Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

SKARGI I WNIOSKI

SKARGI I WNIOSKI

Podstawowe kwestie dotyczące składania skarg i wniosków zostały uregulowane w następujących przepisach:
Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wniesienie skargi i wniosku jest nieodpłatne.

SKARGI I WNIOSKI SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 227, ART. 229 PKT 1 KPA ORAZ NA PODSTAWIE ART. 241 KPA.

Skargi i wnioski wnoszone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 227 i 229 pkt 1 Kpa. oraz na podstawie art. 241 Kpa, przyjmowane są:
 • osobiście na piśmie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcachwyłącznie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, ul. Targowa 18 25-520 Kielce
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: j.w
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: +41 36-01-602 (następnie potwierdzone pisemnie)
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 • Prezes lub Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przyjmują interesantów w sprawach skarg i wnioskóww każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Izby pod numerem telefonu +41 36-01-600.

  Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-25 14:33:35
  Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-13 11:29:25

  Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-04-13 11:29:09
  Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-13 11:29:25

  Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

  154
  Zamknij