Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2019.11.28

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-14 14:47:35
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-14 14:47:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-14 14:47:35

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-14 14:47:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-14 14:47:35

Wystąpienie z dnia 2018.03.29

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2018 roku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:57:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:58:29

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:57:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-01 14:58:29

Wystąpienie z dnia 2015.06.01

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2015 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-07-06 09:32:50
Opublikował: Kamil Górski 2015-07-06 09:33:36

Zmienił: Kamil Górski 2015-07-06 09:32:50
Opublikował: Kamil Górski 2015-07-06 09:33:36

Wystąpienie z dnia 2011.07.13

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14.03-16.05.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-08-16 10:42:45
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-16 10:44:39

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-16 10:44:09
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-16 10:44:39

Wystąpienie z dnia 2011.07.06

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22.03-01.04.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-08-05 13:25:58
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-05 13:27:54

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-05 13:27:01
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-05 13:27:54

Wystąpienie z dnia 2007.05.24

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 2007.01.29 -2007.03.30

Wytworzył/Wprowadził: Stanisław Urbanek 2007-09-19 08:59:25
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 08:59:58

Zmienił: Stanisław Urbanek 2007-09-19 08:59:25
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 08:59:58

Zamknij