Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Zawiadomienie o szkoleniu dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek i zakładów budżetowych na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok, sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym informacji dodatkowej”

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że organizuje szkolenie dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek i zakładów budżetowych na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok, sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym informacji dodatkowej”.

Wykłady poprowadzi Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Kielcach.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w trybie on-line za pomocą platformy ClickMeeting w dniach 15 i 16 lutego 2022 r. (szkolenie jednodniowe - należy wybrać jeden z terminów szkolenia) w godzinach od 10.00 do 13.30.

W związku z ograniczoną ilością osób mogących zalogować się na platformie prosimy o zapisywanie na szkolenie maksymalnie 2 osoby z danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszeń na szkolenie można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez portal rejestracyjny dostępny pod adresem www.szkolenia.kielce.rio.gov.pl w terminie do dnia 8 lutego 2022 r. Na w/w portalu zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące m.in.: procesu rejestracji i przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

Na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji konta na portalu szkoleniowym przesłany zostanie link umożliwiający udział w szkoleniu.

Koszt szkolenia wyniesie 200 zł od osoby. Rachunki za udział w szkoleniu zostaną wystawione na podstawie informacji podanych przez uczestnika podczas rejestracji konta na portalu szkoleniowym. Zapłaty za szkolenie należy dokonać po szkoleniu na podstawie otrzymanego rachunku.

Instrukcja korzystania z portalu szkoleniowego dostępna jest pod adresem www.szkolenia.kielce.rio.gov.pl/instrukcja

Kontakt w sprawie szkolenia: 41 36-01-661 lub 41 36-01-673

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2022-01-21 12:13:23
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2022-01-21 12:13:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2022-01-21 12:13:23

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2022-01-21 12:13:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2022-01-21 12:13:23

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

181
Zamknij