Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2020 rok

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:43:51

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2020 rok

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:40:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:40:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:40:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:40:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-05-07 08:40:16

UCHWAŁA NR 11/2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2019 rok

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:06:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:06:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:06:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:06:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:06:19

UCHWAŁA NR 10/2020

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2019 rok

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:02:38
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:02:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:02:38

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:02:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-30 16:02:38

UCHWAŁA NR 10/2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2018 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:52

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 10:00:52

UCHWAŁA NR 9/2019

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2018 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:57:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:58:41

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:57:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-17 09:58:41

Uchwała Nr 6/2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2017 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:26:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:27:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:26:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:27:55

Uchwała Nr 5/2018

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2017 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:21:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:22:21

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:21:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-28 08:22:21

Uchwała Nr 10/2017

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2016 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:05:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:06:36

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:05:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:06:36

Uchwała Nr 11/2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2016 rok

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 10:58:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:01:06

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 10:58:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-03-28 11:01:06

Uchwała Nr 20/2016

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2015 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-06-10 12:34:51
Opublikował: Kamil Górski 2016-06-10 12:37:27

Zmienił: Kamil Górski 2016-06-10 12:34:51
Opublikował: Kamil Górski 2016-06-10 12:37:27

Uchwała Nr 21/2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2015 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-06-10 12:24:17
Opublikował: Kamil Górski 2016-06-10 12:27:43

Zmienił: Kamil Górski 2016-06-10 12:26:12
Opublikował: Kamil Górski 2016-06-10 12:27:43

Uchwała Nr 43/2015

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2014 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-04-14 09:59:13
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-14 10:04:16

Zmienił: Kamil Górski 2015-04-14 09:59:13
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-14 10:04:16

Uchwała Nr 42/2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby oraz rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli za 2014 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-04-14 09:37:15
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-14 09:39:56

Zmienił: Kamil Górski 2015-04-14 09:37:15
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-14 09:39:56

Uchwała Nr 45/2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 2013 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-04-09 10:48:02
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-09 11:18:41

Zmienił: Kamil Górski 2014-04-09 10:48:02
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-09 11:18:41

Uchwała Nr 46/2014

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2013 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-04-09 10:24:04
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-09 10:27:38

Zmienił: Kamil Górski 2014-04-09 10:26:25
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-09 10:27:38

Uchwała Nr 33/2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 2012 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-04-08 09:08:17
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-08 09:11:48

Zmienił: Kamil Górski 2013-04-08 09:11:47
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-08 09:11:48

Uchwała Nr 34/2013

Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2012 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-04-08 08:36:50
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-08 08:59:44

Zmienił: Kamil Górski 2013-04-08 08:59:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-04-08 08:59:44

Uchwała Nr 29/2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 2011 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:42:56
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:44:13

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:44:06
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:44:13

Uchwała Nr 30/2012

Sprawozdanie z działalności kontrolneji informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2011 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:32:36
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:38:39

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:38:38
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:38:39

Uchwała Nr 37/2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 2010 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:24:05
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:25:11

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:24:48
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:25:11

Uchwała Nr 38/2011

Sprawozdanie z działalności kontrolneji informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2010 rok

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:07:15
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:14:59

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:14:58
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 14:14:59

Uchwała Nr 26/2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Izby za 2009 rok

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:11:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:12:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:12:09
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:12:31

Uchwała Nr 27/2010

Sprawozdanie z działalności kontrolneji informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2009 rok

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 12:53:16
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 12:56:34

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:07:29
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:07:35

Uchwała Nr 30/2009

Sprawozdanie z działalności kontrolneji informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2008 rok

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 09:33:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 09:37:23

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 09:41:42
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 09:41:53

Ilość artykułów: 36

Zamknij