Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2021.02.15

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2020 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-02-25 13:59:02
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-02-25 13:59:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-02-25 13:59:02

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-02-25 13:59:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-02-25 13:59:02

Wystąpienie z dnia 2020.12.02

Kontrola problemowa przeprowadzona w 2020 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:28:40
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:28:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:28:40

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:28:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:28:40

WYSTĄPIENIE Z DZIA 2016.04.29

Wytworzył/Wprowadził: Przemysław Mela 2016-08-17 13:24:57
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:25:30

Zmienił: Przemysław Mela 2016-08-17 13:24:57
Opublikował: Przemysław Mela 2016-08-17 13:25:30

Wystąpienie z dnia 2016.04.29

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2016 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-07-07 08:31:51
Opublikował: Kamil Górski 2016-07-07 08:32:36

Zmienił: Kamil Górski 2016-07-07 08:31:51
Opublikował: Kamil Górski 2016-07-07 08:32:36

Wystąpienie z dnia 2013.09.12

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2013 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-24 14:31:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-24 14:32:21

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-24 14:31:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-24 14:32:21

Wystąpienie z dnia 2012.10.24

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2012 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-22 08:43:40
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-22 08:44:35

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-22 08:43:40
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-22 08:44:35

Wystąpienie z dnia 2011.07.19

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.05-14.06.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-08-16 10:47:11
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-16 10:47:46

Zmienił: Kamil Górski 2011-08-16 10:47:11
Opublikował: Kamil Górski 2011-08-16 10:47:46

Wystąpienie z dnia 2011.06.29

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.05-14.06.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-07-27 14:50:13
Opublikował: Kamil Górski 2011-07-28 13:08:01

Zmienił: Kamil Górski 2011-07-27 14:50:13
Opublikował: Kamil Górski 2011-07-28 13:08:01

Wystąpienie z dnia 2008.07.07

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 10.03-25.06.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:32:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:33:33

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:32:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-16 12:33:33

Wystąpienie z dnia 2007.03.29

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 2007.01.31 - 2007.02.09

Wytworzył/Wprowadził: Stanisław Urbanek 2007-05-29 09:09:36
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-05-29 09:10:34

Zmienił: Stanisław Urbanek 2007-05-29 09:09:36
Opublikował: Stanisław Urbanek 2007-05-29 09:10:34

Wystąpienie z dnia 2005.10.18

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10.08-16.09.2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-11-18 14:02:42
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-11-18 14:03:20

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-11-18 14:04:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-11-18 14:04:14

Wystąpienie z dnia 2004.05.26

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27.01-09.04.2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 10:52:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 10:53:19

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 10:52:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2004-10-20 10:53:19

Zamknij