Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza RIO Kielce

.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Do złożenia wniosku do poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

ePUAP – Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

bezpośredni adres skrytki: /RIOKIELCE/skrytka


ePUAP – Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

bezpośredni adres skrytki: /RIOKIELCE/sprawozdania

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

1.       Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Sekretariatu mieszczącego się    w pokoju 506 przy ul. Targowa 18 w Kielcach na następujących nośnikach danych:

o        dyskietka 1.44 Mb 3.5

o        pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP

o        płyta CD-RW

z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.

2.       Akceptujemy następujące formaty załączników:

o        doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000,

o        xls dla MS Exel 95/97/2000,

o        csv comma separated value,

o        txt dokument tekstowy,

o        gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,

o        pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,

o        zip pliki skompresowane w formacie ZIP.

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2014-07-10 07:54:36
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-10 07:54:55

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2012-06-21 13:53:18
Opublikował: Kamil Górski 2012-06-21 13:53:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-22 10:52:01
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-22 10:52:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Kamil Górski 2010-12-22 10:48:52
Opublikował: Kamil Górski 2010-12-22 10:48:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Stanisław Urbanek 2010-02-16 08:57:59
Opublikował: Stanisław Urbanek 2010-02-16 08:58:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ESP

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-06-25 13:46:56

160
Zamknij