów sekretariat@pinczow.com.pl
17. Połaniec patriake@poczta.onet.pl
18. Sędziszówumig_sedziszow@poczta.onet.pl
19. Skalbmierzumgskalbmierz@tai.com.pl
20. Staszówstaszow@pnet.pl
21. Stąporkówurzad.inf@xl.wp.pl
22. Suchedniów ziksuched@poczta.onet.pl
23. Wąchockumig_wachock@poczta.onet.pl
24. Włoszczowau_g_wloszczowa@poczta.onet.pl
25. Zawichostugimzaw@wp.pl

D. GMINY

1. Baćkowice 07444650@pro.onet.pl
2. Bałtówug_baltow@wp.pl
3. Bejsceugbejsce@poczta.onet.pl
4. Bielinyksiegowosc@bieliny.pl
5. Bliżynugblizyn@wp.pl
6. Bodzechówurzad.gminy.bodzechow@neostrada.pl
7. Bogoriaurzad@bogoria.pl
8. Brodyugbrody@poczta.onet.pl
9. Czarnocinug.czarnocin@interia.pl
10. Daleszycedaleszyc@daleszyce.pl
11. Dwikozyug@dwikozy.gmina.pl
12. Fałkówgminafalkow@poczta.onet.pl
13. Gnojnoug_gnojno@go2.pl
14. Gowarczówgowarczow@a-comp.pl
15. Górnouggorno@fortes.com.pl
16. Imielnougimielno@korelacja.com.pl
17. Iwaniska ug_iwaniska@poczta.onet.pl
18. Kijeugkije@fortes.com.pl
19. Klimontówklimontow@klimontow.ugm.pl
20. Kluczewskougkluczew@wp.pl
21. Krasocinksiegowosc@krasocin.com.pl
22. Lipnikug@lipnik.asi.pl
23. Łagów Iwańskamsitarz@lagow.gmina.pl
24. Łącznaj.nyga@bip.doc.pl
25. Łoniówloniow@loniow.pl
26. Łopusznolopuszno@poczta.onet.pl
27. Łubnicelubnice@wp.pl
28. Masłówgmina@maslow.ug.gov.pl
29. Michałówgmich1@poczta.onet.pl
30. Miedziana Górasekretariat@miedziana-gora.pl
31. Mirzecug_mirzec@poczta.onet.pl
32. Mniówug.mniow@kielce.com.pl
33. Morawicamorawicagm@poczta.onet.pl
34. Moskorzewugmoskorzew@zawiercie.net.pl
35. Nagłowiceug-naglowice@wp.pl
36. Nowa Słupian_slupia@poczta.onet.pl
37. Nowy Korczynugkorczyn@netium.com.pl
38. Obrazówug_obrazow@poczta.onet.pl
39. Oksa gminaoksa@poczta.onet.pl
40. Oleśnicaugolesnica@szkola.net
41. Opatowiecugopatowiec@wp.pl
42. Pacanów ug@pacanow.pl
43. Pawłówurzad@gmina-pawlow.pl
44. Piekoszów gminapiekoszow@wp.pl
45. Pierzchnica ugpierzchnica@interia.pl
46. Radków radkow@ugm.pl
47. Radoszyceksiegowosc@radoszyce.pl
48. Rakówurzad@rakow.pl
49. Ruda Malenieckagminarud1@poczta.onet.pl
50. Rytwiany rytwiany@rytwiany.com.pl
51. Sadowieugsadowie@cyberion.pl
52. Samborzecug.samborzec@pro.onet.pl
53. Seceminugsecemin@fortes.com.pl
54. Sitkówka-Nowinynowiny2@nowiny.com.pl
55. Skarżysko Kościelnekoscielne@skarzysko.com.pl
56. Słupia Jędrzejowskafinanse@slupia.pl
57. Słupia Koneckaslupia.kie@gminy.pl
58. Smykówug_smykow@apsnet.pl
59. Sobków ksiegowosc@sobkow.uti.pl
60. Solec-Zdrój skarbnik_solec@go2.pl
61. Stopnicagmina@stopnica.pl
62. Strawczynstrawczyn@itech.pl
63. Szydłówug_szydlow@poczta.onet.pl
64. Tarłówug2tarlow@poczta.onet.pl
65. Tuczępyugtuczepy@poczta.onet.pl
66. Waśniówug_wasniow@poczta.onet.pl
67. Wilczyceug.wilczyce@pro.onet.pl
68. Wiślicaurzad@ug.wislica.pl
69. Wodzisławugwodzislaw@wp.pl
70. Wojciechowiceug.wojciechowice@pro.onet.pl
71. Zagnańskugzagnansk@fortes.com.pl
72. Złotagmzlota@poczta.wp.pl

E. WOJEWÓDZTWA
1. Świętokrzyskiedbif@sejmik.kielce.pl

F. POWIATY
1. Powiat buskistarostwo_powiatowe@poczta.onet.pl
2. Powiat jędrzejowskifinanse@jedrzejow.pl
3. Powiat kazimierskistarostwo_kw@poczta.onet.pl
4. Powiat kieleckiksiegowosc@powiat.kielce.pl
5. Powiat koneckiorganizacyjny@starostwo_konskie.apsnet.pl
6. Powiat opatowskipowiat@opatow.pl
7. Powiat ostrowieckistarosta.tos@powiatypolskie.pl
8. Powiat pińczowskiwfk@pinczow.pl
9. Powiat sandomierskistarostwo@powiat.sandomierz.pl
10. Powiat skarżyskifinanse@skarzysko.powiat.pl
11. Powiat starachowickiskarbnik@powiat-starachowice.com.pl
12. Powiat staszowskipowstaszfin@poczta.onet.pl
13. Powiat włoszczowskifin@powiat-wloszczowa.pl

G. ZWIĄZKI J.S.T.
1. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji – Kielcemzwik@wod-kiel.com.pl
2. Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych "Ekorol" – Kielceekorol@complex.com.pl
3. Związek Międzygminny PONIDZIE – Kielceponidzie@kielce.home.pl
4. Związek Międzygminny (Komunalny) NIDZICA - Kazimierza Wielkanidzica_kw@poczta.onet.pl
5. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji – Starachowice
6. Komunalny Związek Ciepłownictwa PONIDZIE - Busko-Zdrójkzcponidzie@realnet.pl
7. Związek Międzygminny NIDA 2000 - Solec Zdrójnida2000@poczta.onet.pl
8. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – Bodzentynzggs@civ.pl
9. Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej – Włoszczowa
10. Związek Międzygminny Gazownictwa – Jędrzejówepawlusek@wp.pl
11. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki – Klimontówezgdk@pro.onet.pl
12. Międzygminny "Związek Planowanie Przestrzenne" – Kielce
13. Związek Międzygminny "Ekologia" –Jędrzejów
14. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowieksgrzybow@poczta.onet.pl
15. Związek Międzygminny "Utylizator"- Skarżysko-Kamiennautylizator@um.skarzysko.pl
16. Związek Międzygminny "Gazociąg" – Radoszyce
17. Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy – Morawica
18. Związek Międzygminny "Eko-recylkling" - Ostrowiec Świętokrzyski


Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-28 10:12:11
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-28 10:13:48

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-01 11:25:36
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-03-01 11:25:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij