Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2020.04.28

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2020 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-05-21 11:09:59
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-05-21 11:09:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-21 11:09:59

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-05-21 11:09:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-05-21 11:09:59

Wystąpienie z dnia 2019.05.10

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 i 2019 roku.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:21:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:22:10

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:21:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:22:10

WYSTĄPIENIE Z DNIA 2016.04.14

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2016-08-17 13:56:17
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:57:26

Zmienił: Przemysław Mela 2016-08-17 13:56:17
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:57:26

WYSTĄPIENIE Z DNIA 2016.04.13

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2016-08-17 13:52:10
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:53:15

Zmienił: Przemysław Mela 2016-08-17 13:52:10
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:53:15

Wystąpienie z dnia 2015.04.15

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2015 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-06-08 11:30:36
Opublikował: Kamil Górski 2015-06-08 11:32:39

Zmienił: Kamil Górski 2015-06-08 11:30:36
Opublikował: Kamil Górski 2015-06-08 11:32:39

Wystąpienie z dnia 2014.12.17

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2014 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-02-04 08:37:05
Opublikował: Kamil Górski 2015-02-04 08:37:40

Zmienił: Kamil Górski 2015-02-04 08:37:05
Opublikował: Kamil Górski 2015-02-04 08:37:40

Wystąpienie z dnia 2014.01.03

Kontrola problemowa przeprowadzona w 2013 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-20 12:18:33
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-20 12:19:26

Zmienił: Kamil Górski 2014-01-20 12:18:33
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-20 12:19:26

Wystąpienia z dnia 2012.01.30

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 04-05.08, 23-24.11.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-03-09 12:46:36
Opublikował: Kamil Górski 2012-03-09 12:47:21

Zmienił: Kamil Górski 2012-03-09 12:46:36
Opublikował: Kamil Górski 2012-03-09 12:47:21

Wystąpienie z dnia 2011.03.02

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21.10.2010-05.01.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-05-13 09:50:57
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-13 09:51:36

Zmienił: Kamil Górski 2011-05-13 09:50:57
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-13 09:51:36

Wystąpienie z dnia 2011.02.25

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 21.10.2010-05.01.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-05-13 09:47:23
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-13 09:48:01

Zmienił: Kamil Górski 2011-05-13 09:47:23
Opublikował: Kamil Górski 2011-05-13 09:48:01

Wystąpienie z dnia 2006.11.29

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17.08.-11.10.2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:59:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:59:36

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:59:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 09:59:36

Zamknij