Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Rejestry w RIO Kielce

Rejestry prowadzone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

 

Dziennik korespondencji wpływającej i wychodzącej

Dziennik wpływających uchwał z jst

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr upoważnień do kontroli

Rejestr kontroli

Rejestr wystąpień pokontrolnych

Rejestr zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

Rejestr wniosków w sprawie dostępu do informacji publicznej

Rejestr wyjaśnień udzielanych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Rejestr uchwał podjętych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Rejestr uchwał podjętych przez Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Izby

Rejestr kontroli zewnętrznych

Rejestr zarządzeń Prezesa Izby


Zasady i tryb przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów służbowych w Izbie określa Instrukcja kancelaryjna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tryb postępowania z aktami powstającymi w związku z działalnością Izby przekazywanymi do archiwum, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kielcach a także zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-12 09:14:42
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-12 09:14:42

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rejestry w RIO Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

91
Zamknij