Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RIO w Kielcach informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, reprezentowana przez Prezesa RIO w Kielcach.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  6. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
    • za pomocą poczty elektronicznej: iod@kielce.rio.gov.pl
    • za pomocą poczty tradycyjnej: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-24 14:45:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-24 14:45:50

Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-24 14:45:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-24 14:45:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij