Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza Izby

     Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków międzygminnych,
 3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 4. związków powiatów,
 5. stowarzyszeń powiatów,
 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

     Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
 1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
 2. budżetu i jego zmian,
 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. absolutorium.

Wykaz uchwał/zarządzeń, w których stwierdzono niezgodności

Lp.Nazwa jsttyp jstuchwała/zarządzenieWyniki
numerdata
1.PierzchnicagminaUch.R.G.XIII/75/0324.11.2003stwierdzenie nieważności w części
2.Miedziana GóragminaUch.R.G.X/78/0303.12.2003stwierdzenie nieważności w całości
3.Włoszczowamiasto i gminaUch.R.G.X/70/0327.11.2003stwierdzenie nieważności w całości
4.BielinygminaUch.R.G.XI/82/03
Uch.R.G.XII92/03
10.12.2003
30.12.2003
stwierdzenie nieważności uchwał w całości
5.KluczewskogminaUch.R.G.IX/26/0312.12.2003stwierdzenie nieważności w części
6.CzarnocingminaUch.R.G.XII/63/0315.12.2003stwierdzenie nieważności w części
7.SzydłówgminaUch.R.G.XV/67/0312.12.2003stwierdzenie nieważności w części
8.SzydłówgminaUch.R.G.XV/69/0312.12.2003stwierdzenie nieważności w części
9.TuczępygminaUch.R.G.VI/53/0315.12.2003stwierdzenie nieważności w części
10.StopnicagminaUch.R.G.63/03
Uch.R.G.46/03
30.12.2003
15.12.2003
stwierdzenie nieważności w całości
11.PacanówgminaUch.R.G.XV/80/03
Uch.R.G.XIV/74/03
30.12.2003
10.12.2003
stwierdzenie nieważności w całości
12.Słupia JędrzejowskagminaUch.R.G.X/68/200311.12.2003stwierdzenie nieważności w części
13.Słupia JędrzejowskagminaUch.R.G.XI/76/200330.12.2003stwierdzenie nieważności w części
14.StaszówpowiatUch.Zarz.Pow.
106/03
18.12.2003wskazanie naruszenia prawa
15.Nowa SłupiagminaZarz.Wójta 63/0331.12.2003wskazanie naruszenia prawa
16.TarłówgminaUch.R.G.X/57/200330.12.2003wskazanie naruszenia prawa
17.Kazimierza Wielkamiasto i gminaZarz. Burmistrza
83/2003
31.12.2003wskazanie naruszenia prawa
18.Kunówmiasto i gminaUch.R.M.XIX/132/0431.12.2003wszczęcie postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
19.Kunówmiasto i gminaZarz. Burmistrza
137/2003
31.12.2003wskazanie naruszenia prawa
20.Kunówmiasto i gminaZarz. Burmistrza
138/2003
31.12.2003wskazanie naruszenia prawa
21.PawłówgminaUch.R.G.XI/79/0420.02.2004stwierdzenie nieważności w części
22.MorawicagminaUch.R.G. I/1/0426.02.2004stwierdzenie nieważności w części
23.BielinygminaUch.R.G.XIII/100/0426.02.2004stwierdzenie nieważności w części
24.Związek Gmin Gór Świętokrzyskich Uch.Zarządu
2/2003
20.11.2003wskazanie naruszenia prawa
25.KońskiepowiatUch.R.P. XII/16/200410.03.2004stwierdzenie nieważności w części
26.Osiekmiasto i gminaUch.R.M. XVIII/107/200410.03.2004wszczęcie postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
27.ObrazówgminaUch.R.G.XX/118/0418.03.2004stwierdzenie nieważności w części uchwały
28.Ruda MalenieckagminaUch.R.G.II/6/0427.03.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
29.Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Uch.Zarządu 3/20049.03.2004stwierdzenie nieważności w całości
30.BliżyngminaZarz. Wójta
17/2004
31.03.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia
31.Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Uch.Zarzadu 8/III/200431.03.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
32.ObrazówgminaUch.R.G.XX/118/0418.03.2004podjęta z istotnym naruszeniem prawa
33.ŁącznagminaUch.R.G.14/IV/0428.04.2004stwierdzenie nieważności w całości
34.Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Uch.Zarządu
8/III/2004
31.03.2004stwierdzenie nieważności w części
35.Skarżysko KamiennapowiatUch.R.P.115/XIX/200421.05.2004stwierdzenie nieważności w całości
36.SzydłówgminaUch.R.G. XXI/100/200424.05.2004stwierdzenie nieważności w całości
37.Ćmielówmiasto i gminaUch.R.G. XV/105/200409.06.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały
38.Wodzisławgmina Uch.R.G. XVII/165/0422.06.2004stwierdzenie nieważności w części
39.Staszówpowiat Uch.R.P. XXI/27/0431.05.2004stwierdzenie nieważności w całości
40.Radoszycegmina Uch.R.G. XXI/104/0425.06.2004podjęta z nieistotnym naruszenia prawa
41.Jędrzejówpowiat Uch.R.P. XV/97/0430.06.2004stwierdzenie nieważności w całości
42.Koprzywnicagmina Uch.R.G. XVI/70/0430.07.2004stwierdzenie nieważności w całości
43.Opatówmiasto i gmina Uch.R.G. XXIII/165/200416.07.2004stwierdzenie nieważności w całości
44.Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki w Klimontowie Uch. zgromadzenia VIII/20/200421.07.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały
45.Klimontówgmina Uch.R.G. XIV/169/0429.07.2004stwierdzenie nieważności w całości
46.Samborzecgmina Uch.R.G. XX/77/0429.07.04stwierdzenie nieważności w całości
47.Bogoriagmina Uch.R.G. XVI/157/0406.08.2004stwierdzenie nieważności w całości
48.Chmielnikmiasto i gmina Uch.R.G. XVI/212/200426.08.2004wskazanie naruszenia prawa
49.Chmielnikmiasto i gmina Uch.R.G. XVI/216/200426.08.2004wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały
50.Sitkówka Nowinygmina Uch.R.G. XXV/170/0415.09.2004stwierdzenie nieważności w części oraz wskazanie naruszenia prawa
51.Pierzchnicagmina Uch.R.G. XXII/60/200421.11.2004stwierdzenie nieważności w części

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:27:02
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:27:17

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:19:36
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:20:03

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:14:07
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:14:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:11:23
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 14:11:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:38:33
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:38:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:37:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:37:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:28:09
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:28:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:24:58
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-04 13:25:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza Izby

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:25:08
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-10 11:28:31

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-06-28 11:56:00
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-06-28 11:57:32

Zamknij