Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2018.07.11

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 roku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:37

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:34
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:14:37

Wystąpienie z dnia 2018.07.09

Kontrola problemowa przeprowadzona w 2018 roku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:12:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:13:01

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:12:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-03 12:13:01

Wystąpienie z dnia 2014.05.19

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2014 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-07-02 08:42:04
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-02 08:42:46

Zmienił: Kamil Górski 2014-07-02 08:42:04
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-02 08:42:46

Wystąpienie z dnia 2010.11.19

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 11.06-20.09.2010 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2010-12-17 12:22:54
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-17 12:26:45

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-17 12:26:41
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-17 12:26:45

Wystąpienie z dnia 2006.10.05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 31.05.-23.08.2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:57:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:57:55

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:57:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:57:55

Zamknij