Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Składy Orzekające

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:27:52
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:29:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-10-27 11:23:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-27 11:23:55

Komisja do spraw kontrasygnaty

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:31:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:31:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:55:02
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:55:10

Zamknij