Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2020.01.30

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-04-08 13:00:11
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-04-08 13:00:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-04-08 13:00:11

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-04-08 13:00:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-04-08 13:00:11

Wystąpienie z dnia 2019.11.14

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-28 15:18:45
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-28 15:18:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-28 15:18:45

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-28 15:18:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-28 15:18:45

Wystąpienie z dnia 2016.01.15

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2015 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-02-29 14:08:53
Opublikował: Kamil Górski 2016-02-29 14:09:10

Zmienił: Kamil Górski 2016-02-29 14:08:53
Opublikował: Kamil Górski 2016-02-29 14:09:10

Wystąpienie z dnia 2012.08.20

Kontrola problemowa przeprowadzona w 2012 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-09-27 13:12:46
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:13:06

Zmienił: Kamil Górski 2012-09-27 13:12:53
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:13:06

Wystąpienia z dnia 2011.08.11

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29.03-10.06.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-10-06 12:34:55
Opublikował: Kamil Górski 2011-10-06 12:35:37

Zmienił: Kamil Górski 2011-10-06 12:34:55
Opublikował: Kamil Górski 2011-10-06 12:35:37

Wystąpienie z dnia 2011.07.04

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17,18,30,31.05.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-08-05 13:34:30
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-05 13:35:00

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-05 13:34:30
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-05 13:35:00

Wystąpienie z dnia 2008.04.22

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 05-06.03.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:16:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:18:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:47:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:47:40

Wystąpienie z dnia 2008.06.05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 7.11.2007.- 28.03.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 08:55:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 08:56:08

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 08:55:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 08:56:08

Wystąpienie z dnia 2008.04.22

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 05.03.-06.03.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 14:15:01
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 14:15:34

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 14:15:01
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 14:15:34

Zamknij