Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Zawiadomienie o szkoleniu dla skarbników, głównych księgowych urzędów oraz pracowników służb finansowo-księgowych urzędów na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok, sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym informacji dodatkowej”

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że organizuje szkolenie dla skarbników, głównych księgowych urzędów oraz pracowników służb finansowo-księgowych urzędów na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok, sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym informacji dodatkowej”.

Wykłady poprowadzi Pan Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Kielcach.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w trybie on-line za pomocą platformy ClickMeeting w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r. (szkolenie jednodniowe - należy wybrać jeden z terminów szkolenia) w godzinach od 9.30 do 14.00.

Zgłoszeń na szkolenie można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez portal rejestracyjny dostępny pod adresem www.szkolenia.kielce.rio.gov.pl w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. Na w/w portalu zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące m.in.: procesu rejestracji i przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

Instrukcja korzystania z portalu szkoleniowego dostępna jest pod adresem www.szkolenia.kielce.rio.gov.pl/instrukcja

Kontakt w sprawie szkolenia: 41 36-01-661 lub 41 36-01-673

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 15:26:00
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 15:26:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 15:26:00

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 15:26:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 15:26:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij