Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2019.06.24

Kontrola kompleksowa przeprowadzona 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:09:04
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:09:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:09:04

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:09:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:09:04

Wystąpienie z dnia 2019.06.12

Kontrola kompleksowa przeprowadzona 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:06:40
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:06:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:06:40

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:06:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:06:40

Wystąpienie z dnia 2019.06.06

Kontrola kompleksowa przeprowadzona 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:04:11
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:04:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:04:11

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:04:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:04:11

Wystąpienie z dnia 2019.06.06

Kontrola kompleksowa przeprowadzona 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:02:13
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:02:13
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:02:13

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:02:13
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 12:02:13

Wystąpienie z dnia 2019.05.23

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2019 roku.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:59:27
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:59:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:59:27

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:59:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:59:27

Wystąpienie z dnia 2019.05.08

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 i 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:56:05
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:56:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:56:05

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:56:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 11:56:05

Pismo z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dot. kolejności dokonywania zmian w poz. 5.1 i 14.1 WPF w związku z planowaną zmianą spłat zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy istnieje obowiązek zaplanowania w budżecie gminy na 2019 rok wydatków w ramach zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi niewydatkowanych w 2018 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy prawidłowym będzie ujęcie w planie finansowym PCPR (Partnera wiodącego) wydatków ponoszonych przez Partnera (Gmina/GOPS/stowarzyszenie) w odpowiednich parametrach wydatków, zależnych od rodzaju wykonywanych przez nich zadań

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy gmina udzieli dotacji celowej na zakup pieca c.o. do obiektu zabytkowego – kościoła wpisanego do rejestru zabytków

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy sfinansowane z budżetu gminy budowy parkingu dna działce Parafii jest zgodne z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy Gmina podpisze umowę użyczenia tej działki z Parafią

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy interpretacja art.. 4 ust.1 pkt 3 przez SPN jest prawidłowa.

Dot. czy organ podatkowy może na podstawie art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa wydać decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, pomimo, że budowla ta nie podlega opodatkowaniu ze względu na zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Pismo z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dot. czy na obszarze jednostek, które zostały dotknięte nawalnymi deszczami, a w konsekwencji podtopieniem, skutkującym nadmiernym rozmnożeniem na tych terenach komarów, środki ujęte w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego mogą zostać wykorzystane na podjęcie działań odkomarzających

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23

Pismo z dnia 5 czerwca 2019 r.

Czy gmina dokonując zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków na dotację dla powiatu na zadanie realizowane przy współudziale Funduszu Dróg Samorządowych winna zabezpieczyć środki w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych czy w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:03

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-11 10:14:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:03

Pismo z dnia 6 czerwca 2019 r.

Czy środki na wypłacenie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej powinny być wypłacone ze środków własnych gminy czy ze środków budżetu państwa

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:44

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-11 10:11:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:44

Pismo z dnia 28 maja 2019 r.

Dot. możliwości zaciągania kredytu konsolidacyjnego

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:05:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:06:15

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-04 13:05:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:06:15

Wystąpienie z dnia 2019.05.10

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2018 i 2019 roku.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:21:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:22:10

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-04 11:21:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 11:22:10

KLAUZULA INFORMACYJNA REGIONALNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-06 12:48:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:38:22

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:38:18
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:38:22

KLAUZULA INFORMACYJNA RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-06 12:57:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:36:57

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:36:46
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-03 11:36:57

Pisma z dnia 23 maja 2019 r.

Dot. czy i na jakiej podstawie można przeznaczyć środki finansowe pochodzące z gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na pokrycie kosztów badań lekarskich osób nietrzeźwych z terenu Miasta Skarżyska-Kamiennej zatrzymanych do wytrzeźwienia w Policyjnym Depozycie Osób Zatrzymanych, w związku z podejmowanymi przez Policje interwencjami domowymi oraz publicznymi

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:02:18

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-28 11:00:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:02:18

Pisma z dnia 20 maja 2019 r.

Dot. wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wynagrodzenia dla wicedyrektora za czas strajku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 10:59:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:16

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-28 10:59:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:16

Zamknij