Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 66

Pismo z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dot. czy organ podatkowy powinien przenieść obowiązek podatkowy z właściciela na syna/córkę będącym dzierżawcą gospodarstwa rolnego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:02:18
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:02:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:02:18

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:02:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:02:18

Pismo z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dot. czy od jakiej daty organ winien złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości w związku z utratą statusu dróg publicznych dla dróg znajdujących się na działkach nr ewid. 1843, 1845 i 1835 w Nowej Słupi?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:00:31
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:00:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:00:31

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:00:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 10:00:31

Pismo z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dot. czy w związku z realizowanym projektem unijnym wynagrodzenie w ramach etatu oraz za godziny ponadwymiarowe zlecone, dodatek specjalny powinny być uwzględnione do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, do zasiłków chorobowych ZUS i do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z art. 92 KP

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 09:22:22
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 09:22:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 09:22:22

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 09:22:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-01-07 09:22:22

Pismo z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dot. czy Gmina Staszów będzie mogła na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zawrzeć porozumienie z Powiatem Mieleckim dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Staszów do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-12 07:52:14
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-12 07:52:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-12 07:52:14

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-12 07:52:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-12 07:52:14

Pismo z dnia 2 grudnia 2019 r.

Dot. :

1. Czy rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków przekreśla możliwości dofinansowania tej budowy przez Gminę Słupia?

2. Czy przyznanie dotacji dla Gminy Sędziszów stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

3. W jakiej formie Gminy Nasze mają przekazać i przyjąć pomoc finansową na ten cel?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:58:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:58:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:58:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:58:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:58:19

Pismo z dnia 29 listopada 2019 r.

Dot. restrukturyzacji długu j.s.t.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:56:46
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:56:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:56:46

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:56:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:56:46

Pismo z dnia 29 listopada 2019 r.

Dot. opodatkowania dróg gminnych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:55:21
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:55:21
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:55:21

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:55:21
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:55:21

Pismo z dnia 28 listopada 2019 r.

Dot. czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „zaległości netto” należy:

1) wskazać zaległości podatników, w przypadku których na mocy postanowień Sąd Rejonowy ogłosił ich upadłość?

2) wykazywać kwestionowane należności ustalone/określone w drodze decyzji przez organ podatkowy, od których dłużnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:53:55
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:53:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:53:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:53:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:53:55

Pismo z dnia 28 listopada 2019 r.

Dot. klasyfikacji budżetowej na sprzedaż akcji Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:51:46
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:51:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:51:46

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:51:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:51:46

Pismo z dnia 27 listopada 2019 r.

Dot. czy gmina może udzielić wsparcia finansowego Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, a jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej formie

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:48:12
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:48:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:48:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:48:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-12-05 10:48:12

Pismo z dnia 22 listopada 2019 r.

Dot. czy zadania w ramach VII Obszaru priorytetowego – zadanie do realizacji: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa – mogą być finansowane w ramach formy finansowej z Rocznego Programu Współpracy (j.w.) tj. wsparcie realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-22 15:05:58
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-22 15:05:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-22 15:05:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-22 15:05:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-22 15:05:58

Pismo z dnia 13 listopada 2019 r.

Dot. możliwości sfinansowania przez gminę budowy parkingu w okolicach cmentarza parafialnego przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność gminy

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:26:58
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:26:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:26:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:26:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:26:58

Pismo z dnia 13 listopada 2019 r.

Dot. czy powiat, przed zawarciem umowy z wykonawcą w 2019 r. powinien otrzymać od gmin partycypujących w kosztach inwestycji uchwały o udzieleniu pomocy publicznej na rok 2020 i 2021

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:22:42
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:22:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:22:42

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:22:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-19 13:22:42

Pismo z dnia 4 listopada 2019 r.

Dot. czy gmina może udzielić dotacji celowej na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem ogrodzenia cmentarza, tj. obiektu wpisanego do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-13 10:56:18

Pismo z dnia 18 października 2019 r.

Dot. ewidencjonowania dochodów z wpłat opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:27:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:27:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:27:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:27:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:27:19

Pismo z dnia 18 października 2019 r.

Dot. prawidłowego ustalenia dotacji na 2019 rok dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – szkoły przysposabiającej do pracy

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:25:44
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:25:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:25:44

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:25:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-30 10:25:44

Pismo z dnia 9 października 2019 r.

Dot. czy środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców danego sołectwa oraz na organizację wyjazdu dla mieszkańców sołectwa

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:37:02
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:37:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:37:02

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:37:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:37:02

Pismo z dnia 9 października 2019 r.

Dot. czy można uznać wydatki na opłaty za usługi gastronomiczne z 2017 r. i 2018 r. jako wydatki bieżące związane bezpośrednio z procesem kształcenia, pomimo braku zasad organizacji stołówki w Statucie prowadzonej szkoły a co za tym idzie, czy Szkoła ma prawo finansować z dotacji koszty wyżywienia uczniów

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:35:26
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:35:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:35:26

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:35:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:35:26

Pismo z dnia 9 października 2019 r.

Dot. czy w kontekście obowiązującego przepisu oraz koniczności zmiany harmonogramu spłaty zaciągniętych przez Powiat zobowiązań przesunięcie wykupu serii obligacji z roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł podlegać będzie ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z zapisem ust. 3b art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:33:31
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:33:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:33:31

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:33:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:33:31

Pismo z dnia 4 października 2019 r.

Dot. czy gmina może przyjąć środki od prywatnegoprzedsiębiorcy i przeznaczyć je na realizację inwestycji dot. przebudowy drogigminnej i jaką zastosować kwalifikację


Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:29:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:29:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:29:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:29:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:29:19

Pismo z dnia 2 października 2019 r.

Dot. jak wykazać decyzję o rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego wykraczającego poza okres sprawozdawczy w sytuacji, gdy wiemy ze podatnik uregulował również raty z kolejnego okresu sprawozdawczego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:27:09
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:27:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:27:09

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:27:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:27:09

Pismo z dnia 1 października 2019 r.

Dot. czy ze środków funduszu soleckiego mogą być realizowane i rozliczane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:21:22
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:21:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:21:22

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:21:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-10-17 12:21:22

Pismo z dnia 20 września 2019 r.

Dot. potrącenia kary umownej z tyt. nieterminowego wykonania umowy z faktury wystawionej przez wykonawcę

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:09:57
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:09:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:09:57

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:09:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:09:57

Pismo z dnia 20 września 2019 r.

Dot. dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:08:50
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:08:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:08:50

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:08:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:08:50

Pismo z dnia 19 września 2019 r.

Dot. ustalenia podatnika w przypadku wydzierżawienia gruntów rolnych i wynajmu budynku mieszkalnego osobie fizycznej przez nadleśnictwo

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:07:02
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:07:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:07:02

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:07:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-09-27 08:07:02

Ilość artykułów: 66

Zamknij