Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wystąpienie z dnia 2019.10.07

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2019 roku

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-11-15 12:14:24
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-11-15 12:14:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-15 12:14:24

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-11-15 12:14:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-11-15 12:14:24

Wystąpienie z dnia 2017.07.24

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2017 roku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2017-10-18 09:13:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-18 09:13:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2017-10-18 09:13:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2017-10-18 09:13:32

Wystąpienie z dnia 2015.01.09

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2013 i 2014 roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-03-04 14:40:45
Opublikował: Kamil Górski 2015-03-04 14:41:01

Zmienił: Kamil Górski 2015-03-04 14:40:45
Opublikował: Kamil Górski 2015-03-04 14:41:01

Wystąpienie z dnia 2009.08.21

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20.05-24.07.2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-10-15 10:18:04
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-10-15 10:18:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-10-15 10:18:04
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-10-15 10:18:31

Wystąpienie z dnia 2008.10.03

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 29.07 - 06.08.2008 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 11:20:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 11:20:46

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 11:29:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-15 11:30:01

Wystąpienie z dnia 2007.01.24

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 05.12.-06.12.2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:12:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:13:06

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-22 13:38:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-22 13:38:51

Wystąpienie z dnia 2007.01.25

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 07.12.-11.12.2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:14:08
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:14:37

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:14:08
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-02 11:14:37

Wystąpienie z dnia 2006.01.12

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 30.08-25.11.2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-03-20 12:09:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-03-20 12:10:38

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-03-20 12:09:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-03-20 12:10:38

Wystąpienie z dnia 2005.11.18

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 26.07-23.08.2005 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-12-29 13:30:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-12-29 13:30:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-12-29 13:30:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-12-29 13:30:57

Zamknij