Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2020.06.01

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2020 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-07-28 08:28:59
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-07-28 08:28:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-07-28 08:28:59

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-07-28 08:28:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-07-28 08:28:59

WYSTĄPIENIE Z DNIA 2016.08.10

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2016-08-17 12:53:54
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 12:54:41

Zmienił: Przemysław Mela 2016-08-17 12:53:54
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 12:54:41

Wystąpienie z dnia 2012.08.16

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2012 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-09-27 13:45:46
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:46:06

Zmienił: Kamil Górski 2012-09-27 13:45:46
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:46:06

Wystąpienie z dnia 2012.07.25

Kontrola problemowa przeprowadzona w 2012 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-09-27 13:44:00
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:45:04

Zmienił: Kamil Górski 2012-09-27 13:44:41
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-27 13:45:04

Wystąpienie z dnia 2009.04.03

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 28.01 - 20.02.2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-04-22 12:39:44
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-04-22 12:48:21

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-04-22 12:39:44
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-04-22 12:48:21

Wystąpienia z dnia 2008.07.24

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 06.03-05.06.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:13:47
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:15:50

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:15:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:15:50

Wystąpienie z dnia 2004.07.02

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 31.05-29.06.2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:20:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:20:48

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:20:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:20:48

Wystąpienie z dnia 2004.08.10

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 08.04-29.06.2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:15:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:16:46

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:17:50
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-06 15:17:59

Zamknij