Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2019.07.16

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 10:06:53
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 10:06:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 10:06:53

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 10:06:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-08-02 10:06:53

Wystąpienie z dnia 2015.10.12

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2015 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-11-23 08:05:42
Opublikował: Kamil Górski 2015-11-23 08:13:19

Zmienił: Kamil Górski 2015-11-23 08:05:42
Opublikował: Kamil Górski 2015-11-23 08:13:19

Wystąpienie z dnia 2012.01.02

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22.08-04.11.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-02-03 11:45:53
Opublikował: Kamil Górski 2012-02-03 11:47:08

Zmienił: Kamil Górski 2012-02-03 11:45:53
Opublikował: Kamil Górski 2012-02-03 11:47:08

Wystąpienie z dnia 2011.11.25

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 08-27.09.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-01-03 10:58:33
Opublikował: Kamil Górski 2012-01-03 11:00:03

Zmienił: Kamil Górski 2012-01-03 10:58:48
Opublikował: Kamil Górski 2012-01-03 11:00:03

Wystąpienie z dnia 2009.01.26

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 23.12.2008 i 06.01.2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-26 11:57:12
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-26 11:59:14

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-26 11:59:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-26 11:59:14

Wystąpienie z dnia 2007.09.24

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 07.05-26.07.2007 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-12-12 10:25:34
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-12-12 10:26:13

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-12-12 10:25:34
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-12-12 10:26:13

Wystąpienie z dnia 2007.05.29

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 2007.05.07 - 2007.05.16

Wytworzył/Wprowadził: Stanisław Urbanek 2007-09-19 11:03:26
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 11:05:10

Zmienił: Stanisław Urbanek 2007-09-19 11:06:55
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-09-19 11:06:59

Wystąpienie z dnia 2004.03.25

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 31.10.2003 r.-29.01.2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2004-10-21 11:40:27
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-21 11:42:08

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2004-10-21 11:42:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-21 11:43:12

Zamknij