Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wykaz uchwał i zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności w 2008 rokuLp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.MorawicagminaUch.R. XII/104/0727.11.2007wskazanie naruszenia prawa
2.KrasocingminaUch.R.XIII/64/0729.11.2007stwierdzenie nieważności w części
3.WojciechowicegminaUch.R.XIV/45/200706.12.2007wskazanie naruszenia prawa
4.PawłówgminaZarz.Wójta 54/0730.11.2007wskazanie naruszenia prawa
5.ObrazówgminaUch.R.XVII/73/0730.11.2007stwierdzenie nieważności w części
6.Działoszycemiasto i gminaUch.R.XII/62/200718.12.2007stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa
7.LipnikgminaUUch.R.XII/109/200718.12.2007wskazanie naruszenia prawa
8.Skalbmierzmiasto i gminaUch.R.VIII/66/0710.12.2007stwierdzenie nieważności w części
9.Skalbmierzmiasto i gminaUch.R.VIII/67/0710.12.2007stwierdzenie nieważności w części
10.ObrazówgminaUch.R. XVIII/77/200728.12.2007wskazanie naruszenia prawa
11.Słupia JędrzejowskagminaUch.R.XIV/72/200728.12.2007stwierdzenie nieważności w części
12.ŁagówgminaUch.R.XVIII/108/0727.12.2007stwierdzenie nieważności w części
13.Kielcemiasto na prawach powiatuUch.R.XVIII/351/200720.12.2007wskazanie naruszenia prawa
14.WilczycegminaUch.R.XII/72/200728.12.2007stwierdzenie nieważności w części
15.IwaniskagminaZarz.Wójta 106/200727.12.2007wskazanie naruszenia prawa
16.Chmielnikmiasto i gminaUch.R.XII/103/200728.12.2007wskazanie naruszenia prawa
17.BielinygminaUch.R.XVI/86/0729.12.2007wskazanie naruszenia prawa
18.Nowa SłupiagminaUch.R.XIV/106/0731.12.2007wskazanie naruszenia prawa
19.Nowa SłupiagminaUch.R.XIV/110/0731.12.2007wskazanie naruszenia prawa
20.SadowiegminaUch.R.XV/54/0728.12.2007wskazanie naruszenia prawa
21.MoskorzewgminaUch.R.XI/48/0727.12.2007wskazanie naruszenia prawa
22.MoskorzewgminaUch.R.XI/49/0727.12.2007wskazanie naruszenia prawa
23.MorawicagminaUch.R.XII/109/0727.12.2007stwierdzenie nieważności w całości
24.Dwikozy
gminaUch.R.XIII/67/0830.01.2008stwierdzenie nieważności w całości
25.ŚwiętokrzyskiewojewództwoUch.R.XII/214/0804.02.2008wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
26.MorawicagminaUch.R.XIV/131/0831.01.2008stwierdzenie nieważności w całości
27.ŁopusznogminaUch.R.XIV/90/200820.02.2008stwierdzenie nieważności w całości
28.Kazimierza Wielkamiasto i gminaUch.R.XX/138/200826.02.2008stwierdzenie nieważności w całości
29.RytwianygminaUch.R.XVI/89/200819.02.2008stwierdzenie nieważności w całości
30.Staropolski ZGiM w KońskichzwiązekUch.R. 5/200829.02.2007stwierdzenie nieważności w części
31.ŁagówgminaUch.R.XXIII/132/200829.04.2008stwierdzenie nieważności w części
32.Stąporkówmiasto i gminaUch.R.XX/122/200825.06.2008stwierdzenie nieważności w całości
33.NagłowicegminaUch.R.XIX/141/200830.04.2008stwierdzenie nieważności w części
34.Ostrowiec ŚwiętokrzyskipowiatUch.R.XX/145/0810.07.2008stwierdzenie nieważności w całości
35.PierzchnicagminaUch.R.XV/32/0823.06.2008stwierdzenie nieważności w części
36.MZWiK w KielcachzwiązekUch.Z. 4/200807.08.2008wskazanie nieistotnego naruszenia prawa
37.Bodzentynmiasto i gminaUch.R.VII/42/200818.09.2008stwierdzenie nieważności w całości
38.Chmielnikmiasto i gminaUch.R.XIX/179/200801.10.2008stwierdzenie nieważności w części
39.StarachowicemiastoUch.R.XI/14/0828.11.2008stwierdzenie nieważności w całości
40.Chmielnikmiasto i gminaUch.R.XX/193/200820.11.2008stwierdzenie nieważności w całości

Pliki w folderze artykułu:

2008-09-11 11:16
220 KB
2008-09-11 11:18
499 KB
2008-11-06 13:24
194 KB
2008-09-11 11:14
551 KB
2008-11-06 13:23
885 KB
2009-01-15 08:33
253 KB
2009-01-15 08:34
216 KB
2008-09-11 11:17
521 KB

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:35:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:36:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:34:15
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 08:34:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-11-06 13:26:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-11-06 13:27:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-11-06 13:22:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-11-06 13:25:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-09-11 11:22:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-09-11 11:22:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-09-11 11:21:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-09-11 11:21:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-06-17 13:39:52
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-17 13:42:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-04-21 10:36:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-04-21 10:36:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-04-21 10:35:38
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-04-21 10:35:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby w 2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:09:19
Opublikował:  2008-02-15 12:08:44

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:10:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-02-15 12:10:15

Zamknij