Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Osoby pełniące kierownicze i kluczowe funkcje
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach
Imię i nazwisko:
     mgr Zbigniew Rękas
Pełniona funkcja:
     Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Wojciech Czerw
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Iwona Kudła
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Ewa Midura
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Monika Dębowska-Sołtyk
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Ireneusz Piasecki
Pełniona funkcja:
     Członek kolegium

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Jerzy Mierzwa
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Kontroli

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Maria Kumor
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Agnieszka Kundera
Pełniona funkcja:
     Kierownik biura

      ***

Imię i nazwisko:
     mgr Lucyna Kozera
Pełniona funkcja:
     Główna księgowa

      ***

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-02-15 08:10:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-15 08:10:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-08-29 14:44:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-29 15:04:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-08-01 10:22:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-08-01 10:23:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-07-24 11:24:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-07-24 11:24:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Kamil Górski 2014-04-22 22:35:36
Opublikował: Kamil Górski 2014-04-22 22:35:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Kamil Górski 2013-09-25 10:19:35
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-25 10:19:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Kamil Górski 2010-09-30 12:24:39
Opublikował: Kamil Górski 2010-09-30 12:24:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-02-16 08:37:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-02-16 08:41:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-01-04 08:34:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-01-04 08:34:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-26 10:59:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-26 10:59:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-11 14:46:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-11 14:46:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-11 14:44:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-11 14:44:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:07
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:38:58

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:44:48
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-12 10:45:28

Zamknij