Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2008 roku

Lp. Nazwa jst typ jst uchwała/zarządzenie Wyniki
numer data
1. Morawica gmina Uch.R. XII/104/07 27.11.2007 wskazanie naruszenia prawa
2. Krasocin gmina Uch.R.XIII/64/07 29.11.2007 stwierdzenie nieważności w części
3. Wojciechowice gmina Uch.R.XIV/45/2007 06.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
4. Pawłów gmina Zarz.Wójta 54/07 30.11.2007 wskazanie naruszenia prawa
5. Obrazów gmina Uch.R.XVII/73/07 30.11.2007 stwierdzenie nieważności w części
6. Działoszyce miasto i gmina Uch.R.XII/62/2007 18.12.2007 stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa
7. Lipnik gmina UUch.R.XII/109/2007 18.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
8. Skalbmierz miasto i gmina Uch.R.VIII/66/07 10.12.2007 stwierdzenie nieważności w części
9. Skalbmierz miasto i gmina Uch.R.VIII/67/07 10.12.2007 stwierdzenie nieważności w części
10. Obrazów gmina Uch.R. XVIII/77/2007 28.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
11. Słupia Jędrzejowska gmina Uch.R.XIV/72/2007 28.12.2007 stwierdzenie nieważności w części
12. Łagów gmina Uch.R.XVIII/108/07 27.12.2007 stwierdzenie nieważności w części
13. Kielce miasto na prawach powiatu Uch.R.XVIII/351/2007 20.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
14. Wilczyce gmina Uch.R.XII/72/2007 28.12.2007 stwierdzenie nieważności w części
15. Iwaniska gmina Zarz.Wójta 106/2007 27.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
16. Chmielnik miasto i gmina Uch.R.XII/103/2007 28.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
17. Bieliny gmina Uch.R.XVI/86/07 29.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
18. Nowa Słupia gmina Uch.R.XIV/106/07 31.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
19. Nowa Słupia gmina Uch.R.XIV/110/07 31.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
20. Sadowie gmina Uch.R.XV/54/07 28.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
21. Moskorzew gmina Uch.R.XI/48/07 27.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
22. Moskorzew gmina Uch.R.XI/49/07 27.12.2007 wskazanie naruszenia prawa
23. Morawica gmina Uch.R.XII/109/07 27.12.2007 stwierdzenie nieważności w całości
24. Dwikozy gmina Uch.R.XIII/67/08 30.01.2008 stwierdzenie nieważności w całości
25. Świętokrzyskie województwo Uch.R.XII/214/08 04.02.2008 wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
26. Morawica gmina Uch.R.XIV/131/08 31.01.2008 stwierdzenie nieważności w całości
27. Łopuszno gmina Uch.R.XIV/90/2008 20.02.2008 stwierdzenie nieważności w całości
28. Kazimierza Wielka miasto i gmina Uch.R.XX/138/2008 26.02.2008 stwierdzenie nieważności w całości
29. Rytwiany gmina Uch.R.XVI/89/2008 19.02.2008 stwierdzenie nieważności w całości
30. Staropolski ZGiM w Końskich związek Uch.R. 5/2008 29.02.2007 stwierdzenie nieważności w części
31. Łagów gmina Uch.R.XXIII/132/2008 29.04.2008 stwierdzenie nieważności w części
32. Stąporków miasto i gmina Uch.R.XX/122/2008 25.06.2008 stwierdzenie nieważności w całości
33. Nagłowice gmina Uch.R.XIX/141/2008 30.04.2008 stwierdzenie nieważności w części
34. Ostrowiec Świętokrzyski powiat Uch.R.XX/145/08 10.07.2008 stwierdzenie nieważności w całości
35. Pierzchnica gmina Uch.R.XV/32/08 23.06.2008 stwierdzenie nieważności w części
36. MZWiK w Kielcach związek Uch.Z. 4/2008 07.08.2008 wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
37. Bodzentyn miasto i gmina Uch.R.VII/42/2008 18.09.2008 stwierdzenie nieważności w całości
38. Chmielnik miasto i gmina Uch.R.XIX/179/2008 01.10.2008 stwierdzenie nieważności w części
39. Starachowice miasto Uch.R.XI/14/08 28.11.2008 stwierdzenie nieważności w całości
40. Chmielnik miasto i gmina Uch.R.XX/193/2008 20.11.2008 stwierdzenie nieważności w całości
Nazwa RozmiarData
66-08.pdf551 KB2008-09-11
67-08.pdf220 KB2008-09-11
71-08.pdf521 KB2008-09-11
75-08.pdf499 KB2008-09-11
85-08.pdf885 KB2008-11-06
88-08.pdf194 KB2008-11-06
94-08.pdf253 KB2009-01-15
95-08.pdf216 KB2009-01-15
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:35:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:36:01
Przeczytano: 7162 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2009-01-15 08:34:24 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-11-06 13:27:08 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-11-06 13:25:22 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-09-11 11:22:54 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-09-11 11:21:24 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-06-17 13:42:43 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-04-21 10:36:29 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-04-21 10:35:45 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Wersja archiwalna z 2008-02-15 12:10:15 (Wersja opublikowana)
Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP