Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Struktura majątkowa

Stan na dzień 31.12.2017 r.
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 r. według ewidencji bilansowej wynosi 175.576 zł.

Budynek, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (ul. Targowa 18) jest własnością Skarbu Państwa - Miasta Kielce w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach udostępniony Izbie na podstawie umowy najmu.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-04-12 09:52:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-12 09:53:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura majątkowa

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:43
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura majątkowa

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:17:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Struktura majątkowa

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:15:41
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-08-25 10:16:16

Zamknij